Normatīvie dokumenti | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Normatīvie dokumenti

Enerģētikas likums

https://likumi.lv/doc.php?id=49833

Elektroenerģijas tirgus likums

https://likumi.lv/doc.php?id=108834

Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi

https://likumi.lv/doc.php?id=263945