Latest news

Izvēlne

Sliežu ceļu atjaunošana Rail Baltica koridorā Latvijā

1) Rekonstrukcija / modernizācija: ziemeļu pārrobežu posms Valmiera – Valka un dienvidu pārrobežu posms Jelgava – LT robeža;
2) Rekonstrukcija / modernizācija: Sigulda – Valmiera (Nr. 2007-LV-27060-P)

Projekta Nr.

2007-LV-27060-P

Projekta uzsākšanas datums 

01.05.2011.

Projekta pabeigšanas datums 

31.12.2015.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 

43 480 537 EUR

TEN-T līdzfinansējums

10 065 744 EUR

Valsts budžeta līdzfinansējums

33 414 793 EUR

Papildus LDz nodrošina savu līdzfinansējumu, kas tiek apstiprināts ikgadējā budžeta ietvaros.

clip_image001 

Projekts ir daļa no TEN-T prioritārā projekta Nr.27 „Rail Baltica”, kas paredz izveidot dzelzceļa satiksmes savienojumu Varšava - Kauņa - Rīga - Tallina - Helsinki, nodrošinot drošu un mūsdienīgu dzelzceļa infrastruktūru starp Baltijas valstīm un pārējo Eiropu.

Projekta mērķis ir esošo sliežu ceļu rekonstrukcija un sakārtošana “Rail Baltica” maršrutā posmos no Siguldas līdz Latvijas un Igaunijas robežai Valkā un no Jelgavas līdz Latvijas un Lietuvas robežai, nodrošinot kravas vilcienu ātrumu 80 km/h un pasažieru vilcienu ātrumu 120 km/h.  

Projekta ietvaros paredzēts atjaunot 152 km sliežu ceļu, nomainot nolietojušos sliežu ceļa virsbūves materiālus: sliedes, šķembas un dzelzsbetona gulšņus ar stiprinājumiem. Tiks sakārtota arī dzelzceļa nodalījuma josla, atjaunota zemes klātne un nomainīti defektētie pārbrauktuves segumi. 

Projekta realizācijas rezultātā uzlabosies satiksmes drošība, pasažieru un kravu vilcienu kustības plūsma un palielināsies vilcienu ātrums, attiecīgi palielinot dzelzceļa caurlaides spēju. Tāpat arī samazināsies apkārtējās vides piesārņojuma risks, ko var radīt nolietota infrastruktūra, samazināsies dzelzceļa izraisītā trokšņa un vibrācijas līmenis. 

Informācija par projektu TEN-T izpildaģentūras mājas lapā: http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/latvia/2007-lv-27060-p.htm 

 

2015.gada izpilde

VAS “Latvijas dzelzceļš” 2015.gada beigās pabeidza projektu „Sliežu ceļa atjaunošana Rail Baltica koridorā Latvijā”.

Projekta kopējās izmaksas veido 52 917 547.21 eiro, no kuriem 33 414 793.00  eiro ir Valsts budžeta finansējums, 10 065 744.00 eiro TEN-T finansējums un 9 437 010.43 eiro VAS “Latvijas dzelzceļš” izdevumi.

Projekta ietvaros no 2012. līdz 2015. gadam ir veikta sliežu ceļa atjaunošana 152.35 km garumā šādos sliežu ceļa posmos:

1. Posms Jelgava- Meitene - Valsts robeža, vienceļa  km 59,900 - km 75,900

2. Posms Sigulda - Līgatne un st. Līgatne no pārm. Nr.6 līdz pārm. Nr.1, vienceļa  km 54,142 - km 63,677, stacijā  km 63,677 -km 64,761

3. Posms Līgatne-Ieriķi  un st. Ieriķu no pārm. Nr.2 līdz pārm. Nr.5, km 64,761 - km 72,857, km 72,857 -km 74,354

4. Posms Bāle- Valmiera km 119,600 - km 120,30

5. Valmieras stacijas 1 galvenais ceļš  km 120,500- km 121,683 

6. Posms Jelgava- Meitene - Valsts robeža, vienceļa  km  43,540 - km 59,907

7. Posms Jāņamuiža- Lode km 98,354 - km 105,784          

8. Posms Lode - Bāle -Valmiera km  105,784 - km  119,600

9. Posms Brenguļi-Strenči km  129,845 - km 141,853

10. Posms Strenči- Saule km  141,855 - km 155,522

11. Saule-Lugaži-Valsts robeža 155,520 km - 166,270 km

12. St. Lugaži 3 ceļš 163.547 km – 164.676 km

13. Valmiera-Brenguļi, pārmijas pārvedas nr.1. un nr.3 Valmiera, st.Brenguļi 121+762 km - 129+850km

14. Ieriķi – Āraiši, st.Āraiši 73+048 km - 82+840.5 km

15. Cēsis – Jānamuiža 84+762.70km - 98+328.452 km

16. Araiši - Cēsis, st.Cēsis (nepāra), 84+762.70-km 92+003.45

17. St.Sigulda 1 galv. ceļš

Dzelzceļa sliežu piegādi veica SIA “SIGMEN”, dzelzceļa balasti piegādi veica SIA Ražošanas komercfirma “M2” un dzelzsbetona gulšņu ar elastīgiem sliežu stiprinājumiem piegādi veica TRACK TEC S.A. Būvdarbus veica SIA “LDz Infrastruktūra”.