Latest news

Izvēlne

Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija

 

Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija

Projekta identifikācijas numurs Nr. Nr. 6.2.1.2/21/I/001

 

Projekta mērķis ir uzlabot dzelzceļa pasažieru apkalpošanas kvalitāti un drošību TEN-T dzelzceļa tīklā, nodrošinot dzelzceļa infrastruktūras pieejamību visiem lietotājiem, īpaši personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

Projekta ietvaros ir paredzēts:

Modernizēt 44 pasažieru stacijas un pieturas punktus: 

 • Rīga – Jelgava līnijā: Atgāzene, Baloži, BA Turība, Tīraine, Jaunolaine, Dalbe, Ozolnieki;
 • Rīga – Tukums līnijā: Priedaine, Jaundubulti, Ķemeri, Smārde, Milzkalne, Tukums I, Tukums II;
 • Rīga – Krustpils līnijā: Šķirotava, Gaisma, Dole, Ikšķile, Jaunogre, Ogre, Pārogre, Ciemupe, Ķegums, Lielvārde, Jumprava, Skrīveri;
 • Rīga – Skulte līnijā: Zemitāni, Brasa, Sarkandaugava, Mangaļi, Ziemeļblāzma, Vecdaugava, Vecāķi, Kalngale, Garciems, Garupe, Carnikava, Gauja, Lilaste, Pabaži, Saulkrasti, Ķīšupe, Zvejniekciems, Skulte.

Izbūvēt 4 jaunus pieturas punktus:

 • Rīga – Bolderāja līnijā:  Bolderāja-Silikātu, Bolderāja-Slokas, dzelzceļa līnijā;
 • Rīga – Skulte līnijā: pie Dauderiem;
 • Rīga – Cēsis līnijā: pie Alfas.

Projekta ietvaros tiks izbūvētas paaugstinātās pasažieru platformas ar uzbrauktuvēm (pandusiem), nodrošinot pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu no vilciena vienā līmenī. Uz platformām tiks uzstādītas nojumes ar soliņiem, atkritumu urnas un informatīvās zīmes un norādes, ievērojot LDz universālā dizaina standartu. Pasažieru stacijās tiks uzstādītas pasažieru apziņošanas iekārtas un videokameras, ierīkots  LED apgaismojums, izbūvētas pieslēgumvietas ar komunikācijām, kur  uzstādīt biļešu tirdzniecības un citus pašapkalpes automātus. Stacijas teritorijā būs bruģēti gājēju un apvienotie gājēju – velo celiņi līdz dzelzceļa zemes nodalījuma robežai pieslēgumam pilsētas infrastruktūrai, kā arī uzstādīti velo statīvi, drošības barjeras, skaņas un gaismas luksofori atsevišķās stacijās pirms gājēju pārejām drošai pasažieru plūsmai.

Realizējot projektu “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija” tiks:

 • Uzlabota dzelzceļa transporta pieejamība visām pasažieru grupām, t.sk, personām ar invaliditāti un personām ar kustību traucējumiem un velobraucējiem;
 • Uzlabota informācijas (audio un vizuālā formā) pieejamība par vilcienu kustību pasažieru stacijās un pieturas punktos;
 • Uzlabota pasažieru un vilcienu kustības drošība pasažieru stacijās un pieturas punktos;
 • Uzlabota dzelzceļa pasažieru apkalpošanas kvalitāte un mobilitāte;
 • Palielināsies pasažieru pārvadājumu apgrozījums kopumā.

Projekta īstenošanas termiņš 2023.gada 31.decembris


Publikācijas datums:  31.03.2024.

Progress līdz 31.03.2024.

 • Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Rīga – Jelgava:

4 stacijās -  Ozolnieki, Dalbe, Biznesa augstskola, Turība, Tīraine darbi pieņemti pagaidu ekspluatācijā;

1 stacijā -  Jaunolaine – tiek novērsti būtiski trūkumi, lai nodotu pagaidu ekspluatācijā;

2 stacijās – Baloži un Bērnu slimnīca – tiek sakārtota projekta dokumentācija, lai nodotu ekspluatācijā.

Visu 7 staciju nodošana ekspluatācijā sagaidāma 2024.gada 2.ceturksnī.

 • Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Rīga–Tukums 2:   

7 stacijās – Tukums 1, Tukums 2, Milzkalne, Smārde, Priedaine, Jaundubulti, Ķemeri -  uzsākti būvdarbi;

1 stacijā  Iļģuciems – izdoti būvdarbu uzsākšanas nosacījumi

1 stacijā - Bolderāja -  notiek būvprojektu saskaņošana ar 3.pusēm.

Visu 9 staciju nodošana ekspluatācija sagaidāma 2024.gada 3.ceturksnī.

 • Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Rīga – Krustpils:

10 stacijās – Skrīveri, Jumprava, Lielvārde, Ķegums, Ikšķile, Pārogre, Jaunogre, Ciemupe, Dole, Gaisma – saskaņoti Darbu veikšanas projekti, notiek mobilizācija, lai uzsāktu būvdarbus;

2 stacijās – Ogre, Šķirotava notiek būvprojektu precizēšana šana, tad būvprojektu ekspertīze;

Visu staciju nodošana ekspluatācijā sagaidāma 2024.gada 4.ceturksnī.

 • Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Zemitāni – Skulte (Zemitāni - Vecāķi, Alfa):

9 stacijās notiek būvdarbi. Nodošana ekspluatācijā plānota:

Ziemeļblāzma, Sarkandaugava,  Vecdaugava, Dauderi – līdz 30.05.2024.

Šmerlis, Mangaļi, Vecāķi,  Brasa, Zemitāni – līdz 30.06.2024.

 • Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Zemitāni – Skulte (Kalngale - Skulte):

11 stacijās notiek būvdarbi – uzstādīti kontakttīklu balsti, veic platformu būvkonstrukciju montāža, komunikāciju ieguldīšana, citi darbi .

Visu staciju nodošana ekspluatācija sagaidāma 2024.gada 4.ceturksnī.

 • Vienotās informatīvās apziņošanas un videonovērošanas sistēmu ieviešana:

Pieņemta ekspluatācijā Datu centra infrastruktūra, pieņemts ekspluatācijā pasažieru apziņošanas (VIAS) programmnodrošinājums un videonovērošanas programmnodrošinājums VNS);

Veikta pārbaudes un pārslēgšana uz VIAS (informācijas vizuālā attēlošana displejos) esošajās 16 stacijās (13 Zolitūde – Sloka, 3 – Jelgava, Cukurfabrika, Olaine), bet pieslēgšana VIAS un videonovērošanas sistēmai (VNS) (izņemot Daugavpils staciju);

Pārbūvēto staciju un uzstādīto apziņošanas un videonovērošanas iekārtu  pieslēgšana VIAS un VNS – pakāpeniski  katrā stacijā pēc nodošanas  ekspluatācijā (pagaidu).

 • Mikroprocesoru centralizācijas sistēmu modifikācija (MPC)

Apstiprināta MPC modifikācija programmnodrošinājumam, notestēta un sagatavota būvniecības līgumos uzstādīto gājēju pāreju luksoforu pieslēgšanai stacijās Bērnu slimnīca, Baloži, Jaundubulti. Staciju Ciemupe un Dole gājēju pāreju luksoforu integrēšana MPC iespējama vienlaikus ar staciju nodošanu ekspluatācijā.

Pakalpojumu līguma ietvaros ar Inženieri SIA “Firma L4” tiek veikta līgumu vadība, projektēšanas uzraudzība – organizētas progresa sanāksmes, izvērtēti un saskaņoti tehniskie risinājumi, par katru būvprojektu daļu, piedalīšanās objektu apsekošanas komisijās un materiālu ražotnēs.


Publikācijas datums:  15.09.2023.

Progress līdz 15.09.2023.

 • 1.daļā – Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Rīga – Jelgava: tiek pabeigti būvdarbi 7 stacijās un pieturas punktos un teritorijas labiekārtošana. 

 
 
 
 
 

 

 • 2.daļā – Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Rīga – Tukums II: turpinās 2 būvprojektu būvekspertīze, precizēšana un verifikācija. 7 būvprojekti iesniegti apstiprināšanai VDzTI.

 • 3.daļā – Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Rīga – Krustpils: Izvietoti būvmateriāli būvlaukumos. 10 būvprojektiem norisinās ekspertīze, verifikācija. Turpinās 2 būvprojektu izstrāde, izvērtēšana,  saskaņošana ar 3.pusēm.

 • 4.daļā – Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Zemitāni – Skulte (Zemitāni Vecāķi, Alfa): 4 pieturas punktos notiek būvdarbi. 4 būvprojekti saskaņoti ar 3.pusēm, veikta būvekspertīze, verifikācija, 3 no tiem iesniegti apstiprināšanai VDzTI, 1 būvprojekts sarežģīta tehniskā risinājuma saskaņošanā ar 3.pusi.

 
 

 

 • 5.daļā – Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Zemitāni – Skulte (Kalngale Skulte): 10 pieturas punktos uzsākti būvdarbi, notiek pagaidu platformu nodošana ekspluatācijā. 1 būvprojekts sagatavošanā.

 
 

 

 • 6.daļā – Vienotās informatīvās apziņošanas un videonovērošanas sistēmu ieviešana: 7 pieturas punktos notiek būvdarbi Paskaidrojuma rakstu ietvaros. Turpinās darbs pie pārējo daļu Paskaidrojuma rakstu izstrādes un saskaņošanas. Saskaņošanas stadijā VIAS un VNS tehniskie  projekti, notiek darbu izpilde, iekārtu uzstādīšana, programmatūru konfigurēšana un testēšana. Turpinās iekārtu un aparatūras saskaņošana, pasūtīšana un piegādes.

 

 

 • 7.daļā - Līgumā “Mikroprocesoru centralizācijas sistēmu modifikācija projekta “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija” ietvaros” (iepirkuma identifikācijas numurs LDZ 2022/12-SPB) – turpinās MPC programmatūras modifikācijas izstrāde saskaņā ar SCB sistēmas risinājumiem gājēju luksoforu integrācijai MPC sistemā – saskaņots tehniskais projekts Rīga PASS un Vilcienu dispečeru un stacijas dežurantu automatizēto darba vietu mnemoshēmu aktualizācija – saskaņots tehniskais CTC projekts. 

 • Pakalpojumu līguma ietvaros ar Inženieri SIA “Firma L4” tiek veikta līgumu vadība, projektēšanas uzraudzība – organizētas progresa sanāksmes, izvērtēti un saskaņoti tehniskie risinājumi par katru būvprojektu daļu, piedalīšanās objektu apsekošanas komisijās un materiālu ražotnēs. Uzsākta būvprojektu ekspertīze.

 • Atklāta konkursa “Digitālo informatīvo displeju piegāde, uzstādīšana un integrācija” rezultātā 20.02.2023. saņemti 2 piedāvājumi, notiek iepirkuma rezultātu pārsūdzības. IUB lēmuma pieņemšana plānota 19.09.2023.

   


Publikācijas datums:  03.03.2023.

Progress līdz 03.03.2023.

 • 1.daļā – Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Rīga – Jelgava: Veikti – elektroapgādes un elektrosakaru tīklu būvdarbi p.p. Ozolnieki, Dalbe, Jaunolaine, Atgāzene, Tīraine. Uzsākti būvdarbi stacijā Atgāzene. Pabeigta visu būvprojektu verifikācija, būvekspertīze un iesniegti VDzTI apstiprināšanai.
 

 

 • 2.daļā – Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Rīga – Tukums II:   Izvietoti būvmateriāli būvlaukumos. Notiek būvprojektu daļu izstrāde, izvērtēšana un saskaņošana, verifikācija.
 • 3.daļā – Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Rīga – Krustpils: Izvietoti būvmateriāli būvlaukumos. Notiek būvprojektu daļu izstrāde, izvērtēšana un saskaņošana verifikācija.
 • 4. daļā – Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Zemitāni – Skulte (Zemitāni - Vecāķi, Alfa): Notiek būvprojektu verifikācija un būvekspertīze. VDzTI sasakņots būvprojekts p.p. Vecdaugava un elektroapgādes un elektrosakaru tīklu būvdarbiem p.p. Dauderi (Sliežu ielā 12), izdoti būvdarbu uzsākšanas nosacījumi.
 • 5.daļā – Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Zemitāni – Skulte (Kalngale - Skulte): Izvietoti būvmateriāli būvlaukumos. Notiek būvprojektu daļu izstrāde, izvērtēšana un saskaņošana.
 • 6.daļā - Vienotās informatīvās apziņošanas un videonovērošanas sistēmu ieviešana: saskaņots Datu centra tehniskais projekts, notiek darbu izpilde, iekārtu uzstādīšana, programmatūru konfigurēšana un testēšana. Notiek iekārtu un aparatūras saskaņošana, pasūtīšana un piegādes.
 • 7.daļā - Līgumā “Mikroprocesoru centralizācijas sistēmu modifikācija projekta “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija” ietvaros” (iepirkuma identifikācijas numurs LDZ 2022/12-SPB) – notiek MPC programmatūras modifikācijas izstrāde saskaņā ar SCB sistēmas risinājumiem gājēju luksoforu ierīkošanai un staciju pārbūvi.
 • Pakalpojumu līguma ietvaros ar Inženieri SIA “Firma L4” tiek veikta līgumu vadība, projektēšanas uzraudzība – organizētas progresa sanāksmes, izvērtēti un saskaņoti tehniskie risinājumi, par katru būvprojektu daļu, piedalīšanās objektu apsekošanas komisijās un materiālu ražotnēs. Uzsākta būvprojektu ekspertīze.
 • Atklāta konkursa “Digitālo informatīvo displeju piegāde, uzstādīšana un integrācija” rezultātā 20.02.2023. saņemti 2 piedāvājumi, notiek piedāvājumu vērtēšana un plānota līguma noslēgšana l ceturksnī.

 


Publikācijas datums:  31.10.2022.

Par 1.-5. projekta  daļām ir noslēgti Darbu līgumi:

 • 29.07.2021. ar pilnsabiedrību BMGS-FIMA:
1. Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Rīga – Jelgava
2. Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Rīga – Tukums II
3. Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Rīga – Krustpils
5. Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Zemitāni – Skulte (Kalngale – Skulte)
 
 • 30.07.2021. ar "LEONHARD WEISS” OÜ:
4. Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Zemitāni – Skulte (Zemitāni – Vecāķi, Alfa)
 
 •  07.01.2022. ar SIA “Firma L4” noslēgts līgums par būvuzraudzību, būvekspertīzi un Inženiera pakalpojumiem.

 

 • 12.05.2022. ar pilnsabiedrību "FIMA-Group":

Par projekta 6.daļu noslēgts līgums “Vienotās informatīvās apziņošanas un videonovērošanas sistēmu ieviešana”

 
 • 21.10.2022. ar SIA  “ALSTOM Baltics”:

Noslēgts līgums “Mikroprocesoru centralizācijas sistēmu modifikācija projekta “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija” ietvaros”

 

Progress līdz 31.10.2022.

 • 1.daļā – Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Rīga – Jelgava: uzsākti būvdarbi – elektroapgādes un elektrosakaru tīklu izbūve. Izvietoti būvmateriāli būvlaukumos. Notiek būvprojektu verifikācija un būvekspertīze un pārējo būvprojektu izvērtēšana un saskaņošana.
 • 2.daļā – Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Rīga – Tukums II:   Izvietoti būvmateriāli būvlaukumos. Notiek būvprojektu daļu izstrāde, izvērtēšana un saskaņošana.
 • 3.daļā – Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Rīga – Krustpils: Izvietoti būvmateriāli būvlaukumos. Notiek būvprojektu daļu izstrāde, izvērtēšana un saskaņošana.
 • 4. daļā – Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Zemitāni – Skulte (Zemitāni – Vecāķi, Alfa): Notiek būvprojektu verifikācijas un būvekspertīze un pārējo būvprojektu izvērtēšana un saskaņošana.
 • 5.daļā – Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Zemitāni – Skulte (Kalngale - Skulte): Izvietoti būvmateriāli būvlaukumos. Notiek būvprojektu daļu izstrāde, izvērtēšana un saskaņošana.
 • 6.daļā – Vienotās informatīvās apziņošanas un videonovērošanas sistēmu ieviešana: izstrādāts Datu centra tehniskais projekts- notiek saskaņošana. Notiek iekārtu un aparatūras saskaņošana un pasūtīšana.
 • Pakalpojumu līguma ietvaros ar Inženieri SIA “Firma L4” tiek veikta līgumu vadība, projektēšanas uzraudzība – organizētas progresa sanāksmes, izvērtēti un saskaņoti tehniskie risinājumi, par katru būvprojektu daļu, piedalīšanās objektu apsekošanas komisijās un materiālu ražotnēs. Uzsākta būvprojektu ekspertīze.
 • Līgumā “Mikroprocesoru centralizācijas sistēmu modifikācija projekta “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija” ietvaros” (iepirkuma identifikācijas numurs LDZ 2022/12-SPB) – notikusi Uzsākšanas sanāksme, tiek izsniegta nepieciešamā projekta dokumentācija, Uzņēmējs organizē bankas avansa garantijas projekta iesniegšanu saskaņošanai.

 


Publikācijas datums:  30.06.2022.

Par 1.-5. projekta  daļām ir noslēgti Darbu līgumi:

 • 29.07.2021. ar pilnsabiedrību BMGS-FIMA:
1. Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Rīga – Jelgava
2. Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Rīga – Tukums II
3. Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Rīga – Krustpils
5. Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Zemitāni – Skulte (Kalngale - Skulte)
 
 • 30.07.2021. ar LEONHARD WEISS” OÜ:
4. Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Zemitāni – Skulte (Zemitāni – Vecāķi, Alfa)
 
 • 12.05.2022. ar pilnsabiedrību FIMA-Group:
Par projekta 6.daļu ir noslēgts Darbu līgums – Vienotās informatīvās apziņošanas un videonovērošanas sistēmu ieviešana

 

Progress par 1.-5.projekta daļām līdz 30.06.2022.

 • 1.daļā – Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Rīga – Jelgava – saņemtas 7 būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem. Notiek būvprojektu daļu izstrāde, izvērtēšana un saskaņošana. BIS atvērtas vēl 2 būvniecības lietas katrai stacijai par elektroapgādes tīklu izbūvi un elektronisko sakaru sistēmu tīklu izbūvi un sagatavoti Paskaidrojumi raksti un iesniegti saskaņosanai Valsts Dzelzceļa tehniskajai inspekcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas,
 • 2.daļā – Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Rīga – Tukums II  – saņemtas 8 būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem. Notiek būvprojektu daļu izstrāde, izvērtēšana un saskaņošana.
 • 3.daļā – Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Rīga – Krustpils –  saņemtas 12 būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem. Notiek būvprojektu daļu izstrāde, izvērtēšana un saskaņošana.
 • 4. daļā – Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Zemitāni – Skulte (Zemitāni - Vecāķi, Alfa) – saņemtas 9 būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem. Notiek būvprojektu Arhitektūras, Ekonomikas un Būvkonstrukcijas daļu izstrāde, izvērtēšana un saskaņošana.
 • 5.daļā – Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Zemitāni – Skulte (Kalngale - Skulte) - saņemtas 11 būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem. Notiek būvprojektu daļu izstrāde, izvērtēšana un saskaņošana.

07.01.2022. noslēgtā pakalpojumu līguma ietvaros Inženieri SIA “Firma L4” tiek veikta līgumu vadība, projektēšanas uzraudzība – organizētas progresa sanāksmes, izvērtēti un saskaņoti tehniskie risinājumi, par katru būvprojektu daļu, piedalīšanās objektu apsekošanas komisijās un materiālu ražotnēs.

31.01.2022. izsludināta sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu, “Mikroprocesoru centralizācijas sistēmu modifikācija projekta “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija” ietvaros” (iepirkuma identifikācijas numurs LDZ 2022/12-SPB). Notiek sarunas rakstiskā procedūrā.

 


Publikācijas datums: 08.04.2022.

Par 1.-5. iepirkuma  daļām ir noslēgti Darbu līgumi:

 • 29.07.2021. ar pilnsabiedrību BMGS-FIMA:

1. Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Rīga- Jelgava

2. Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Rīga – Tukums II

3. Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Rīga- Krustpils

5. Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Zemitāni – Skulte (Kalngale - Skulte)

 • 30.07.2021. ar LEONHARD WEISS” OÜ:

4. Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Zemitāni – Skulte (Zemitāni - Vecāķi, Alfa)

Progress par 1.-5.projekta daļām līdz 08.04.2022.

 • 1.daļā - Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Rīga  Jelgava – saņemtas 7 būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem. Notiek tehnisko risinājumu izstrāde, izvērtēšana un saskaņošana.
 • 2.daļā - Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Rīga – Tukums II   izstrādāti būvprojekti minimālā sastāvā 8 stacijām, no tām – saņemtas 2 būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem.
 • 3.daļā - Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Rīga Krustpils –  izstrādāti būvprojekti minimālā sastāvā 12 stacijām.
 • 4.daļā - Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Zemitāni – Skulte (Zemitāni Vecāķi, Alfa) – saņemtas 9 būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem. Notiek būvprojektu Arhitektūras, Ekonomikas un Būvkonstrukcijas daļu izstrāde, izvērtēšana un saskaņošana.
 • 5.daļā - Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Zemitāni – Skulte (Kalngale Skulte) - izstrādāti būvprojekti minimālā sastāvā 11 stacijām, no tām – saņemtas 10 būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem.

Notiek projektu tehnisko risinājumu saskaņošana Rīgas domes darba grupā saskarnes punktos ar citiem projektiem, tehnisko noteikumu saņemšana no iesaistītājām pašvaldībām un citām 3.pusēm.

14.03.2022. pieņemts Valdes lēmums par atklāta  konkursa “Vienotās informatīvās apziņošanas un videonovērošanas sistēmu ieviešana” (LDz 2021/13-IB) pretendenta izvēli. 24.03.2022. saņemts iesniegums par iepirkuma rezultātiem.

07.01.2022. noslēgtā pakalpojumu līguma ar Inženieri SIA “Firma L4” ietvaros tiek veikta būvniecības līgumu vadība, projektēšanas uzraudzība – organizētas progresa sanāksmes, izvērtēti un saskaņoti tehniskie risinājumi, par katru būvprojektu daļu.

31.01.2022. izsludināta sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu,  “Mikroprocesoru centralizācijas sistēmu modifikācija projekta “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija” ietvaros” (iepirkuma identifikācijas numurs LDZ 2022/12-SPB). Notiek skaidrojumu sniegšana pretendentam par pasūtītāja prasībām.

 


Publikācijas datums: 19.01.2022.

Par 1.-5. iepirkuma  (ID Nr. LDZ 2020/5-IB) daļām ir noslēgti Darbu līgumi:
 
29.07.2021. ar pilnsabiedrību BMGS-FIMA:
1. Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Rīga- Jelgava 
2. Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Rīga – Tukums II 
3. Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Rīga- Krustpils  
5. Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Zemitāni – Skulte (Kalngale - Skulte)
 
30.07.2021. ar LEONHARD WEISS” OÜ:
4. Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Zemitāni – Skulte (Zemitāni - Vecāķi, Alfa) 
 
Progress par 1.-5.projekta daļām līdz 20.01.2022.
 • Darbu uzsākšanas datums - 09.09.2021. 
 • Izvietoti 5 pagaidu informatīvie stendi stacijās: Turība, Tukums I, Ogre, Zemitāni, Carnikava 
 • Uzsākti projektēšanas darbi – topogrāfiskie uzmērījumi, būvprojektu minimālā sastāvā (BMS) izstrāde -visos līgumos
 • 4. daļā Paaugstināto platformu būvniecība dzelzceļa līnijā Zemitāni – Skulte (Zemitāni - Vecāķi, Alfa) – saņemtas 9 būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem.
Notiek projektu risinājumu saskaņošana Rīgas domes darba grupā saskarnes punktos ar citiem projektiem.
13.09.2021. izsludināts atklāts  konkurss “Vienotās informatīvās apziņošanas un videonovērošanas sistēmu ieviešana” (LDz 2021/13-IB) un 11.11.2021. iesniegti pieci piedāvājumi - notiek pretendentu piedāvājumu izvērtēšana.
 
06.05.2021 izsludinātā atklātā konkursa “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija: būvuzraudzība” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2020/9-IB) rezultātā ar izvēlēto pretendentu 07.01.2022. noslēgts pakalpojumu līgums ar Inženieri SIA “Firma L4” par Darbu līgumu izpildes uzraudzību un vadīšanu, projektēšanas uzraudzību un būvdarbu būvuzraudzību, un būvprojektu ekspertīzi.