Latest news

Izvēlne

Sliežu ceļu atjaunošana Austrumu - Rietumu dzelzceļa koridora posmos

Projekta kods 

2004/LV/16/C/PT/002 

Projekta uzsākšanas datums 

27.12.2004. 

Projekta pabeigšanas datums 

31.12.2010. 

Projekta kopējās izmaksas 

EUR 111 431 371,02 

Kohēzijas fonda līdzfinansējums

EUR   46 499 997,00 

 

Projekta mērķis – nomainīt fiziski un morāli novecojušos sliežu ceļu virsbūves materiālus pret jauniem, lai nodrošinātu drošu ritošā sastāva kustību Latvijas teritorijā un pasažieru un kravu pārvadājumu drošību, nodrošinātu apkārtējās vides aizsardzību, nepieļaujot vilcienu avārijas sliežu ceļu bojājumu dēļ, samazinātu dzelzceļa izraisītā trokšņa un vibrācijas līmeni.

Projekta ietvaros ir pilnībā atjaunota savu laiku nokalpojusī un tehniskajām prasībām neatbilstošā sliežu ceļa virsbūve 260,37 km garumā un atjaunotas dzelzceļa pārbrauktuves, tai skaitā, 19 pārbrauktuvēm uzlikti gumijas klājumi sekojošās Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridora līnijās: Zilupe - Rēzekne - Krustpils - Jelgava – Ventspils, Indra - Daugavpils - Krustpils – Rīga, Kārsava - Rēzekne - Daugavpils.

Lai nodrošinātu projekta realizāciju, tika piegādāti 527861,40 m sliežu, 481000 gulšņi ar elastīgiem stiprinājumiem, 312000 m3 šķembu un 455,22 m gumijas klājuma.

Sliežu atjaunošanas darbi ietvēra vecā sliežu ceļa demontāžu, piesārņotā šķembu balasta slāņa tīrīšanu, jaunā balasta pamata profilēšanu un noblietēšanu, sliežu ceļa režģa montāžu, veco sliežu ceļa režģu nomaiņu, inventārsliežu (pagaidu sliežu) nomaiņu ar jaunām garsliedēm, sliežu metināšanu, sliežu ceļa gala izlīdzināšanu, noblietēšanu un izlīmeņošanu, kā arī saistītos darbus, tādus kā drenāžas sistēmu atjaunošana, mazo tiltu un caurteku remonts, zemes darbi un dzelzceļa nodalījuma joslas sakārtošana.

Projektā tika veikti arī publicitātes pasākumi.