Latest news

Izvēlne

Iekārtu pārbaudes un komplekso mērījumu laboratorija

VAS “Latvijas dzelzceļš” iekārtu pārbaudes un komplekso mērījumu laboratorija piedāvā kvalitatīvus un elektrodrošus risinājumus Jūsu biznesam, kas balstīti ilggadēja pieredzē.

Laboratorija ir akreditēta veikt šādus pakalpojumus: 

  • Elektrodrošības līdzekļu pārbaude
  • Elektroinstalācijas drošības pārbaude
  • Spēka transformatoru pārbaude
  • Kabeļu elektropārvaldes līniju ar spriegumu no 1 KV līdz 20 KV pārbaude
  • Aktīvās un reaktīvās elektroenerģijas elektromehānisko un elektronisko elektroenerģijas skaitītāju pirmreizējā un atkārtotā verificēšana

Kontaktinformācija: ep@ldz.lv, tālr. 6723 8476, 2029 7533


 

Akreditācijas apliecības: