Latest news

Izvēlne

Stacijas Bolderāja 2 ar savienojošo ceļu uz Krievu salas termināliem būvniecība

Projekta identifikācijas numurs 

3DP/3.3.1.2.0/10/IPIA/SM/002 

Projekta uzsākšanas datums 

28.07.2010. 

Plānotais projekta pabeigšanas datums 

31.12.2015. 

Projekta kopējās izmaksas 

 EUR 41 226 818,98

Kohēzijas fonda līdzfinansējums

 EUR 29 880 238,30 

Projekts ir saistīts ar Rīgas vēsturiskā centra un UNESCO Pasaules Mantojuma pieminekļa zonas Daugavas labajā krastā atslogošanu no kravu pārkraušanas darbībām, pārvietojot kravas termināļus no Andrejsalas un Eksportostas uz Rīgas brīvostas no jauna izbūvējamo teritoriju Krievu salā Daugavas kreisajā krastā, veicinot šo teritoriju attīstību atbilstoši Rīgas Attīstības plānā noteiktajam pielietojumam un līdzsvarojot Rīgas brīvostas kravu apgrozījumu starp Daugavas kreiso un labo krastu.

Projekta mērķis ir Rīgas dzelzceļa mezgla kopējās jaudas palielināšana, vilcienu kustības drošības un uzticamības uzlabošana.

Projekta ietvaros plānots attīstīt dzelzceļa infrastruktūru Daugavas kreisajā krastā un izveidot dzelzceļa savienojumu ar ostas teritoriju Krievu salā, izbūvējot savienojošo sliežu ceļu, dzelzceļa staciju Bolderāja 2 ar deviņiem stacijas sliežu ceļiem, tiltus un dzelzceļa viaduktus.

 

2014.gada izpilde

Projekta ietvaros:

-    turpinās zemes klātnes izbūves darbi un uzbēruma konsolidācija visā būvlaukumā;  

-    pabeigta ūdensvada rekonstrukcija pie Daugavgrīvas šosejas un vecā kanalizācijas spiedvada demontāža un jaunā kanalizācijas spiedvada būvniecība pie Hapaka grāvja;

-    turpinās autoceļa izbūve starp stacijām Bolderāja un Bolderāja-2;

-    turpinās Hapaka grāvja caurtekas izbūve;

-    turpinās dzelzsbetona balstu izbūve viaduktam pāri Daugavgrīvas šosejai, tiltam pāri Beķera grāvim un tiltam pāri Hapaka grāvim stacijas teritorijā;

-    pabeigta laiduma konstrukcija viaduktam pāri AS ”Latvijas propāna gāze” sliežu ceļam; 

-    turpinās CVP ēkas izbūve.

 

Kopumā ir apgūti ~20 milj. EUR.

Darbus plānots pabeigt līdz 2015.gada beigām.

 

2015.gada 1.ceturkšņa izpilde

 

Projekta ietvaros:

-    turpinās zemes klātnes izbūves darbi;  

-    turpinās autoceļa izbūve starp stacijām Bolderāja un Bolderāja 2;

-    turpinās Hapaka grāvja caurtekas izbūve;

-    turpinās izbūves darbi pie viadukta pāri Daugavgrīvas šosejai, tilta pāri Beķera grāvim, viadukta pāri AS ”Latvijas propāna gāze” sliežu ceļam un tilta pāri Hapaka grāvim stacijas Bolderāja 2 teritorijā;

-    turpinās pazemes inženiertīklu izbūves darbi stacijas Bolderāja 2 teritorijā;

-    turpinās CVP ēkas izbūve.

 

Kopumā ir apgūti ~23 milj. EUR.

Darbus plānots pabeigt līdz 2015.gada beigām.

 

2015.gada 2.ceturkšņa izpilde

Projekta ietvaros:

-    turpinās savienojošā sliežu ceļa uzbēruma nostiprināšana ar melnzemi;  

-    turpinās izbūves darbi pie viadukta pāri Daugavgrīvas šosejai, tilta pāri Beķera grāvim, viadukta pāri AS ”Latvijas propāna gāze” sliežu ceļam un tilta pāri Hapaka grāvim stacijas teritorijā;

-    turpinās ūdensvada, apgaismes elektrotīklu, kabeļu komunikāciju izbūve stacijā;

-    turpinās autoceļa izbūve stacijas teritorijā;

-    turpinās CVP ēkas izbūve (iekšējās apdares, apkures, kondicionēšanas, elektroinstalācijas darbi);       

-    turpinās stacijas palīgēku izbūve;

-    uzsākta sliežu ceļu montāža, balasta ieklāšana;

-    pabeigta pārmiju pārvedu izbūve.

 

Kopumā ir apgūti ~28 milj. EUR.

Darbus plānots pabeigt līdz 2015.gada beigām.

 

2015.gada 3.ceturkšņa izpilde

Projekta ietvaros:

 • Pabeigta sliežu ceļa un inženierbūvju izbūve;
 • Turpinās stacijas ēku būvdarbi.
 • Turpinās ārējo inženiertīklu būvdarbi un sistēmu uzstādīšana/ieregulēšana;
 • Turpinās teritorijas labiekārtošana.

 

Kopumā ir apgūti ~33 milj. EUR.

Darbus plānots pabeigt līdz 2015.gada beigām.

 

 

2015.gada 4.ceturkšņa izpilde

Būvniecība  tika pabeigta 2015.gada 25.novembrī un objekts ir pieņemts ekspluatācijā.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 41 milj., no tām ~EUR 30 milj. ir Kohēzijas fonda līdzfinansējums, ~EUR 11 milj. – VAS “Latvijas dzelzceļš”. Būvniecību veica PS „BMGS S”, bet Būvniecības līguma vadīšanu un būvniecības uzraudzību veica PS „SYSTRA – L4 Bolderāja 2”.

Projekta ietvaros ir izbūvēts:

 • savienojošais sliežu ceļš uz Krievu salas termināļiem, t.i.:
  • Zemes klātne ar ūdens novadi:
 • Kopumā uzbērts ~182.4 tūkst. m³ smilšu;
 • Augstākais uzbēruma punkts ir 10-11 m augstumā;
  • Sliežu ceļš ~2.8 km garumā;
  • Dzelzceļa inženiertehniskās būves:
 • Hapaka grāvja caurteka;
 • Dzelzceļa pārvads virs Daugavgrīvas šosejas;
 • Dzelzceļa pārvads virs SIA „Latvijas propāna gāze” pievedceļa;
 • Dzelzceļa tilts pāri ūdenstecei Beķera grāvis un jaunizbūvētajai ielai
  • Kanalizācijas spiedvadu rekonstrukcija;
  • Ūdensvada rekonstrukcija Daugavgrīvas ielā;
  • Kabeļu tīkli;
  • Teritorijas labiekārtošana.
 • stacija Bolderāja 2, t.i.:
  • Zemes klātne ar ūdens novadi:
   • Kopumā uzbērts ~65.6 tūkst. m³ smilšu;
  • Stacijas sliežu ceļi (kopējais  sliežu ceļu garums ~8.5 km), t.i.;
   • 5 pieņemšanas un nosūtīšanas ceļi ar minimālo lietderīgo garumu 850 m;
   • 3 šķirošanas ceļi ar minimālo lietderīgo garumu 450 m;
   • 1 izvilkšanas ceļš;
   • 22 pārmiju pārvedas;
  • Dzelzceļa inženiertehniskās būves (tilti 8 sliežu ceļiem un tilts dienesta autoceļam pāri ūdenstecei Hapaka grāvis);
  • Apgaismošanas un elektroapgādes sistēmas (augstsprieguma un zemsprieguma kabeļu tīklus, stacijas apgaismošanu, pārmiju pārvedu elektrisko apsildi);
  • Dienesta tehniskās ēkas un būves:
   • Centralizācijas vadības posteņa ēka;
   • Apsildīšanas postenis;
   • 2 artēziskā urbuma ēkas;
   • Sašķidrinātās gāzes glabātuve;
  • Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas:
   • Saimniecisko un sadzīves ūdensvadu tīkli un būves;
   • Lietus ūdens kanalizācijas tīkli un būves;
   • Ugunsdzēsības ūdensvada tīkli un būves, t.sk. ugunsdzēsības sūkņu stacija un ugunsdzēsības ūdens rezervuārs;
  •  Autoceļš:
   • Savienojošo autoceļš no stacijas Bolderāja līdz stacijai Bolderāja 2;
   • Stacijas Bolderāja 2 iekšējais autoceļa tīkls;
   • Dzelzceļa pārbrauktuves;
  • 28 m radiomasts un kabeļu kanalizācija;
  • Tehniskās drošības sistēmas:
   • Ugunstrauksmes un apsardzes signalizācijas sistēma;
   • Video novērošanas sistēma un video informācijas pārraides sistēma;
  • Teritorijas labiekārtošanu.

 

Interesanti:

 • Kopējais izbūvēto smilšu pāļu (ar garumu no 10 līdz 22 m) skaits ir teju 5 400 ar kopējo garumu virs 90 km;
 • Grunts konsolidācijas procesa paātrināšanai uz savienojošā ceļa tika ierīkotas vertikālās drenas (katras drenas garums no 10-27 m) ar kopējo garumu teju 100km;
 • Smilts piegādei tika organizēti vairāk nekā 17’000 kravas pašizgāzēju reisi;
 • Izpētes, projektēšanas un būvniecības darbi kopumā aizņēma 33 mēnešus.