Iepirkumi (Arhīvs) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Iepirkumi (Arhīvs)

Uzņēmums Nosaukums Piedāvājumu atvēršanas datums
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Metāla lūžņu IZSOLE 2020.07.28. 09:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Transportlīdzekļu riepu iegāde”

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (20.07.2020.)

2020.07.24. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Autotransporta, traktoru un sliežu ceļu tehnikas rezerves daļu piegāde” 2020.07.17. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju "Pusautomātisko ierīču gultņu rullīšu kontrolei un šķirošanai, modelis ИСТОК 5155 un gultņu bloku kontrolei, modelis ИСТОК 5156-726 piegāde” ar iepirkuma identifikācijas Nr.RSSI-9.1./3/2020 2020.07.14. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Vilces elektrodzinēja 118A saliktā veidā (enkuss+karkass) pārdošanas atklātā IZSOLE 2020.07.09. 09:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Akumulatoru piegāde”

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (29.06.2020.)

2020.07.06. 09:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Gaismekļu, prožektoru un spuldžu piegāde 2020. gadam”

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (17.06.2020.)

Pievienots Skaidrojums Nr.2 (18.06.2020.)

Pievienots Skaidrojums Nr.3 (26.06.2020.)

Pievienoti Grozījumi Nr.1 (26.06.2020.) - pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš

2020.07.03. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Tehnoloģiskā autotransporta pilna servisa noma SIA “LDZ CARGO” vajadzībām II” 2020.07.02. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Autoceļu seguma atjaunošana un satiksmes organizēšana uz dzelzceļa pārbrauktuvēm remontdarbu laikā” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2020/5-IBz).

Pievienots Skaidrojums Nr.1 un Grozījumi Nr.1 (22.04.2020)

Pievienots Nolikums konsolidēts (22.04.2020)

Pievienots Skaidrojums Nr.2 un Grozījumi Nr.2 (pagarināts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš) (05.05.2020)

Pievienoti Grozījumi Nr.3 un Nolikums konsolidēts, Tehniskās specifikācijas pielikums (13.05.2020)

 

2020.07.01. 11:30
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Metāla lūžņu pārdošanas atklātā IZSOLE 2020.07.01. 09:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikācija “Kabeļu, vadu, trošu un stiepļu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr: LDZ 2020/17-IBz) 2020.06.25. 09:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Tehnoloģiskā autotransporta pilna servisa noma SIA “LDZ CARGO” vajadzībām”

Pievienoti Grozījumi Nr.1 un konsolidēts Nolikums (pagarnāts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš un laiks)(10.06.2020)

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (11.06.2020)

2020.06.18. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Obligātās veselības pārbaudes” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2020/15-IBz)

Pievienots Nolikums jaunā redakcija (08.06.2020.)

2020.06.18. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Sliežu ceļu virsbūves elementu smērvielu piegāde”

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (10.06.2020)

2020.06.17. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju "Viengabalvelmējuma riteņu piegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.RSSI-9.1./5/2020) 2020.06.16. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Taksometru pakalpojumu sniegšana” 2020.06.16. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Eļļas, hidraulisko, gaisa un degvielas filtru piegāde”

Pievienoti Grozījumi Nr.1 un Tehniskā specifikācija ar iepirkuma priekšmeta 5.daļā veiktajiem grozījumiem (14.05.2020)

Pievienots Nolikums (jaunā redakcijā) unTehniskā specifikācija (jaunā redakcijā) (pagarināts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš)(05.06.2020)

2020.06.16. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Naftas produktu iekārtu un notekūdeņu sistēmas servisa apkalpošana”

Pievienoti Grozījumi Nr.1 (11.06.2020)

2020.06.16. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Dzelzceļa vagonu palēninātāju rezerves daļu piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2020/13-IBz).

Pievienoti Skaidrojums Nr.1, Grozījumi Nr.1  un Nolikums konsolidēts (18.05.2020);

Skaidrojums Nr.2 (20.05.2020.)

Pievienots Skaidrojums Nr.3 (22.05.2020)

Pievienots Skaidrojums Nr.4 (28.05.2020)

Pievienoti Skaidrojums Nr.5, Grozījumi Nr.2  un konsolidēts Nolikums 2 (pagarināts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš) (01.06.2020);

Pievienots Skaidrojums Nr.6 (09.06.2020)

2020.06.15. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas ierīču un to rezerves daļu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr: LDZ 2020/11-IBz)

Pievienoti Grozījumi Nr.1 un 06.05.2020. konsolidēts Nolikums (pagarināts iesniegšanas/atvēršanas termiņš)

Pievienoti Skaidrojumi Nr.2 (14.05.2020)

Pievienoti Grozījumi Nr.2 un 26.05.2020. konsolidēts Nolikums (pagarināts iesniegšanas/atvēršanas termiņš)

Pievienoti Skaidrojumi Nr.3 (26.05.2020)

 

2020.06.10. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss „Piesūcinātu koka gulšņu, pārmiju un tilta brusu piegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2020/2-IB) 2020.06.09. 11:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2020/14-IBz) 2020.06.05. 09:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kadastrālā uzmērīšana 2020.gadam” 2020.06.04. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kadastrālā uzmērīšana 2020.gadam” 2020.06.04. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Metāla lūžņu pārdošanas atklātā IZSOLE 2020.06.04. 09:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūru ar publikāciju “Eļļu un smērvielu piegāde”

Pievienots:

Grozījumi Nr.1 (22.05.2020.)

Skaidrojums Nr.1 (25.05.2020.);

Grozījumi Nr.2 un Skaidrojums Nr.2 (26.05.2020.).

 

2020.06.02. 10:30
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju "Zāģmateriālu piegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.RSSI-9.1./ 4 /2020) 2020.05.28. 10:30
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Metāla lūžņu pārdošanas atklātā IZSOLE 2020.05.22. 09:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Dzelzceļa pārbrauktuvju automātisko aizsargbarjeru piegāde”

Pievienots Skaidrojums Nr.1 un Grozījumi Nr.1 (pagarināts iesniegšanas termiņš) (22.04.2020)

Pievienots Skaidrojums Nr.2 (27.04.2020)

Pievienots Skaidrojums Nr.3 (29.04.2020) Skaidrojuma Nr.3 1.atbilde papildināta (05.05.2020)

Pievienots Skaidrojums Nr.4 (05.05.2020)

Pievienoti Grozījumi Nr.2 (pagarināts iesniegšanas termiņš) (05.05.2020)

 

2020.05.21. 11:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Dienesta autotransporta pilna servisa noma SIA “LDZ apsardze” vajadzībām” 2020.05.12. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūru ar publikāciju „Pārbrauktuvju dzelzsbetona plātņu DZP piegāde”

Veikti grozījumi nolikumā - (24.04.2020.)

Publicēts: Skaidrojums Nr.1 - (07.05.2020.)

Skaidrojums Nr.2 - (08.05.2020.)

2020.05.12. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “NVS projektu pārmiju detaļu piegāde”

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (22.04.2020.)

2020.05.12. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Sliežu stiprinājumu un izolējošo detaļu piegāde”, id Nr. LDZ 2020/10-IBz

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (28.04.2020)

Pievienots Skaidrojums Nr.2 (05.05.2020)

2020.05.12. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Abrazīvo izstrādājumu, materiālu un lentzāģu asmeņu piegāde SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām”” 2020.05.07. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Herbicīdu piegāde” 2020.05.05. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Dzelzbetona tekņu ar vākiem piegāde” 2020.04.29. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Smilšu piegāde” (id.nr. LDZ 2020/6-IBz) 2020.04.27. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Tērauda tilta pār Kulpupi remonts”

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (23.04.2020.)

2020.04.27. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Rampas izveide vides pieejamībai Atgāzenes pieturas punktā”

Pievienoti Grozījumi Nr.1 (21.04.2020.)

2020.04.27. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju "Tilta tērauda pārvada laiduma konstrukcijas krāsošana"

Publicēta informācija par atvēršanas sēdi (01.04.2020.)

2020.04.23. 11:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūru ar publikāciju “Grants šķembu piegāde”

Publicēta informācija par atvēršanas sēdi (01.04.2020.)

Pievienoti Grozījumi Nr.1 (01.04.2020.)

2020.04.15. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūru ar publikāciju „Specializēto zāģmateriālu piegāde”

Publicēti Grozījumi Nr.1  un Nolikums konsolidēts (02.04.2020.)

Publicēta informācija par atvēršanas sēdi (01.04.2020.)

2020.04.09. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Gumijas pretsliežu piegāde”

Publicēta informācija par atvēršanas sēdi (01.04.2020.)

2020.04.07. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Lokomotīvju riteņpāru rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2020.03.16. 09:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Tehnoloģiskā autotransporta pilna servisa noma koncerna vajadzībām" 2020.03.10. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Tehniskās gāzes piegāde” 2020.03.09. 14:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “K6S310DR dīzeļa rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2020.03.04. 09:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Melnā metāla velmējumu piegāde”

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (14.02.2020)

2020.02.28. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Biodīzeļdegvielas un dīzeļdegvielas piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Pievienots:

Skaidrojums Nr.1 (05.02.2020)

Skaidrojums Nr.2 (17.02.2020)

Grozījumi Nr.1 (17.02.2020)

Skaidrojums Nr.3 (19.02.2020.)

Skaidrojums Nr.4 (21.02.2020.)

2020.02.27. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “CATERPILLAR 3512C HD dīzeļdzinēju rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (17.02.2020)

2020.02.26. 10:00

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31