Iepirkumi | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Iepirkumi

Uzņēmums Nosaukums Piedāvājumu atvēršanas datums
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss “Dzelzsbetona gulšņu ar sliežu stiprinājumiem piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/215-AK 2023.01.04. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss „Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/214-AK) 2023.01.03. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss “Dzelzceļa sliežu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/202-AK 2022.12.27. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss „Dabasgāzes piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/206-AK) 2022.12.27. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Vilcienu dispečeru sakaru sistēmas “Iskratel IS3000” ražotāja atbalsts” 2022.12.21. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Visa veida optisko un lāzernivelieru, optisko un elektronisko teodolītu, elektronisko tahometru u.c. mērniecības instrumentu apkope, remonts, kalibrēšana un regulēšana” 2022.12.20. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Pasažieru tipa speciālo vagonu "DR" un "TA-3" remonts” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/225-SPAV) 2022.12.20. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Etilspirta iegāde (ar spirta saturu vismaz 96.0 tilpumprocenti)” 2022.12.16. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Koku un krūmāju saaudzes ciršana dzelzceļa iecirknī Jelgava-Liepāja” 2022.12.15. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Dzelzceļa signālzīmju iegāde” 2022.12.09. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Bezpilota gaisa kuģa piegāde” 2022.12.08. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Siltummezglu tehniskā apkalpošana un remonts ēkās Vaļņu ielā 30 un Brīvības ielā 58, Rīgā” 2022.12.07. 11:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Naftas produktu iekārtu uzturēšana un servisa apkalpošana stacijās Indra un Rēzekne-II” (iepirkuma Id.Nr. LDZ 2022/197-SPA) 2022.12.07. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Darba apavu un cimdu iegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/201-SPAVC) 2022.12.07. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Tehniskā eksperta pakalpojumu iegāde projekta „Sadarbspējīgas dzelzceļa sistēmas izveidošana Baltijas valstīs” (Nr.2018-EU-TM-0078-M) ietvaros” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/207-SPAV) 2022.12.06. 10:00