Izvēlne

Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava-Mangaļi-Ziemeļblāzma modernizācija

“Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma  modernizācija”

Projekta identifikācijas numurs Nr.6.2.1.2/16/I/001

Projekta mērķis ir uzlabot TEN-T dzelzceļa tīklā ietilpstošo Rīgas dzelzceļa mezgla posmu Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti.

Projekta ietvaros ir paredzēts:

  • izbūvēt un elektrificēt otro sliežu ceļu posmā Mangaļi – Ziemeļblāzma;
  • pārbūvēt stacijas parku sliežu ceļus;
  • modernizēt signalizācijas sistēmu;
  • izbūvēt divus sliežu ceļu divlīmeņu šķērsojumus gājējiem.

Realizējot projektu Rīgas dzelzceļa mezgla posmā Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma tiks:

  • palielināta caurvedes spēja un kapacitāte;
  • palielināta ikdienas satiksmes organizēšanas darba efektivitāte un kvalitāte;
  • palielināta satiksmes drošība un uzticamība;
  • samazināts apkārtējās vides piesārņojuma risks;
  • uzlabota iedzīvotāju dzīves kvalitāte, mobilitāte un drošība.

Projekta plānotais īstenošanas termiņš ir no 2017.gada līdz 2021.gadam.