Latest news

Izvēlne

Kontakti

LDz uzziņas: bezmaksas uzziņu tālrunis 80021181

 

Norēķinu rekvizīti mājsaimniecības lietotājiem:

VAS “Latvijas dzelzceļš”

Jurid. adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1050

PVN reģistrācijas Nr. LV40003032065

Fakt. adrese:  Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1050

Luminor Bank AS Latvijas filiāle; Kods RIKOLV2X

Konta Nr.LV17RIKO0000080249645

Maksājuma uzdevumā ir jānorāda rēķina numurs

 

Kontaktinformācija par ārpustiesas strīdus izšķiršanu:

Lietotāju ievērībai informējam, ka lietotāju iesniegumus un sūdzības pieņemam:

  • pa faksu: 6723 3444
  • e-pastā: uzzinas@ldz.lv
  • pa pastu: Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1050
  • vai personīgi Elektrotehniskās pārvaldes reģionālajos centros:

Rīgas reģionālais centrs

 

Elektroapgādes iecirknis “Rīga”

 

 

Žaņa Lipķes iela 3/5, Rīga

Tālr.: 6723 3740

Krustpils iela 24b, Rīga

Tālr.: 6723 4167

Elektroapgādes iecirknis “Čiekurkalns”

Starta iela 28a, Rīga

Tālr.: 6723 3259

Daugavpils reģionālais centrs

 

Elektroapgādes iecirknis “Daugavpils”

1Pasažieru iela 12, Daugavpils

Tālr.: 6723 8499

Elektroapgādes iecirknis “Rēzekne”

Torņa iela 9a, Rēzekne I

Tālr.: 6723 8225

Jelgavas reģionālais centrs

 

Elektroapgādes iecirknis “Jelgava”

 

Stacijas iela 3c, Jelgava

Tālr.: 6723 9316, 6723 9164

 

Iesniegumi vai sūdzības tiks izskatītas 15 (piecpadsmit) dienu laikā no to saņemšanas dienas. Ja iesnieguma vai sūdzības izskatīšanai ir nepieciešama papildu pārbaude vai būtiska papildu informācija, VAS “Latvijas dzelzceļš”  nodrošina atbildes sniegšanu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc  iesnieguma vai sūdzības saņemšanas.

Ja lietotājiem  un VAS "Latvijas dzelzceļš", savstarpēji vienojoties, neizdodas izšķirt strīdus, kuri radušies elektroenerģijas tirdzniecības līguma darbības gaitā, tos izskata tiesību aktos noteiktajā kārtībā tiesā.