Latest news

Izvēlne

Sliežu ceļa rekonstrukcija

Projekta identifikācijas numurs

3DP/3.3.1.2.0/14/IPIA/SM/001

Projekta uzsākšanas datums

28.02.2014

Plānotais projekta pabeigšanas datums

31.12.2015

Projekta kopējās izmaksas

EUR  46 243 333.85

Kohēzijas fonda līdzfinansējums

EUR  35 051 612.00

 

Galvenais mērķis ir nomainīt nolietojušos sliežu ceļu, kas rada nopietnus ātruma ierobežojumus un līdz ar to veido „šaurās vietas” (bottlenecks) LDz Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridorā.

Projekta ietvaros ir paredzēts atjaunot sliežu ceļus vismaz 90km garumā, kas ietver arī dzelzceļa pārbrauktuvju, inženiertehnisko būvju un dzelzceļa zemes nodalījuma joslas sakārtošanu.

 

2015.gada izpilde

VAS “Latvijas dzelzceļš” 2015.gada beigās pabeidza projektu “Sliežu ceļu rekonstrukcija”.

Projekta kopējās izmaksas veido 45 335 812.77  eiro, no kuriem 33 702 885.98 eiro ir ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums, bet 11 632 926.79 eiro – VAS “Latvijas dzelzceļš” finansējums.

Šī projekta īstenošanas rezultātā tika sasniegti šādi mērķi:

 • Novērstas „šaurās vietas”;
 • Saglabāta un uzlabota Austrumu - Rietumu koridora iecirkņu caurlaides spēja, lai varētu nodrošināt plānoto kravu plūsmu caur Latvijas ostām un tranzītu pa valsts teritoriju Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridorā;
 • Palielināta satiksmes drošība un uzticamība;
 • Likvidēti vilciena kustības ātruma ierobežojumi neapmierinošā ceļa stāvokļa dēļ;
 • Samazināts sliežu ceļa radītais trokšņa līmenis;
 • Samazināts apkārtējās vides piesārņojuma risks, kas var rasties sliežu ceļa sliktā stāvokļa dēļ.

 

Lai sasniegtu mērķi tika veikti šādi darbi:

 • nomainīti galvenie sliežu ceļa materiāli (sliedes, gulšņi ar stiprinājumiem un balasti);
 • attīrīts esošais balasta slānis un papildināts ar jaunu balastu;
 • sakārtota sliežu ceļa zemes klātne;
 • pilnībā izlīdzināts un izlīmeņots sliežu ceļš;
 • atremontētas inženiertehniskās būves un dzelzceļa pārbrauktuves, t.sk. nomainīts pārbrauktuves segums;
 • sakārtota zemes nodalījuma josla.

 

Projekta ietvaros no 2014. līdz 2015. gadam ir pilnībā rekonstruēta nokalpojušā sliežu ceļa virsbūve 93.8 km garumā šādos sliežu ceļa posmos, lielākā apjomā nekā sākotnēji plānots (90km):

1. Zālīte – Iecava, km 187.014 – km 194.380;

2. Stacija Iecava, km 195.255 – km 196.272;

3. Posms Līksna – C.P. km 383, km  376.380 – km 382.930;

4. Posms Garoza – Zālīte, km 178.342 + km 185.961; stacija Zālīte km 186.043 – km 186.917;

5. Posms Elkšķene – Ugāle, km 12.845 – km 27.698.

6. Posms  Sakstagals-Rēzekne II, st. Rēzekne II galv. ceļš km 212,475 - km 223,856

7. Posms C.P. 401 km Naujene - Izvalda - Silava km 400.917 - km 423.688

8. Posms Iecava - Vecumnieki km 202.331 - km 215.051

9. Stacija Koknese pāra ceļš 93.5638km - 94.78275 km, ceļa posms Koknese-Pļaviņas pāra ceļš 94.78275 km - 101.872 km

10. Otrā sliežu ceļu atjaunošana starp Zemitānu stacijas Brasas posteni un ceļa posteni 3km

 

Papildus projekta ietvaros veikta sliežu ceļu atjaunošana 12.35 km garumā nomainot sliedes šādos posmos:

1. Posms Koknese - Pļaviņas nepāra ceļš km 103.550 - km110.650; st. Pļaviņas  galv. ceļš km110.650 - km 112.050

2. Posms Aizkraukle - Koknese - Pļaviņas pāra ceļš km 91.081 - km 93.24515; km 102.008- km 102.8577

3. Ceļa postenis 14.km - Ceļa postenis 524 km, km 13+001-km 14+007

Dzelzceļa sliežu piegādi veica SIA “SIGMEN”, dzelzceļa balasti piegādi veica SIA Ražošanas komercfirma “M2” un dzelzsbetona gulšņu ar elastīgiem sliežu stiprinājumiem piegādi veica TRACK TEC S.A. Būvdarbus veica SIA “LDz Infrastruktūra”.