Iepirkumi | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Iepirkumi

Uzņēmums Nosaukums Piedāvājumu atvēršanas datums
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Vagonu tehniskās apkopes punkta ēkas iekštelpu kosmētiskais remonts Dzelzceļa ielā 8, Gulbenē” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/156-SPAV)

Papildināts: 28.09.2023.pievienota datne ar Darbu apjomiem.

2023.10.24. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Elektroenerģijas monitoringa, analīzes un vadības sistēmas aprīkojuma piegāde un integrācija esošajā sistēmā „Enersis”” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/155-SPAV) 2023.10.20. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss „Tehnoloģiskā autotransporta iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2023/82-AK)

Papildināts: Grozīts datums piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanai uz 2023.gada 18.oktobri.

2023.10.18. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss "Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un attīstība: būvuzraudzība” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/107-AK) 2023.10.17. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Autotransporta noma operatīvajā līzingā SIA “LDZ CARGO” vajadzībām” (identifikācijas Nr. LDZ 2023/149-SPA) 2023.10.17. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Transportlīdzekļu riepu piegāde” (iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2023/106-SPAVC, atkārtots iepirkums) 2023.10.17. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Sliežu ceļu saimniecības tehnoloģiskā autotransporta kapitālais remonts” 2023.10.16. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kokskaidu granulu piegāde” (iepirkuma id. Nr. LDZ 2023/158-SPAV) 2023.10.11. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kravas vagonu automātisko bremžu rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2023/166-SPA) 2023.10.10. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „2TE116 sērijas dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/167-SPA) 2023.10.10. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Sarkandaugavas dzelzceļa stacijas, Sliežu ielā 2, Rīgā ārējo sadzīves kanalizācijas tīklu pieslēgšana pie pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/152-SPAV) 2023.10.10. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Pārseguma pastiprināšana Rīgas pasažieru stacijā” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/143-SPAV) 2023.10.10. 09:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Krāšņu kurināmās marķētās dīzeļdegvielas piegāde SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām” (iepirkuma id. Nr. LDZ 2023/165-SPA) 2023.10.09. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Ziemeļblāzmas stacijas ēkas Vecāķu prospektā 2C, Rīgā jumta un fasādes remonta tehniskās dokumentācijas izstrāde” 2023.10.05. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Ziemeļblāzmas stacijas ēkas Vecāķu prospektā 2C, Rīgā jumta un fasādes remonta tehniskās dokumentācijas izstrāde” 2023.10.05. 14:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju “3SL-2M, KPD-3PA ātrummērītāju un piedziņas rezerves daļu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr.RSSI-9.2./ 25 /2023 2023.10.04. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Dabasgāzes piegāde „Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/153-SPAVC)

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (20.09.2023.) un Grozījumi Nr.1 (20.09.2023.)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!!!

2023.10.03. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Sašķidrinātās gāzes piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/159-SPAV)

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (21.09.2023.)

2023.10.03. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādāšana depo ēkai Prohorova ielā 10, Jelgavā” 2023.10.02. 15:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Pasažieru apziņošanas un video novērošanas sistēmas rezerves daļu piegāde” 2023.10.02. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Ugunsdzēsības ūdensvada tīklu posma nomaiņa sūkņu stacijā un UK – 27 krāna nomaiņa Turgeņeva ielā 21, Rīgā” 2023.09.29. 14:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “Profesionālo mērinstrumentu, šablonu, mērogaparatūras piegāde un remonts vispārīgās vienošanās ietvaros” identifikācijas Nr.RSSI-66/2023 2023.09.29. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „ČME-3 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2023/151-SPA)

Pievienots: 25.09.2023. Skaidrojums Nr.1

2023.09.29. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Lauksaimniecības izcelsmes etilspirta iegāde (ar spirta saturu no 96.0 līdz 96.6 tilpumprocenti)” 2023.09.29. 10:00