Latest news

Izvēlne

Ritekļa izmēģinājuma brauciena un pārsūtamā ritekļa apskates pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Ritekļa izmēģinājuma brauciena un pārsūtamā ritekļa apskates pakalpojums
 
LDz sniegtie Pakalpojumi: 
• Ritekļa izmēģinājuma brauciena pakalpojums; 
• Pārsūtamā ritekļa apskates pakalpojums. 
 
Pakalpojumi tiek sniegti pamatojoties uz Pasūtītāja iesniegto pieteikumu. Ritekļa izmēģinājuma brauciena pakalpojuma pieteikuma forma – 1.pielikumā, pārsūtamā ritekļa apskates pakalpojuma pieteikuma forma – 2. pielikumā.
 
Pieteikuma izskatīšanas termiņš – 5 (piecas) darba dienas. Gadījumā, ja pieteikumā izklāstītā informācija ir nepietiekama vai ir nepieciešama papildus informācija, vai dokumenti, lai uzsāktu Pakalpojuma izpildi, LDz par to nekavējoties paziņo Pasūtītājam un attiecīgi pagarina Pieteikuma izskatīšanas termiņu. Ja iesniegtā informācija ir pietiekama un tiek veikta apmaksa saskaņā ar Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” ritekļa izmēģinājuma brauciena un pārsūtamā ritekļa apskates pakalpojumu sniegšanas noteikumu 5.3 punktu, LDz saskaņo ar Pasūtītāja pieteikumā norādīto kontaktpersonu Pakalpojuma veikšanas laiku, kā arī citus ar Pakalpojuma sniegšanu saistītus jautājumus.
 
Pasūtītājs nodrošina norīkoto LDz darbinieku nogādāšanu uz Pakalpojuma sniegšanas vietu un atpakaļ.
 
Gadījumā, ja pārsūtamā ritekļa apskates vai ritekļa izmēģinājuma brauciena rezultātā tiek konstatēts, ka riteklis neatbilst dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu un dzelzceļa jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs,  pēc ritekļa trūkumu novēršanas, var pieteikt Pakalpojumu atkārtoti un šīs Pakalpojums tiek uzskatīts kā jauns Pakalpojums.
Noteikumu spēkā esošā redakcija ir pieejama LDz tīmekļa vietnē www.ldz.lv. Ja LDz veic Noteikumu grozījumus, tie tiek piemēroti pēc Noteikumu grozījumu apstiprināšanas pieteiktajiem Pakalpojumiem. 
 
Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar LDz Vilcienu kustības pārvaldes Ritošā sastāva daļas vadītāju  - Vladimiru Gaidučiku, zvanot uz tālruņa numuru 67234517 vai sūtot e-pastu uz: Vladimirs.Gaiduciks@ldz.lv.