Latest news

Izvēlne

Signalizācijas, telekomunikācijas un elektroapgādes sistēmu modernizācija iecirknī Bolderāja 1 - Zasulauks

Projekta identifikācijas numurs 

3DP/3.3.1.2.0/10/IPIA/SM/003 

Projekta uzsākšanas datums 

28.07.2010.

Plānotais projekta pabeigšanas datums 

31.12.2015. 

Projekta kopējās izmaksas 

EUR 13 859 778,82 

Kohēzijas fonda līdzfinansējums

EUR 11 354 999,40

 

Projekta mērķis ir Latvijas dzelzceļa sistēmas integrēšana vienotā ES transporta mezglā, Rīgas dzelzceļa mezgla kopējās jaudas palielināšana, uzlabojumi vilcienu kustībā, drošībā un uzticamībā.

Projekts ir saistīts ar Rīgas vēsturiskā centra atslogošanu no kravu pārkraušanas darbībām, pārvietojot kravas termināļus no Andrejsalas un Eksportostas uz Rīgas brīvostas no jauna izbūvējamo teritoriju Krievu salā, un Rīgas dzelzceļa mezgla attīstību.

Projekta ietvaros tiks ierīkotas mikroprocesoru signalizācijas, bloķēšanas, elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmas stacijās Zasulauks, Lāčupe, Bolderāja 1 un Bolderāja 2.

 

2014.gada izpilde

Tiek veikti renovācijas darbi stacijā Lāčupe, notiek stacijas Bolderāja 1 būvniecības darbi, kā arī iekārtu uzstādīšana stacijās Zasulauks un Lāčupe, ceļa posmos Zasulauks – Lāčupe un Bolderāja 2 – Bolderāja 1. Notiek arī lauka iekārtu uzstādīšana ceļa posmā Bolderāja 2 – Bolderāja1.

Ēkas:

  • Telpas renovācija stacijā Lāčupe (DĢA, sakaru un dispečeru telpas);
  • Ēkas būvniecība stacijā Bolderāja 1.

Uzstādīšana:

  • Stacija Zasulauks – iekštelpu iekārtu uzstādīšana, kabeļu guldīšana un lauka iekārtu uzstādīšana;
  • Stacija Lāčupe - iekštelpu iekārtu uzstādīšana, kabeļu guldīšana un lauka iekārtu uzstādīšana;
  • Ceļa posms Zasulauks – Lāčupe - kabeļu guldīšana un lauka iekārtu uzstādīšana;
  • Ceļa posms Bolderāja 2 – Bolderāja 1;
  • Kabeļu guldīšana un lauka iekārtu uzstādīšana;
  • Tranšeju rakšana, kabeļu guldīšana, kanalizācijas ierīkošana;
  • Lauka iekārtu uzstādīšana.

Notiek darbs pie testēšanas procedūru izstrādes. 

 

2015.gada izpilde

Būvdarbi ir pabeigti 2015.gada 17.novembrī. Darbu izpilde ir noritējusi bez kavējumiem un atbilstoši iepriekš plānotajam. Ir modernizētas 4 stacijas, rekonstruētas 87 pārmijas, ierīkoti 63 vilcienu signāli, 67 šķirotavas signāli, modernizētas 2 ASS vienlīmeņa pārbrauktuves un 3 ASS + drošības barjeras vienlīmeņa pārbrauktuves.

Projekts ir īstenots labā kvalitātē, atbilstoši projekta iesniegumam. Realizējot projektu, tika veikta virkne pasākumu, lai novērstu vai samazinātu negatīvās ietekmes uz vides kvalitāti riskus.

Rezultātā ir izbūvēta jauna automātiskās bloķēšanas sistēma, kas ievērojami palielina drošības līmeni un nodrošina centralizētu satiksmes kontroli un vilcienu satiksmi. Ir modernizēta telekomunikāciju sistēma, t.i., pārraides tīkls, atjaunotas skaļruņu sistēmas un telefonu aprīkojums, modernizēts radio komunikācijas tīkls, izbūvēta jauna kabeļu kanalizācija un atjaunotas telekomunikāciju telpas. Tāpat ir modernizēta elektroapgādes sistēma, ir palielināta jauda Bolderājas 1 un Lāčupes stacijās, uzstādīta pārmiju elektroapsilde stacijās Zasulauks, Lāčupe un Bolderāja 1, uzstādīta jauna apgaismojuma sistēma stacijās un vienlīmeņa pārbrauktuvēs. Ir uzstādītas elektroapgādes apakšstacijas, kuras nodrošina nepieciešamo jaudu visu sistēmu ekspluatācijai.

Īstenojot šo projektu, ir palielināta Rīgas dzelzceļa mezgla jauda, kā arī uzlabota vilcienu kustība, drošība, uzticamība un visu sistēmu pieejamība.