Latest news

Izvēlne

Izsoles

Izsolē stacijas ēkas Mārciena un Ozolsala, ēkas Jelgavā, Rēzeknē, dzīvoklis Glūdas pagastā

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” piedāvā iegādāties nekustamo īpašumu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli.

 

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

1. Nekustamais īpašums - stacijas ēka un šķūnis (govju kūts) Stacijas iela 2, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads 4625,28

19.04.2024. plkst.13:00

 

 

 

 

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

2. Nekustamais īpašums - būve - dzelzceļa stacija "Ozolsala 3" un inženierbūve - cauruļaka "Ozolsala 3", Krustpils pagasts, Jēkabpils novads 3971,90 19.04.2024. plkst.13:00

 

 

 

 

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

3. Nekustamais īpašums  -  katlu māja ar inženierkomunikācijām, angāra noliktavas ēka, galdniecības ceha ēka ar inženierkomunikācijām, betona ceha ēka

Pasta iela 56, K-1, K-7,K-8 un K-9, Jelgava

50 906,50

19.04.2024. plkst.13:00

 

 
 

 

 

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

4. Nekustamais īpašums - dzelzceļa policijas administratīvā ēka un garāža Torņa iela 11, Rēzekne 42 959,50 19.04.2024. plkst.13:00
5. Nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr. 5, kopīpašuma domājamā daļa 619/13358 no būves "Pīlādži"-5, Dorupe,Glūdas pagasts,Jelgavas novads 19 335,52 19.04.2024. plkst.13:00

 

Nekustamā īpašuma īpašnieks: VAS "Latvijas dzelzceļš", vienotais reģ. Nr.40003032065, Emīlijas Benjamiņas ielā 3, Rīgā, LV- 1547.

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu var iepazīties norādītajā adresē līdz 2024.gada 7.maija plkst.12:00 sazinoties ar Nekustamā īpašuma pārvaldes Apsaimniekošanas daļas vadītāja vietnieku Vadimu Čulku, mob.tālr.nr.: 2029 7580, e-pasta adrese:  vadims.culka@ldz.lv.

 

Izsoles laiks

 • Izsoles sākums - 2024.gada 19.aprīlī plkst.13:00
 • Izsoles noslēgums - 2024.gada 20.maijā plkst.13:00

 

Dalība izsolē

Nekustamo īpašumu pārdošana notiek elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli. 

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē (EIV): https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2024.gada 9.maija plkst. 23:59:

 • jāiemaksā VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X:
  • izsoles dalības maksa - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;
  • pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta,
 • jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv.

Autorizācija izsolei notiek divdesmit dienu laikā no norādītā izsoles sākuma datuma.

VAS “Latvijas dzelzceļš” autorizē personu dalībai izsolē, pirms tam pārliecinoties, vai personu var pielaist pie solīšanas saskaņā ar likuma normām un vai ir iemaksāta izsoles dalības maksa, pirkuma nodrošinājums (par samaksas brīdi uzskatāma diena, kad nauda ieskaitīta iznomātāja norēķinu kontā), kā arī ievērojot pārdošanas noteikumu prasības.

 • Viena izsoles dalībnieka atzīšanas gadījumā izsoles solīšanas procedūra notiek, izsoles dalībniekam pārsolot izsoles sākumcenu.
 • Gadījumā, ja izsole tiek atzīta par nenotikušu, ievērojot to, ka neviens no izsoles dalībniekiem vai viens dalībnieks, kas autorizēti/s izsolei nepārsola sākumcenu, pirkuma nodrošinājums izsoles dalībniekiem/dalībniekam netiek atmaksāts.
 • Gadījumā, ja Izsoles uzvarētājs 30 (dienu) laikā pēc izsoles noslēgšanās (ko apliecina akts par izsoles rezultātiem) neparaksta pirkuma līgumu, tiek uzskatīts, ka izsoles uzvarētājs līdz ar to ir atteicies no nekustamā īpašuma vai kustamās mantas pirkšanas un viņam netiek atmaksāts pirkuma nodrošinājums.

 

Plašāka informācija

Tālrunis uzziņām 6723 4810, 6723 3756.

 


 

Administratīvās ēkas Daugavpilī un Jēkabpilī

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” piedāvā iegādāties nekustamo īpašumu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli.

 

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

1. Nekustamais īpašums -  administratīvā ēka un ar ēku saistītās inženierbūves – pazemes ūdensvads un pašteces sadzīves kanalizācijas vads, zemes vienība un kustamā manta - 13 gaisa kondicionētāji

Mihoelsa iela 48, Daugavpils

287 265.12*

17.04.2024. plkst.13:00.

* Nekustamajam īpašumam - Mihoelsa ielā 48,  Daugavpilī, izsoles sākuma cena ir 287 265,12 EUR. Kustamajai mantai - gaisa kondicionētājiem pārdošanas cena 170,38 EUR. Kustamās mantas pārdošanas  cena (un PVN) izsoles laikā paliek nemainīga un papildus iekļauta pirkuma līguma kopējā cenā.

 

 

 

 

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

2.

Nekustamais īpašums - sliežu ceļa meistaru māja

Krustpils iela 5A, Jēkabpils, Jēkabpils novads 10 284,00

17.04.2024. plkst.13:00.

 

 

Nekustamā īpašuma īpašnieks: VAS "Latvijas dzelzceļš", vienotais reģ. Nr.40003032065, Emīlijas Benkamiņas ielā 3, Rīgā, LV- 1547.

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu var iepazīties norādītajā adresē līdz 2024.gada 30.aprīļa plkst.12:00 sazinoties ar Nekustamā īpašuma pārvaldes Apsaimniekošanas daļas vadītāja vietnieku Vadimu Čulku, mob.tālr.nr.: 2029 7580, e-pasta adrese:  vadims.culka@ldz.lv.

 

Izsoles laiks

 • Izsoles sākums - 2024.gada 17.aprīlī plkst.13:00
 • Izsoles noslēgums - 2024.gada 17.maijā plkst.13:00

 

Dalība izsolē

Nekustamo īpašumu pārdošana notiek elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli. 

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē (EIV): https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2024.gada 7.maija plkst. 23:59:

 • jāiemaksā VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X:
  • izsoles dalības maksa - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;
  • pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta,
 • jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv.

Autorizācija izsolei notiek divdesmit dienu laikā no norādītā izsoles sākuma datuma.

VAS “Latvijas dzelzceļš” autorizē personu dalībai izsolē, pirms tam pārliecinoties, vai personu var pielaist pie solīšanas saskaņā ar likuma normām un vai ir iemaksāta izsoles dalības maksa, pirkuma nodrošinājums (par samaksas brīdi uzskatāma diena, kad nauda ieskaitīta iznomātāja norēķinu kontā), kā arī ievērojot pārdošanas noteikumu prasības.

 • Viena izsoles dalībnieka atzīšanas gadījumā izsoles solīšanas procedūra notiek, izsoles dalībniekam pārsolot izsoles sākumcenu.
 • Gadījumā, ja izsole tiek atzīta par nenotikušu, ievērojot to, ka neviens no izsoles dalībniekiem vai viens dalībnieks, kas autorizēti/s izsolei nepārsola sākumcenu, pirkuma nodrošinājums izsoles dalībniekiem/dalībniekam netiek atmaksāts.
 • Gadījumā, ja Izsoles uzvarētājs 30 (dienu) laikā pēc izsoles noslēgšanās (ko apliecina akts par izsoles rezultātiem) neparaksta pirkuma līgumu, tiek uzskatīts, ka izsoles uzvarētājs līdz ar to ir atteicies no nekustamā īpašuma vai kustamās mantas pirkšanas un viņam netiek atmaksāts pirkuma nodrošinājums.

 

Plašāka informācija

Tālrunis uzziņām 6723 4810, 6723 3756.