EISI/(CEF) projekti | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

EISI/(CEF) projekti

Sadarbspējīgas dzelzceļa sistēmas izveide Baltijas valstīs
 
Projekta identifikācijas Nr. 2018-EU-TM-0078-M
 
2019.gada 29.augustā VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) un AS “Eesti Raudtee” (ER) parakstīja Dotācijas nolīgumu ar Inovācijas un tīklu izpildaģentūru (INEA) par projekta “Sadarbspējīgas dzelzceļa sistēmas izveide Baltijas valstīs” īstenošanu. 
Projekta mērķis ir nomainīt šobrīd ekspluatācijā esošo automatizēto pārvadājumu operatīvās vadības sistēmu (APOVS) ar jaunu sistēmu un ieviest TAF TSI regulas 1305/2014 (tās grozījumu TAF TSI regulas 2018/278) un TAP TSI regulas 454/2011 prasības. 
Projekta ietvaros paredzēta jauna tehnoloģiskā modeļa ieviešana Latvijas un Igaunijas valstu dzelzceļos atbilstoši ES Ceturtās dzelzceļa pakotnes tiesiskajiem aktiem. 
Projekts ietvers esošo procesu analīzi, biznesa procesu un datu modelēšanu, tehnisko un funkcionālo specifikāciju izstrādi un jaunas sistēmas ieviešanu, lai vienlaicīgi izpildītu kravas/pasažieru pārvadājumu savstarpējas izmantojamības (sadarbspējas) tehnisko specifikāciju (TAF/TAP TSI) prasības un nodrošinātu pārvadājumu informācijas savietojamību ar Neatkarīgo valstu sadraudzības (NVS) dzelzceļu sistēmām, saskaņā ar dalībvalstu Dzelzceļa transporta padomes (CSZT) saistošo normatīvo aktu prasībām. 
Viena no aktivitātēm ir operatīvās pārvadājumu vadības sistēmas (OPVS) ieviešana LDz, kas tiks izmantots kā prototips analoģiskai ER sistēmai.
 
Projekts ietver funkcionalitāti, kas nepieciešama Rail Freight Corridor North Sea – Baltic (RFC8):
infrastruktūras informācijas izgūšana; 
jaudas plānošana, koordinēšana un sadale;
infrastruktūras lietošanas maksas noteikšana;
vilcienu kustības informācija.
 
Projekta plānotais īstenošanas termiņš ir 2024.gada 31.decembris.
 
Par šo publikāciju atbild vienīgi tās autors. Eiropas Savienība neuzņemas nekādu atbildību par to, kā tur ietvertā informācija var tikt izmantota.
 

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31