Latest news

Izvēlne

Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija

Projekta identifikācijas numurs

3DP/3.3.2.1.0/13/IPIA/SM/002

Projekta uzsākšanas datums

24.07.2014

Plānotais projekta pabeigšanas datums

31.12.2015

Projekta kopējās izmaksas

EUR  17 590 143,00

Kohēzijas fonda līdzfinansējums

EUR  17 590 143,00

 Projekta „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija” mērķis ir paaugstināt dzelzceļa pasažieru pārvadājumu kvalitāti un efektivitāti Rīgā un ārpus Rīgas, kompleksi modernizējot dzelzceļa publisko infrastruktūru 16 stacijās, tādējādi nodrošinot dzelzceļa ilgtspējīgu darbību Rīgas pilsētas un piepilsētas sabiedriskā transporta sistēmā, vienlaikus samazinot apkārtējās vides piesārņojumu.

Projekta centrālais elements ir paaugstināto pasažieru platformu izbūve, kā arī informatīvo un drošības sistēmu ierīkošana izvēlētajās stacijās: Asari, Babīte, Bulduri, Cukurfabrika, Dubulti, Dzintari, Imanta, Jelgava, Lielupe, Majori, Melluži, Olaine, Pumpuri, Sloka, Vaivari un Zolitūde. Projekta ietvaros paredzēta būvprojektēšana, būvniecība, informatīvo un videonovērošanas sistēmu projektēšana un ierīkošana, kā arī darbu uzraudzība.

Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija nodrošinās visu kategoriju, t.sk. pasažieru ar īpašām vajadzībām, drošu un ērtu apkalpošanu uz pasažieru platformām un stacijas ēkās, kā arī piekļuvi pasažieru infrastruktūras objektiem, iekāpšanu un izkāpšanu no vilciena, kā arī drošu vilcienu satiksmi staciju robežās.

Projekta mērķa grupas ir sabiedriskā transporta pasažieri, publiskās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs, pārvadātāji, pašvaldības un sabiedrība kopumā.  

 

2014.gada izpilde

Veikti priekšprojektēšanas darbi – izpētes un 32 būvobjektu apsekošana. Saņemti tehniskie noteikumi no iesaistītajām institūcijām. Uzsākti projektēšanas darbi 16 stacijās un pieturas punktos.

Projektu plānots pabeigt līdz 2015.gada decembrim.

 

2015.gada I ceturkšņa izpilde

 

Saskaņā ar būvniecības likumdošanu un pasūtītāja prasībām, atsevišķi tiek izstrādāti būvprojekti stacijas ēkai un  dzelzceļa infrastruktūrai – pasažieru platformām un saistītai infrastruktūrai.

Līguma „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija stacijās: Olaine, Jelgava, Cukurfabrika” ietvaros notiek intensīvi projektēšanas darbi – izstrādāti 3 ēku un 3 dzelzceļa infrstruktūras būvprojekti. Notiek tehnisko projektu saskaņošana un precizēšana. Sakarā ar p.p.Cukurfabrika eošās ēkas slikto tehnisko stāvokli, uzņēmējs  ir piedāvājis uzprojektēt un uzbūvēt jaunu ēku, savukārt, pēc ģeoloģiskās izpētes veikšanas atklājusies purvaina grunts, kas liek meklēt sarežģītākus risinājumus jauno platformu projektēšanā un būvniecībā.                                                         

Līguma „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija stacijās: Zolitūde, Imanta, Babīte, Bulduri, Dzintari, Vaivari, Pumpuri, Melluži, Asari, Lielupe, Majori, Dubulti, Sloka” ietvaros notiek intensīvi projektēšanas darbi – izstrādāti 12 ēku un 13 dzelzceļa infrstruktūras būvprojekti. Ir izstrādāti 9 ēku būvprojekti minimālā sastāvā un saņemtas būvatļaujas būvvaldēs. Turpinās darbs pie ēku būvprojektu izstrādes. Par sarežģītāko risinājumu uzskatāms Vaivaru būvprojekts, kur Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma rezultātā viarākas reizes tika pārstrādāti ģenerālplāna risinājumi – platformu novietojums, lai saglabātu esošos kultūras pieminekļus – stacijas ēku un ārā tualeti.  Rezultātā tika nolemts demontēt esošās kultūrvēsturiskās būves un iekonservēt  uz noteiktu laiku, un vietā uzstādīt gaumīgas moduļtipa inženierbūves, kurās izveidos  biļešu tirdzniecības vietu, sakaru telpu un sanitāro mezglu. Līdz ar to būvprojekta izstrāde aizņem vairāk laikā kā bija plānots.

Visi būvprojekti ir precizēšanas – saskaņošanas stadijā. Babītes un Dzintaru dzelzceļa infrastruktūras būvprojektiem ir uzsākti būvdarbu sagatavošanas darbi būvobjektos. 21.05.2015.  p.p.Babīte un 22.05.2015. p.p.Dzintari nodotas pagaidu ekspluatācijā pagaidu platformas

Līguma  „Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana stacijās: Olaine, Jelgava, Cukurfabrika, Zolitūde, Imanta, Babīte, Bulduri, Dzintari, Vaivari, Pumpuri, Melluži, Asari, Lielupe, Majori, Dubulti, Sloka” ietvaros  notiek projektēšana un pakāpeniska darbu izpilde – laboratorijās tiek  instalētas pasažieru apziņošanas  sistēmas (PAS) iekārtas un aparatūra, programmatūra tiek pielāgota LDz vajadzībām. Tāpat notiek arī videonovērošanas sistēmas (VNS)  projektēšana un sagatavošanās darbu veikšana – laboratorijā tiek uzstādītas un konfigurētas paredzētās iekārtas. Tiklīdz  būs pieejamas darbu izpildes vietas stacijās, sistēmas tiks ierīkotas un testētas reālajā vidē. PAS un VNS līguma izpilde tiešā veidā ir atkarīga no būvdarbu izpildes grafika.

Attēli no pagaidu platformu būvniecības p.p.Babīte:

 

2015.gada II ceturkšņa izpilde

Līguma „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija stacijās: Olaine, Jelgava, Cukurfabrika” ietvaros:

  • Notiek  būvdarbi dzlezceļa infrastruktūras modernizācijai  Olaines stacijā,
  • Jelgavas stacijā – saskaņoti būvprojekti, plānots uzsākt būvdarbu gan infrastruktūras, gan Jelgavas MRC posteņa ēkā  nedēļas laikā,
  • Cukurfabrikas  p.p. – turpinās būvprojektu izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju un Inženieri.

 Līguma „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija stacijās: Zolitūde, Imanta, Babīte, Bulduri, Dzintari, Vaivari, Pumpuri, Melluži, Asari, Lielupe, Majori, Dubulti, Sloka” ietvaros:

  • Notiek būvdarbi – 5 būvobjektos: Babīte, Bulduri, Dzintari, Melluži dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un Dzinatru staciju ēkas  rekonstrukcija,
  • Asari, Dubulti, Lielupe, Majori, Pumpuri, Sloka, Zolitūde - plānots uzsākt būvdarbus dzelzceļa infrastruktūras modernizācijai mēneša laikā, kā arī vairāku staciju ēkās,
  • Imanta, Vaivari  – turpinās būvprojektu izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju un Inženieri.

Līguma  „Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana stacijās: Olaine, Jelgava, Cukurfabrika, Zolitūde, Imanta, Babīte, Bulduri, Dzintari, Vaivari, Pumpuri, Melluži, Asari, Lielupe, Majori, Dubulti, Sloka” ietvaros:

Notiek projektēšana un pakāpeniska darbu izpilde – laboratorijās tiek  instalētas pasažieru apziņošanas  sistēmas (PAS) iekārtas un aparatūra, programmatūra tiek pielāgota LDz vajadzībām. Tāpat notiek arī videonovērošanas sistēmas (VNS)  projektēšana un sagatavošanās darbu veikšana – laboratorijā tiek uzstādītas un konfigurētas paredzētās iekārtas. Tiklīdz  būs pieejamas darbu izpildes vietas stacijās, sistēmas tiks ierīkotas un testētas reālajā vidē. PAS un VNS līguma izpilde tiešā veidā ir atkarīga no būvdarbu izpildes grafika.

Lielformāta stendu ”ES Kohezijas fonds – ieguldījums Tavā nākotnē” izvietojums  Slokā, Zolitūdē un Jelgavā

Pāļu platformu montāža Babītes stacijā

Komunikāciju infrastruktūras iebūvēšana platformās

Platformas bruģa segums Dzintaru stacijā / Pagaidu platformas ar uzbrauktuvi  Mellužos

Dzintaru stacijas ēkas rekonstrukcijas darbi