Izsoles | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Izsoles

"Rūpnīcas Veseta" būvju komplekss Aizkraukles novadā

VAS "Latvijas dzelzceļš" paziņo par nekustamā īpašuma pārdošanu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

10 būvju komplekss un 9 inženierbūves, kas saistītas ar būvēm

"Rūpnīca Veseta", Vietlavas pagastā, Aizkraukles novadā

49 078

12.11.2021. plkst. 13.00.

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu - 10 būvju kompleksu un 9  inženierbūves, kas saistītas ar būvēm "Rūpnīca Veseta", Vietalvas pagastā, Aizkraukles novadā, var iepazīties norādītajā adresē līdz 2021.gada 29.novembra plkst.12.00, sazinoties ar Nekustamā īpašuma pārvaldes Apsaimniekošanas daļas vadītāja vietnieku Vadimu Čulku, mob.tālr.nr.: 20297580, e-pasta adrese:  vadims.culka@ldz.lv.

 

Izsoles laiks

 • Izsoles sākums ir 2021.gada 12. novembra plkst.13.00.
 • Izsoles noslēgums ir 2021.gada 13.decembrī plkst.13.00.

 

Dalība izsolē

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē (EIV): https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2021.gada 2.decembra plkst. 23.59:

 • jāiemaksā VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X:
  • izsoles dalības maksa - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;
  • pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta,
 • jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv.

Viena izsoles dalībnieka atzīšanas gadījumā izsoles solīšanas procedūra notiek, izsoles dalībniekam pārsolot izsoles sākumcenu.

 

Plašāka informācija

Tālrunis uzziņām 6723 4810, 6723 3756.

 


 

Viesnīcas ēka Jēkabpilī

VAS "Latvijas dzelzceļš" paziņo par nekustamā īpašuma pārdošanu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

Viesnīcas ēka un ar ēku saistītais tehnoloģisko iekārtu aprīkojums

Dzelzceļa ielā 5B, Jēkabpilī

26 496

16.11.2021. plkst. 13.00.

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu - viesnīcas ēka un ar ēku saistītais tehnoloģisko iekārtu aprīkojums Dzelzceļa ielā 5B, Jēkabpilī, var iepazīties norādītajā adresē līdz 2021.gada 3.decembra plkst.12.00, sazinoties ar Nekustamā īpašuma pārvaldes Apsaimniekošanas daļas vadītāja vietnieku Vadimu Čulku, mob.tālr.nr.: 20297580, e-pasta adrese:  vadims.culka@ldz.lv.

 

Izsoles laiks

 • Izsoles sākums ir 2021.gada 16. novembra plkst.13.00.
 • Izsoles noslēgums ir 2021.gada 16.decembrī plkst.13.00.

 

Dalība izsolē

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē (EIV): https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2021.gada 6.decembra plkst. 23.59:

 • jāiemaksā VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X:
  • izsoles dalības maksa - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;
  • pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta,
 • jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv.

Viena izsoles dalībnieka atzīšanas gadījumā izsoles solīšanas procedūra notiek, izsoles dalībniekam pārsolot izsoles sākumcenu.

 

Plašāka informācija

Tālrunis uzziņām 6723 4810, 6723 3756.

 


 

Ēku komplekss  - Sila ielā 1E

VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņo par nekustamā īpašuma pārdošanu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli. 

 

Izsoles objekts

Nekustamā īpašuma īpašnieks: VAS "Latvijas dzelzceļš", vienotais reģ. Nr.40003032065, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV- 1547.

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

Ēku komplekss sastāvošs no 5 būvēm un inženierbūvēm - stacijas Šķirotava pievedceļa Nr.14 iecirknis, pievedceļš Nr.33, neapsargājamā pārbrauktuve pāri pievedceļam Nr.14, tehnoloģiskā pārbrauktuve pāri pievedceļam Nr.14, pārmijas pārvads Nr.201

Sila iela 1E, Rīga

300 426

02.11.2021. plkst. 13.00.

 

 

 

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu - ēku kompleksu sastāvošu no 5 būvēm un inženierbūvēm Sila ielā 1E, Rīgā un stacijas Viļāni pievedceļa Nr.4 iecirkni (inženierbūvi), kas izvietots uz zemes vienībām ar adresi: “Apsildes māja 1728”, Teveņāni,  Viļānu pagasts, Rēzeknes novads un Jersikas iela 47,  Viļāni, Rēzeknes novads, var iepazīties norādītajās adresēs līdz 2021.gada 16.novembra plkst.12.00, iepriekš sazinoties ar Nekustamā īpašuma pārvaldes Apsaimniekošanas daļas vadītāja vietnieku Vadimu Čulku, mob.tālr.nr.: 20297580, e-pasta adrese:  vadims.culka@ldz.lv. 

 

Izsoles laiks

 • Izsoles sākums ir 2021.gada 2. novembrī plkst.13.00.
 • Izsoles noslēgums ir 2021.gada 2.decembrī plkst.13.00.

 

Dalība izsolē

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē (EIV): https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2021.gada 22.novembra plkst. 23.59:

 • jāiemaksā VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X:
  • izsoles dalības maksa - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;
  • pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta,

 • jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv un izmantojot šo vietni.

Autorizācija izsolei notiek divdesmit dienu laikā no norādītā izsoles sākuma datuma. VAS “Latvijas dzelzceļš” autorizē personu dalībai izsolē, pirms tam pārliecinoties, vai personu var pielaist pie solīšanas saskaņā ar likuma normām un vai ir iemaksāta izsoles dalības maksa, pirkuma nodrošinājums 10% no izsoles sākumcenas, kā arī ievērojot pārdošanas noteikumu prasības.

Viena izsoles dalībnieka atzīšanas gadījumā izsoles solīšanas procedūra notiek, izsoles dalībniekam pārsolot izsoles sākumcenu.

 

Plašāka informācija

Tālrunis uzziņām 6723 4810; 6723 3756.

 


 

Dzīvojamā māja “Pūpolu stacija”, Laizāni, Rēzeknes novads

VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņo par nekustamā īpašuma pārdošanu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli. 

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

Dzīvojamā māja,  bagāžu ēka, kūts un  pirts

“Pūpolu stacija”, Laizāni, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads

3003.00

10.11.2021. plkst. 13.00.

 

 

 

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu - dzīvojamā māja,  bagāžu ēka, kūts un  pirts  “Pūpolu stacija”, Laizānos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, var iepazīties norādītajā adresē līdz 2021.gada 25.novembra plkst.12.00, sazinoties ar Nekustamā īpašuma pārvaldes Apsaimniekošanas daļas vadītāja vietnieku Vadimu Čulku, mob.tālr.nr.: 20297580, e-pasta adrese:  vadims.culka@ldz.lv. 

 

Izsoles laiks

 • Izsoles sākums ir 2021.gada 10. novembrī plkst.13.00.
 • Izsoles noslēgums ir 2021.gada 10.decembrī plkst.13.00.

 

Dalība izsolē

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē (EIV): https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2021.gada 30.novembra plkst. 23.59:

 • jāiemaksā VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X:
  • izsoles dalības maksa - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;
  • pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta,

 • jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv un izmantojot šo vietni.

Autorizācija izsolei notiek divdesmit dienu laikā no norādītā izsoles sākuma datuma. VAS “Latvijas dzelzceļš” autorizē personu dalībai izsolē, pirms tam pārliecinoties, vai personu var pielaist pie solīšanas saskaņā ar likuma normām un vai ir iemaksāta izsoles dalības maksa, pirkuma nodrošinājums 10% no izsoles sākumcenas, kā arī ievērojot pārdošanas noteikumu prasības.

Viena izsoles dalībnieka atzīšanas gadījumā izsoles solīšanas procedūra notiek, izsoles dalībniekam pārsolot izsoles sākumcenu.

 

Plašāka informācija

Tālrunis uzziņām 6723 4810; 6723 3756.

 


 

Izsole -  kokapdares cehs Gulbenē! 

VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņo par nekustamā īpašuma pārdošanu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli.

 

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

Kokapdares cehs, šķūnis un kanalizācijas tīkls kokapdares ceham

Viestura ielā 10A, Gulbenē, Gulbenes novadā

21 148.00 

01.11.2021.

plkst. 13.00.

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu - kokapdares cehu, šķūni un kanalizācijas tīkls kokapdares ceham Viestura ielā 10A, Gulbenē, Gulbenes novadā var iepazīties norādītajā adresē līdz 2021.gada 16.novembra plkst.1200, sazinoties ar Nekustamā īpašuma pārvaldes Apsaimniekošanas daļas vadītāja vietnieku Vadimu Čulku, mob.tālr.nr.: 20297580, e-pasta adrese: vadims.culka@ldz.lv.

 

 

Izsoles laiks

 • Izsoles sākums ir 2021.gada 1.novembrī plkst.13.00.
 • Izsoles noslēgums ir 2021.gada 1.decembrī plkst.13.00.

 

Dalība izsolē

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē (EIV): https://izsoles.ta.gov.lv

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2021.gada 21. novembra plkst. 23.59:

 • jāiemaksā VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X:
  • izsoles dalības maksa - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;
  • pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta,
 • jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv.

Viena izsoles dalībnieka atzīšanas gadījumā izsoles solīšanas procedūra notiek, izsoles dalībniekam pārsolot izsoles sākumcenu.

 

Plašāka informācija

Tālrunis uzziņām 67234810; 67233756.

 

 

 

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31