Latest news

Izvēlne

Akcionārs

 

VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) ir valsts kapitālsabiedrība, un 100% tās kapitāla daļu pieder valstij. LDz akciju turētājs ir Satiksmes ministrija

Kapitālsabiedrības darbības pārraudzība tiek īstenota saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un citiem LR normatīvajiem dokumentiem.