Izsoles | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Izsoles

2TE10U un 2TE10M sērijas maģistrālo dīzeļlokomotīvju izsole

 

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” atklātā izsolē pārdos 10 (desmit) 2TE10U un 2TE10M sērijas maģistrālās dīzeļlokomotīves.

 

Nr. p.k.

Sērija

Numurs

Izlaiduma gads

Kalpošanas termiņš

Noskrējiens kopējais (km)

1.

2TE10U

0188

1990

09.2021.

3223852

2.

2TE10U

0216

1991

10.2021.

3216099

3.

2TE10M

3421

1989

08.2024.

3561345

4.

2TE10M

3422

1989

09.2024.

3736264

5.

2TE10M

3423

1989

02.2020.

3502552

6.

2TE10M

3424

1989

06.2024.

3629683

7.

2TE10M

3425

1989

06.2024.

3767256

8.

2TE10M

3450

1989

09.2024.

3506395

9.

2TE10M

3451

1989

08.2029.

3707720

10.

2TE10M

3452

1989

01.2024.

3530633

 

Dīzeļlokomotīves var apskatīt klātienē un attālināti, izmantojot videozvanu, iepriekš sazinoties un vienojoties par apskates veidu un laiku ar zemāk norādīto pārdevēja kontaktpersonu.

Dīzeļlokomotīves atrodas Latvijā, Lokomotīvju ielā 35, Rēzeknē.

Ar dīzeļlokomotīvju novērtējumu (izsoles sākumcenu) var iepazīties šeit: 2TE10U un 2TE10M sēriju maģistrālo dīzeļlokomotīvju pārdošanas noteikumi 

 

Izsoles norises vieta un laiks

 • 2023.gada 2.martā plkst.11:00 klātienē - Rīgā, Turgeņeva ielā 21, LV-1050, 2.stāvā, 219.telpā, vai attālināti - tiešsaistē, izmantojot  lietojumprogrammu Microsoft Teams.

 

Dalība izsolē - pieteikuma iesniegšana un izsoles nodrošinājums

 • Visiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 1.martam, plkst.12:00 jāiesniedz pieteikums (atrodams izsoles noteikumu 1.pielikumā) dalībai izsolē un pārdevēja kontā jābūt iemaksātam izsoles nodrošinājumam 20 000 EUR (divdesmit tūkstoši euro, 00 centi) par katru loti atsevišķi.
 • Izsoles nodrošinājums jāiemaksā SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”, vienotais reģistrācijas Nr.40003788351, norēķinu kontā Nr.: LV26RIKO0000084909460, banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, bankas kods: RIKOLV2X. Maksājumu mērķī norādot “2TE10U un 2TE10M sēriju maģistrālo dīzeļlokomotīvju pārdošanas atklātās Izsoles nodrošinājums”. Ja izsoles nodrošinājumu iemaksā par citu personu, tad maksājuma mērķī papildus norāda personas nosaukumu / vārdu, uzvārdu un reģistrācijas numuru / personas kodu, par kuru izsoles nodrošinājums tiek maksāts.

 

Papildu informācija, kontakpersonas

 • Izsoles organizatoriskos jautājumos: galvenā iepirkumu speciāliste Egita Erdmane, tālr. +371 2704 3826, e‑pasta adrese: egita.erdmane@ldz.lv.
 • Dīzeļlokomotīvju apskates un tehniskajos jautājumos: Ražošanas direktors Rolands Vimba,  mob. tālr.  +371 2928 2288, e‑pasta adrese: rolands.vimba@ldz.lv.

 

Pēc dīzeļlokomotīvju iegādes, noslēdzot atsevišķu rakstisku vienošanos, pārdevējs piedāvā sniegt šādus papildus pakalpojumus:

 1. Lokomotīves sagatavošana pārsūtīšanai un LU-25 akta noformēšana;
 2. Lokomotīves izmantošanas laika pagarināšanu;
 3. Lokomotīvju pārkrāsošanu pēc klienta krāsu standarta;
 4. TR-1, TR-3, VR un GR remontu, ja klientam ir tādas vēlmes;
 5. Lokomotīvju modernizāciju.

 


 

Ēka sporta nodarbībām Rīgā, stacijas ēka Mārcienā, artēziskā aka Jūrmalā

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” piedāvā iegādāties nekustamo īpašumu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

Nekustamais īpašums - ēka sporta nodarbībām , kadastra apzīmējums 0100 018 2038 035 

Ganību dambis 20A, Rīga

481 168.00

16.01.2023. plkst. 13:00

 

 

 

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

Nekustamais īpašums - stacijas ēka un šķūnis (govju kūts) Stacijas iela 2, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads 7 227.00

16.01.2023. plkst.13:00.

 

 

 

 

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

Nekustamais īpašums - inženierbūve stacijas Mangaļi pievedceļa Nr.25 iecirknis no pārmiju pārvada Nr.74 resgaļa līdz strupceļa atbalstam 406 m 

Lēdurgas iela 3D, Rīga

64 603.00

16.01.2023. plkst. 13:00

 


 

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

Nekustamais īpašums - artēziskā aka ar paviljonu un augstspiediena sadalāmais ūdensvads 

Tallinas iela 8B, Jūrmala

4 063.00

16.01.2023. plkst. 13:00

 

 
 

 

Nekustamā īpašuma īpašnieks: VAS "Latvijas dzelzceļš", vienotais reģ. Nr.40003032065, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV- 1547.

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu var iepazīties norādītajā adresē darba dienās līdz 2023.gada 3.februāra plkst.12:00:

 • Nekustamā īpašuma apskatei Mārcienā, Ganību dambī 20A Rīgā un Tallinas ielā Jūrmalā  sazinoties ar Nekustamā īpašuma pārvaldes Apsaimniekošanas daļas vadītāja vietnieku Vadimu Čulku, mob.tālr.nr.: 2029 7580, e-pasta adrese:  vadims.culka@ldz.lv;
 • Nekustamā īpašuma inženierbūve stacijas Mangaļi pievedceļa Nr.25 iecirknis apskatei sazinoties ar Sliežu ceļu pārvaldes Čiekurkalna ekspluatācijas daļas vadītāju Aleksandru Dembovski, mob.tālr.nr.: 2203 0055, e-pasta adrese: aleksandrs.dembovskis@ldz.lv.

 

Izsoles laiks

 • Izsoles sākums - 2023.gada 16.janvārī plkst.13:00
 • Izsoles noslēgums - 2023.gada 15.februārī plkst.13:00

 

Dalība izsolē

Nekustamo īpašumu pārdošana notiek elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli. 

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē (EIV): https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2023.gada 5.februāra plkst. 23:59:

 • jāiemaksā VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X:
  • izsoles dalības maksa - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;
  • pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta,
 • jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv.

Autorizācija izsolei notiek divdesmit dienu laikā no norādītā izsoles sākuma datuma.

VAS “Latvijas dzelzceļš” autorizē personu dalībai izsolē, pirms tam pārliecinoties, vai personu var pielaist pie solīšanas saskaņā ar likuma normām un vai ir iemaksāta izsoles dalības maksa, pirkuma nodrošinājums (par samaksas brīdi uzskatāma diena, kad nauda ieskaitīta iznomātāja norēķinu kontā), kā arī ievērojot pārdošanas noteikumu prasības.

 • Viena izsoles dalībnieka atzīšanas gadījumā izsoles solīšanas procedūra notiek, izsoles dalībniekam pārsolot izsoles sākumcenu.
 • Gadījumā, ja izsole tiek atzīta par nenotikušu, ievērojot to, ka neviens no izsoles dalībniekiem vai viens dalībnieks, kas autorizēti/s izsolei nepārsola sākumcenu, pirkuma nodrošinājums izsoles dalībniekiem/dalībniekam netiek atmaksāts.
 • Gadījumā, ja Izsoles uzvarētājs 30 (dienu) laikā pēc izsoles noslēgšanās (ko apliecina akts par izsoles rezultātiem) neparaksta pirkuma līgumu, tiek uzskatīts, ka izsoles uzvarētājs līdz ar to ir atteicies no nekustamā īpašuma vai kustamās mantas pirkšanas un viņam netiek atmaksāts pirkuma nodrošinājums.

 

Plašāka informācija

Tālrunis uzziņām 6723 4810, 6723 3756.

 


 

Kokapstrādes cehs Gulbenē, dzīvokļi Jelgavas un Jēkabpils novados

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” piedāvā iegādāties nekustamo īpašumu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

Nekustamais īpašums - kokapdares cehs, šķūnis un kanalizācijas tīkls kokapdares ceham

Viestura iela 10A, Gulbene, Gulbenes novads

13 534,72  

25.01.2023. plkst. 13.00

 

 

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

Nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.5, kopīpašuma domājamā daļa 619/13358 no būves 

“Pīlādži” – 5, Dorupe, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

24 169,40

25.01.2023. plkst. 13:00


Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

Nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.2,  kopīpašuma domājamā daļa 743/12132 no daudzdzīvokļu mājas un zemes

“Rozessala 31”, Mežāre, Mežāres pagasts, Jēkabpils novads

1 128,00

25.01.2023. plkst. 13:00

 

 

Nekustamā īpašuma īpašnieks: VAS "Latvijas dzelzceļš", vienotais reģ. Nr.40003032065, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV- 1547.

Ar izsolē pārdodamajiem nekustamajiem īpašumiem var iepazīties darba dienās norādītajā adresē līdz 2023.gada 13.februāra plkst.12:00, sazinoties ar Nekustamā īpašuma pārvaldes Apsaimniekošanas daļas vadītāja vietnieku Vadimu Čulku, mob.tālr.nr.: 20297580, e-pasta adrese: vadims.culka@ldz.lv

 

Izsoles laiks

 • Izsoles sākums - 2023.gada 25.janvārī plkst.13:00
 • Izsoles noslēgums - 2023.gada 24.februārī plkst.13:00

 

Dalība izsolē

Nekustamo īpašumu pārdošana notiek elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli. 

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē (EIV): https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2023.gada 14.februāra plkst. 23:59:

 • jāiemaksā VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X:
  • izsoles dalības maksa - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;
  • pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta,
 • jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv.

Autorizācija izsolei notiek divdesmit dienu laikā no norādītā izsoles sākuma datuma.

VAS “Latvijas dzelzceļš” autorizē personu dalībai izsolē, pirms tam pārliecinoties, vai personu var pielaist pie solīšanas saskaņā ar likuma normām un vai ir iemaksāta izsoles dalības maksa, pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, kā arī ievērojot pārdošanas noteikumu prasības.

 • Viena izsoles dalībnieka atzīšanas gadījumā izsoles solīšanas procedūra notiek, izsoles dalībniekam pārsolot izsoles sākumcenu.
 • Gadījumā, ja izsole tiek atzīta par nenotikušu, ievērojot to, ka neviens no izsoles dalībniekiem vai viens dalībnieks, kas autorizēti/s izsolei nepārsola sākumcenu, pirkuma nodrošinājums izsoles dalībniekiem/dalībniekam netiek atmaksāts.
 • Gadījumā, ja Izsoles uzvarētājs 30 (dienu) laikā pēc izsoles noslēgšanās (ko apliecina akts par izsoles rezultātiem) neparaksta pirkuma līgumu, tiek uzskatīts, ka izsoles uzvarētājs līdz ar to ir atteicies no nekustamā īpašuma vai kustamās mantas pirkšanas un viņam netiek atmaksāts pirkuma nodrošinājums.

 

Plašāka informācija

Tālrunis uzziņām 6723 4810, 6723 3756.

 

 


 

Transportlīdzeklis VW MULTIVAN 

VAS "Latvijas dzelzceļš" piedāvā izsolē iegādāties transportlīdzekli VW MULTIVAN.

Lotes 

Nr.p.k.

Marka, modelis, Valsts reģ. nr.

Atrašanās vieta

Veids

Gads

Odometra vai motorstundu skaitītāja rādījums (km vai motorstundas)

Izsoles sākuma cena, EUR bez PVN

Atkārtota izsole

1

VW MULTIVAN, JJ9914

Gogoļa iela 3, Rīga

Vieglais plašlietojuma

2013.

315692 km

12600

 

 
 

 

Transportlīdzeklis VW MULTIVAN v.r.nr. JJ9914 (turpmāk - Kustamā manta) tiek pārdots elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli.

Kustamās mantas īpašnieks: VAS "Latvijas dzelzceļš", vienotais reģ. Nr.40003032065, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547. 

Kustamā manta atrodas VAS "Latvijas dzelzceļš" teritorijā, tabulā norādītajā adresē. Ar izsolāmo Kustamo mantu var iepazīties tās uzglabāšanas vietā, darba dienās, laikā no 10:00 līdz 14:00, vismaz 24 stundas iepriekš zvanot uz tālruņa numuru 29181966 vai nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi martins.platkajs@ldz.lv

 

Izsoles laiks

 • Izsoles sākums - 2022.gada 27.decembrī plkst.13:00
 • Izsoles noslēgums - 2022.gada 26.janvārī plkst.13:00

 

Dalība izsolē

Kustamās mantas pārdošana notiek elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli. 

Ar kustamās mantas pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē (EIV): https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2023.gada 16.janvārim plkst. 23:59:

 • jāiemaksā VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X:
  • izsoles dalības maksa - EUR 20.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot,par kādu Kustamās mantas Loti izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā. Maksa jāveic ar pārskaitījumu, jo izsoļu vietnē rēķins automātiski ģenerēts netiek;
  • pirkuma nodrošinājums - 10% no Lotes sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu Loti izsoles pirkuma nodrošinājums tiek maksāts;
 • jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv.

 

Plašāka informācija

Atbildīgā kontaktpersona no VAS “Latvijas dzelzceļš” puses par Kustamās mantas izsoli Mārtiņš Platkājs, tālr. 29181966.