Atklāts konkurss „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija: būvniecība” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2020/5-IB) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija: būvniecība” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2020/5-IB)

Papildus informācija: 

Pievienots: Skaidrojums Nr.1, Skaidrojums Nr.2 (09.09.20.), Skaidrojums Nr.3 (16.09.20.), Paziņojums par objekta apskati (21.09.2020.), Skaidrojums Nr.4 (21.09.20.), Skaidrojums Nr.5 (24.09.2020.), Skaidrojums Nr.6 (24.09.2020.), Skaidrojums Nr.7 (28.09.2020.), Skaidrojums Nr.8 (28.09.2020.),Skaidrojums Nr.9 (30.09.2020.), Skaidrojums Nr.10 - Skaidrojums Nr.13 (07.10.2020.), Skaidrojums Nr.14 - Skaidrojums Nr.16 (09.10.2020.), Skaidrojums Nr.17 - Skaidrojums Nr.20 (13.10.2020.) un Paziņojums par objekta apskati (13.10.2020.), Skaidrojums Nr.21 - Skaidrojums Nr.26 (15.10.2020.), Skaidrojums Nr.27 - Skaidrojums Nr.32 (20.10.2020.), Skaidrojums Nr.33 (21.10.2020.) un Grozījumi Nr.1 (Grozīts piedāvājumu iesniegšanas termiņš), Skaidrojums Nr.34 - Skaidrojums Nr.35 (22.10.2020.), Skaidrojums Nr.36 - Skaidrojums Nr.38 (28.10.2020.), Skaidrojums Nr.39 - Skaidrojums Nr.44 (30.10.2020.), Skaidrojums Nr.45 - Skaidrojums Nr.46 (02.11.2020.), Skaidrojums Nr.47 (03.11.2020.), Skaidrojums Nr.48 - Skaidrojums Nr.51 (04.11.2020.), Skaidrojums Nr.52 - Skaidrojums Nr.54 (09.11.2020.), Skaidrojums Nr.55 - Skaidrojums Nr.67 (13.11.2020.), Skaidrojums Nr.68 - Skaidrojums Nr.69 (17.11.2020.), PAZIŅOJUMS PAR PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANAS SANĀKSMES ATCELŠANU (23.11.2020.) PAZIŅOJUMS PAR PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANU (28.12.2020.)

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija: būvniecība” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2020/5-IB).

Atklāta konkursa (turpmāk – konkurss) iepirkuma priekšmets:

Iepirkuma priekšmets: dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija: būvniecība (projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi, pasažieru apziņošanas un videonovērošanas sistēmu ierīkošana) Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija” ietvaros.

Visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā Nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta pieeja Pasūtītāja pircēja profilā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/43985.

Pasūtītājs nodrošina konkursa dokumentācijas izsniegšanu drukātā veidā trīs darba dienu laikā pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, nosūtot pieprasījumu kontaktpersonai.

Pasūtītājs nodrošina Pasūtītāja prasību izsniegšanu ārējā datu nesējā trīs darba dienu laikā pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, nosūtot pieprasījumu kontaktpersonai.

Saņemot Pasūtītāja prasības ārējā datu nesējā, ieinteresētā piegādātāja pārstāvis - paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona, uzrādot attiecīgu dokumentu (oriģinālu) par pārstāvniecības tiesībām (pilnvaru) ar savu parakstu Pasūtītājam apliecina, ka ir informēts par to, ka Pasūtītāja prasības satur VAS „Latvijas dzelzceļš” komercnoslēpumu atbilstoši Komerclikuma 19.pantam un iekļautā/pievienotā satura patvaļīga izpaušana, izplatīšana vai izmainīšana ir aizliegta un var tikt uzskatīta kā prettiesiska rīcība.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums regulāri pārbaudīt jaunas informācijas esamību Pasūtītāja pircēja profilā un ņemt to vērā iesniedzot piedāvājumu.

Piedāvājumu atvēršana atklāta konkursa 1.-5.daļai notiks 2021.gada 5.janvārī plkst.11:00

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Inga Upenāja, tālrunis: +371 67234857, e-pasta adrese: inga.upenaja@ldz.lv.

 

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2021.gada 5.Janvāris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31