Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava-Mangaļi-Ziemeļblāzma modernizācija | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava-Mangaļi-Ziemeļblāzma modernizācija

“Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma  modernizācija”

Projekta identifikācijas numurs Nr.6.2.1.2/16/I/001

Projekta mērķis ir uzlabot TEN-T dzelzceļa tīklā ietilpstošo Rīgas dzelzceļa mezgla posmu Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti.

Projekta ietvaros ir paredzēts:

  • izbūvēt un elektrificēt otro sliežu ceļu posmā Mangaļi – Ziemeļblāzma;
  • pārbūvēt stacijas parku sliežu ceļus;
  • modernizēt signalizācijas sistēmu;
  • izbūvēt divus sliežu ceļu divlīmeņu šķērsojumus gājējiem.

Realizējot projektu Rīgas dzelzceļa mezgla posmā Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma tiks:

  • palielināta caurvedes spēja un kapacitāte;
  • palielināta ikdienas satiksmes organizēšanas darba efektivitāte un kvalitāte;
  • palielināta satiksmes drošība un uzticamība;
  • samazināts apkārtējās vides piesārņojuma risks;
  • uzlabota iedzīvotāju dzīves kvalitāte, mobilitāte un drošība.

Projekta plānotais īstenošanas termiņš ir 2023.gads.


Publikācijas datums: 05.03.2018.

Šobrīd projekta “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija” ietvaros norisinās publiskā iepirkuma procedūras.

2017.gada 30.martā tika izsludināts atklāts konkurss “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvuzraudzība” ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 2018.gada 19.arpīlī.

2017.gada 29.septembrī tika izsludināts slēgts konkurss “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”, ar 1.posma pieteikumu iesniegšanas termiņu 2017.gada 27.decembrī, tomēr vairāku Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) iesniegto sūdzību dēļ pieteikumi netika atvērti līdz IUB lēmuma pieņemšanai par saņemtajām sūdzībām. 2018.gada 20.februārī IUB pieņēma lēmumu atļaut slēgt līgumu (informācija par sūdzībām un pieņemto lēmumu ir publiski pieejama IUB mājaslapā internetā https://www.iub.gov.lv/). Ņemot vērā IUB pieņemto lēmumu, 2018.gada 1.martā iepirkumu komisija atklātā sēdē atvēra iesniegtos pieteikumus. Pašlaik notiek 1.posmam iesniegto pieteikumu vērtēšana, kā rezultātā tuvākajā laikā uz konkursa 2. posmu tiks pieaicināti 1.posmā atlasītie kandidāti.


Publikācijas datums: 03.08.2018.

Atklātā konkursa “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi- Ziemeļblāzma modernizācija: būvuzraudzība” ietvaros 2018.gada 19.aprīlī tika atvērti iesniegtie pretendentu piedāvājumi. Šobrīd notiek šo piedāvājumu vērtēšana.

Slēgtā konkursa “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi- Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība” 1.posma pieteikumi ir izvērtēti un atlasītie kandidāti ir uzaicināti dalībai iepirkuma procedūras 2.posmā. 2018.gada 1.augustā notika objekta apskate, kurā piedalījās uzaicinātie pretendenti.


Publikācijas datums: 11.04.2019.

2019. gada 5. aprīlī atklāts konkurss “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi - Ziemeļblāzma modernizācija: būvuzraudzība” tika izbeigts bez rezultātiem. Tiks organizēta jauna iepirkumu procedūra.

2018. gada 6. novembrī slēgts konkurss “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi - Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība” sakarā ar pretendentu iesniegto tehnisko piedāvājumu neatbilstību konkursa uzaicinājuma prasībām tika izbeigts bez rezultātiem. 2018. gada 8. novembrī saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu iepirkumu likuma 13. panta 7. daļas 1. apakšpunktu tika organizēta sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu, “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi - Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”, kas 2019. gada 7. martā tika izbeigta bez rezultāta, ņemot vērā, ka iesniegtajos piedāvājumos norādītās līgumcenas ievērojami pārsniedza projekta ietvaros paredzamo līgumcenu. Tiks organizēta jauna iepirkumu procedūra.


Publikācijas datums: 17.12.2019.

2019.gada 13.decembrī tika parakstīs līgums ar 2019.gada 31.julijā izsludinātā atklātā konkursa “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi - Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība" uzvarētāju – personu apvienību “Belam-Leonhard Weiss”.

Līguma summa (bez PVN) – 21 950 000.00 EUR.


Publikācijas datums: 17.02.2020.

2020.gada 13.februārī tika parakstīs līgums ar 2019.gada 11.novembrī izsludinātā atklātā konkursa “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi - Ziemeļblāzma modernizācija: būvuzraudzība” uzvarētāju – SIA ”Firma L4”.

Līguma summa (bez PVN) – 484 280.00 EUR.

 

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30