Izsoles | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Izsoles

Ūdenstornis Jūrmalā - oriģināla ēka oriģinālām idejām!

VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņo par nekustamā īpašuma pārdošanu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli. 

Izsoles objekts

Nekustamā īpašuma īpašnieks: VAS "Latvijas dzelzceļš", vienotais reģ. Nr.40003032065, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV- 1547.

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

Ūdenstornis, divas artēziskās akas, ūdensvada tīkls, sadalāmais ūdensvada tīkls

Vāveru iela 3A, Jūrmala

7853.50

28.06.2021. plkst. 13.00.

 

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu - (piecām inženierbūvēm) - ūdenstorni, divām artēziskām akām, ūdensvada tīklu, sadalāmo ūdensvada tīklu, Vāveru ielā 3A, Jūrmalā, var iepazīties norādītajā adresē līdz 2021.gada 13.jūlija plkst.12.00, sazinoties ar Nekustamā īpašuma pārvaldes Apsaimniekošanas daļas vadītāja vietnieku Vadimu Čulku, mob.tālr.nr.: 20297580, e-pasta adrese: vadims.culka@ldz.lv.

 

Izsoles laiks

 • Izsoles sākums ir 2021.gada 28. jūnijā plkst.13.00.
 • Izsoles noslēgums ir 2021.gada 28.jūlijā plkst.13.00.

 

Dalība izsolē

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē (EIV): https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2021.gada 18.jūlijam plkst. 23.59:

 • jāiemaksā VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X:
  • izsoles dalības maksa - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;
  • pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta,
 • jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv un izmantojot šo vietni.

 

Plašāka informācija

Tālrunis uzziņām 6723 4810; 6723 3756.

 


 

Nekustamais īpašums - Bruģu ielā 33, Daugavpils

Lieliska vieta Daugavas krastā Tavu ideju īstenošanai!

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņo par nekustamā īpašuma pārdošanu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli.

 

Izsoles objekts

Nekustamā īpašuma īpašnieks: VAS "Latvijas dzelzceļš", vienotais reģ. Nr.40003032065, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV- 1547.

 

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

Sastāvošs no piecām ēkām (divas sūkņu stacijas, transformatoru apakšstacija, saimniecības ēka, ateja) un zemes vienība

Bruģu ielā 33, Daugavpilī

23 465.00

07.06.2021. plkst. 13.00.

 

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu - piecām ēkām (divas sūkņu stacijas, transformatoru apakšstacija, saimniecības ēka, ateja) un zemes vienību, adrese: Bruģu ielā 33, Daugavpils, var iepazīties norādītajā adresē līdz 2021.gada 17.jūnijam plkst.12.00, sazinoties ar Nekustamā īpašuma pārvaldes Apsaimniekošanas daļas vadītāja vietnieku Vadimu Čulku, mob.tālr.nr.: 20297580, e-pasta adrese:  vadims.culka@ldz.lv.

 

 

 

Izsoles laiks

 • Izsoles sākums ir 2021.gada 7. jūnijā plkst.13.00.
 • Izsoles noslēgums ir 2021.gada 07.jūlijā plkst.13.00.

 

Dalība izsolē

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē (EIV): https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2021.gada 27.jūnijam plkst. 23.59:

 • jāiemaksā VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X:
  • izsoles dalības maksa - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;
  • pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta,
 • jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv un izmantojot šo vietni.

 

Plašāka informācija

Tālrunis uzziņām 6723 4810; 6723 3756.

 


 

Melno metāllūžņu pārdošana atklātā izsolē

 

VAS „Latvijas dzelzceļš’’ aicina piedalīties atklātā melno metāllūžņu pārdošanas izsolē.

 

Izsoles norise

 • 2021. gada 22. jūnijā plkst. 11.00, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 301.telpā.

 

Izsoles objekts

 • Dažāda garuma lietotas dzelzceļa sliedes (nepārsniedzot 12,5 m garumu), pārmiju daļas, sliežu stiprinājumi, dzelzceļa vagonu lēninātāji un ritošā sastāva mezgli un detaļas.

 

Realizējamais apjoms

 • 2000 tonnas ( ± 300 tonnas) no 2021.gada jūlija līdz septembrim.

 

Izsoles sākumcena

 • 296 EUR (divi simti deviņdesmit seši euro) par tonnu.

 

Dalība izsolē

Pretendenti izsoles noteikumus var saņemt elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi dace.karkle@ldz.lv vai sazinoties pa tālr. 67233780, +371 25685472 un uzrādot pārskaitījuma dokumentu par dalības maksas 170 EUR +PVN 21% iemaksāšanu VAS „Latvijas dzelzceļš” (vienotais reģ. Nr.40003032065) norēķinu kontā LV17RIKO0000080249645 Luminor Bank AS Latvijas filiāles SWIFT kods RIKOLV2X ar norādi - VAS „Latvijas dzelzceļš” „Melno metāllūžņu pārdošanas atklātā izsole”.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30