Iepirkumi (Arhīvs) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Iepirkumi (Arhīvs)

Uzņēmums Nosaukums Piedāvājumu atvēršanas datums
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Impregnēto koka brusu piegāde” 2022.06.28. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Tehnoloģiskā transporta noma operatīvajā līzingā SIA “LDZ apsardze” vajadzībām” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/124-SPA) 2022.06.27. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Elektroenerģijas skaitītāju pārvietošana un uzskaites sadalnes ierīkošana daudzdzīvokļu ēkās” 2022.06.22. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Tērauda tilta laiduma konstrukcijas krāsošana” (iepirkuma ID. Nr. LDZ 2022/55-SPA) 2022.06.22. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kabeļu, vadu, trošu un stiepļu piegāde” (iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2022/88-SPAV) 2022.06.20. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “Lokomotīvju virsbūves stiklu un gumijas tehnisko izstrādājumu iegāde”, identifikācijas Nr.RSSA-88/2022

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš

2022.06.20. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju “TR-3 ceha jumta remontdarbu izpilde ar siltinājuma ierīkošanu” 2022.06.20. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Aizsargķiveru, prettrokšņa austiņu un aizsargbriļļu iegāde” 2022.06.17. 13:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “6 (sešu) gaisa kondicionieru nomaiņa VAS “Latvijas dzelzceļš” objektos” 2022.06.17. 12:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Ozola dēļu piegāde” 2022.06.17. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Saimniecības preču piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2022/99-SPA

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (13.06.2022.), Grozījumi Nr.1 (13.06.2022.) un konsolidēts nolikums (ar Grozījumiem Nr.1, 13.06.2022.)

2022.06.17. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Apkures elektrisko radiatoru un elektroinstalācijas nomaiņa”, identifikācijas nr. LDZ 2022/118-SPA 2022.06.17. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Telekomunikāciju komutācijas skapju iegāde” 2022.06.17. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Rīgas pasažieru stacijas, Stacijas laukumā 2, Rīgā ventilācijas sistēmas tehniskā apkalpošana” 2022.06.16. 13:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Releju skapju ŠRU-M piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/95-SPA)

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (03.06.2022.) un Grozījumi Nr.1 (03.06.2022.)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!!!

2022.06.15. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Mazgātu grants šķembu fr. 8-16 mm piegāde” 2022.06.15. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Smilts piegāde” 2022.06.15. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kontrolleru un automatizācijas līdzekļu piegāde pārbrauktuvju modernizācijai” (iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2022/83-SPAV) 2022.06.14. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Topogrāfiskā uzmērīšanas un izpildmērījumu veikšana (pieturas punkts “Pumpuri”)” 2022.06.10. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Degvielas, gaisa, eļļas un hidraulisko filtru iegāde sliežu ceļu mašīnām, traktoriem un mazajai mehanizācijai” 2022.06.09. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Motoreļļas SAE 15W40 iegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2022/113-SPA)

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (25.05.2022.), Grozījumi Nr.1 (25.05.2022.) un Skaidrojums Nr.2 (01.06.2022.)

2022.06.08. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “18 (astoņpadsmit) transporta līdzekļu vērtēšana” 2022.06.07. 13:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Transformatora apakšstacijas TP-4 nomaiņa”, iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/66-SPAV 2022.06.07. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Jumtu remonts Augstrozes ielā 1B, Rīgā”, identifikācijas Nr. LDZ 2022/112-SPAV

Pievienots: Skaidrojums Nr. 3 (02.06.2022.) un Grozījumi Nr.1 (02.06.2022.), precizēta sarunu procedūras nolikuma 1.pielikuma sadaļa (MS Excel) “Specifikācija - Plānoto būvdarbu apjoms / Finanšu piedāvājuma forma” (izteikta jaunā redakcijā). Finanšu piedāvājuma sagatavošanā ņemt vērā šo aktualizēto.

Skaidrojums Nr.2 (31.05.2022.), Skaidrojums Nr.1 (25.05.2022.)

2022.06.07. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss “Iekārtas iegāde kontakttīklu balstu pamatu uzstādīšanai ar vibroiegremdēšanas metodi”, iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2021/10-IB

!!Termiņš pārcelts piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanai (30.03.2022.)

2022.06.06. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Viengabalvelmējuma riteņu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2022/109-SPA)

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (24.05.2022.) un Grozījumi Nr.1 (24.05.2022.)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!!!

2022.06.06. 09:45
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Ūdens novadsistēmas materiālu iegāde” 2022.06.03. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Lokomotīvju aprīkošana ar videonovērošanas sistēmu SIA “LDZ CARGO” vajadzībām” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/36-SPA)

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (20.05.2022.)

2022.06.01. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju “Riteņpāru vibrodiagnostiskas iekārtu (modelis MПП-93) piegāde” 2022.06.01. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Caurules ieguldīšana ar caurduršanas metodi” 2022.06.01. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Augstsprieguma laboratorijas iekārtu piegāde” 2022.05.30. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Ēku, būvju nojaukšanas un teritorijas labiekārtošanas projektu dokumentāciju izstrāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/102-SPAV)

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (18.05.2022.), Skaidrojums Nr.2 (23.05.2022.), Grozījumi Nr.1 (23.05.2022.) un Skaidrojums Nr.3 (25.05.2022.)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!!!

2022.05.30. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas ierīču un to rezerves daļu piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/85-SPAV)

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (19.04.2022.), Skaidrojums Nr.2 (25.04.2022.), Skaidrojums Nr.3 (29.04.2022.), Grozījumi Nr.1 (29.04.2022.), Skaidrojums Nr.4 (02.05.2022.), Skaidrojums Nr.5 (10.05.2022.) un Grozījumi Nr.2 (16.05.2022.)

Atkārtoti pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!!!

2022.05.27. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Gaismekļu, prožektoru un spuldžu piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/96-SPAV) 2022.05.27. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Augstas izturības bultu komplektu iegāde” 2022.05.27. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “20kV elektropārvades līnijas A-1610 demontāža un lietotāja līnijas atslēgšana, Ropažu nov., Garkalnes pag. Dzelzceļa māja 30.km, tehniskā risinājuma izstrāde” 2022.05.27. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss „Vilces apakšstacijas vilces transformatoru nomaiņa EPEV-3 „Vecāķi” un EPEV-4 „Salaspils”” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/70-AK)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!!!

2022.05.25. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “TP-6 lietotāju pārslēgšana uz AS “Sadales tīkls” tīkliem” 2022.05.25. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Ozolkoka un skujkoka gulšņu un brusu ekspertīze” 2022.05.25. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Huddig ekskavatora motora kapitālais remonts” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/108-SPA) 2022.05.25. 09:45
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “Asfaltēto ceļu remonts Daugavpils vagonu remonta centrā” 2022.05.23. 12:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Šķirošanas uzkalna iekārtu un vagonu lēninātāju rezerves daļu piegāde” (iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2022/89-SPAV)

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (17.05.2022.)

2022.05.23. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Motoreļļas M14D2 piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2022/103-SPA)

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (18.05.2022.)

2022.05.23. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Ugunsdzēsības lafetes stobra iegāde” 2022.05.23. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kanalizācijas sistēmas atjaunošana Daugavpils dzelzceļa stacijas teritorijā” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/97-SPA)

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (10.05.2022.), Skaidrojums Nr.2 (13.05.2022.), Grozījumi Nr.1 (13.05.2022.) un Tāme ar grozījumiem (13.05.2022.)

2022.05.23. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Laboratorijas vagona Nr.00970079 apsaimniekošana 2022.-2024.gadā” 2022.05.23. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Kondicionieru piegāde un uzstādīšana tehnoloģiskās telpās Rīgā un Jēkabpilī” 2022.05.23. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Sliežu ceļu mašīnu rezerves daļu piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/51-SPAV)

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (12.05.2022.) un Grozījumi Nr.1 (12.05.2022.)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!!!

2022.05.20. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Riteņpāru ultraskaņas defektoskopijas stenda (modelis СУДКП) piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”, iepirkuma ID Nr. LDZ 2022/104-SPA 2022.05.20. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Tērauda tilta laiduma konstrukcijas krāsošana” (iepirkuma ID. Nr. LDZ 2022/55-SPA) 2022.05.19. 10:00

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30