Izsoles | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Izsoles

Izsole par “Rūpnīcas Veseta” būvju kompleksu Aizkraukles novadā

VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņo par nekustamā īpašuma pārdošanu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

10 būvju komplekss un 9 inženierbūves, kas saistītas ar būvēm

"Rūpnīca Veseta", Vietlavas pagastā, Aizkraukles novadā

61347

17.09.2021. plkst. 13.00.

 

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu - 10 būvju kompleksu un 9  inženierbūves, kas saistītas ar būvēm "Rūpnīca Veseta”, Vietalvas pagastā, Aizkraukles novadā, var iepazīties norādītajā adresē līdz 2021.gada 24.septembra plkst.12.00, sazinoties ar Nekustamā īpašuma pārvaldes Apsaimniekošanas daļas vadītāja vietnieku Vadimu Čulku, mob.tālr.nr.: 20297580, e-pasta adrese:  vadims.culka@ldz.lv.

Izsoles laiks

 • Izsoles sākums ir 2021.gada 17. septembrī plkst.13.00.
 • Izsoles noslēgums ir 2021.gada 18.oktobrī plkst.13.00.

Dalība izsolē

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē (EIV): https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2021.gada 7.oktobra plkst. 23.59:

 • jāiemaksā VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X:
  • izsoles dalības maksa - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;
  • pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta,
 • jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv.

Viena izsoles dalībnieka atzīšanas gadījumā izsoles solīšanas procedūra notiek, izsoles dalībniekam pārsolot izsoles sākumcenu.

Plašāka informācija

Tālrunis uzziņām 6723 4810; 6723 3756.


Nākamā pietura - mājas! Piesakies izsolei un iegūsti savā īpašumā Žīguru dzelzceļa staciju!

VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņo par nekustamā īpašuma pārdošanu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli. 

 

Izsoles objekts

Nekustamā īpašuma īpašnieks: VAS "Latvijas dzelzceļš", vienotais reģ. Nr.40003032065, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV- 1547.

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

Stacijas ēka un dzelzsbetona grodu aka

Rūpniecības ielā 3, Žīguri,  Žīguru pagasts, Balvu novads

6213

15.09.2021. plkst. 13.00.

 

 

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu - stacijas ēka un dzelzsbetona grodu aka Rūpniecības ielā 3, Žīguri,  Žīguru pagasts, Balvu novads, var iepazīties norādītajā adresē līdz 2021.gada 15.septembra plkst.12.00, sazinoties ar Nekustamā īpašuma pārvaldes Apsaimniekošanas daļas vadītāja vietnieku Vadimu Čulku, mob.tālr.nr.: 20297580, e-pasta adrese:  vadims.culka@ldz.lv.

 

Izsoles laiks

 • Izsoles sākums ir 2021.gada 15. septembrī plkst.13.00.
 • Izsoles noslēgums ir 2021.gada 15.oktobrī plkst.13.00.

 

Dalība izsolē

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē (EIV): https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2021.gada 5.oktobra plkst. 23.59:

 • jāiemaksā VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X:
  • izsoles dalības maksa - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;
  • pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta,

 • jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv un izmantojot šo vietni.

Viena izsoles dalībnieka atzīšanas gadījumā izsoles solīšanas procedūra notiek, izsoles dalībniekam pārsolot izsoles sākumcenu.

Plašāka informācija

Tālrunis uzziņām 6723 4810; 6723 3756.

 


 

Transportlīdzekļi

VAS "Latvijas dzelzceļš" izsludina desmit transportlīdzekļu pārdošanu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts

VAS “Latvijas dzelzceļš” piederoši desmit transportlīdzekļi:

Lotes

Nr.p.k.

Valsts Nr.

Marka

Modelis

Gads

Nobraukums km

Izsoles sākuma cena, EUR bez PVN

Jauna izsole

1

GO1736

PEUGEOT

PARTNER

2007

287955

305,00

2

HG5871

RENAULT

MASTER

2008

340996

1 635,00

3

HK5941

RENAULT

KOLEOS

2010

269440

2 265,00

4

HG3744

RENAULT

MEGANE

2008

188793

865.00

5

HU8366

RENAULT

TRAFFIC

2011

583410

3 245.00

Atkārtota izsole

6

T7399LA

BELARUS

T-25A

1985

Nav nosakāms

798,00

7

AA1352

MAZ

5551

1991

58911

518,00

8

AT3463

GAZ

53A

1972

19308

238,00

9

T3638LB

BELARUS

T-40

1992

Nav nosakāms

1008,00

10

HG4117

RENAULT

TRAFIC

2008

303850

2408,00

 

Kustamā manta atrodas VAS  „Latvijas dzelzceļš” teritorijās.  Ar to var iepazīties tā glabāšanas vietā ceturtdienā no plkst. 10.00 līdz 15.00,  iepriekš nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adrese: gatis.paunins@ldz.lv.Izsoles laiks

 • Izsoles sākums ir 2021.gada 30.augusts plkst.13.00

 

Nosacījumi personai, kura vēlas piedalīties izsolē

 • 10 (desmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2021.gada 9.septembra plkst. 23.59 VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X, jāiemaksā izsoles dalības maksa un pirkuma nodrošinājums.
  • izsoles dalības maksa - EUR 20,00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu Kustamās mantas Loti izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;
  • pirkuma nodrošinājums - 10% no Lotes sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu Loti izsoles pirkuma nodrošinājums tiek maksāta.
 • jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv

 

Plašāka informācija


Ēku komplekss  - Sila ielā 1E, Rīga un Stacijas Viļāni pievedceļa Nr.4 iecirknis

VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņo par nekustamā īpašuma pārdošanu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli. 

 

 

Izsoles objekts

Nekustamā īpašuma īpašnieks: VAS "Latvijas dzelzceļš", vienotais reģ. Nr.40003032065, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV- 1547.

 

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

1.

Ēku komplekss sastāvošs no 5 būvēm un inženierbūvēm - stacijas Šķirotava pievedceļa Nr.14 iecirknis, pievedceļš Nr.33, neapsargājamā pārbrauktuve pāri pievedceļam Nr.14, tehnoloģiskā pārbrauktuve pāri pievedceļam Nr.14, pārmijas pārvads Nr.201

Sila iela 1E, Rīga

300 426

10.09.2021. plkst. 13.00.

2. Stacijas Viļāni pievedceļa Nr.4 iecirknis (inženierbūve), no izolējošās salaidnes luksofora M3 līdz strupceļa atbalstam 185 m

Viļāni, izvietots uz zemes vienībām “Apsildes māja 1728”, Teveņāni,  Viļānu pagasts, Rēzeknes novads un Jersikas iela 47,  Viļāni, Rēzeknes novads

30 763 10.09.2021. plkst. 13.00.

 

Ēku komplekss Sila iela 1E, Rīga:

 

 

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu - ēku kompleksu sastāvošu no 5 būvēm un inženierbūvēm Sila ielā 1E, Rīgā un stacijas Viļāni pievedceļa Nr.4 iecirkni (inženierbūvi), kas izvietots uz zemes vienībām ar adresi: “Apsildes māja 1728”, Teveņāni,  Viļānu pagasts, Rēzeknes novads un Jersikas iela 47,  Viļāni, Rēzeknes novads, var iepazīties norādītajās adresēs līdz 2021.gada 10.septembra plkst.12.00, iepriekš sazinoties:

 • jautājumā par ēkām ar Nekustamā īpašuma pārvaldes Apsaimniekošanas daļas vadītāja vietnieku Vadimu Čulku, mob.tālr.nr.: 20297580, e-pasta adrese:  vadims.culka@ldz.lv.
 • jautājumā par pievedceļiem, pārbrauktuvēm, pārmijas pārvadu Rīgā ar  Šķirotavas ekspluatācijas daļas vadītāja p.i. Alekseju Vereščetinu mob. tālr. nr.: 29531449, e-pasta adrese:  aleksejs.verescetins@ldz.lv
 • jautājumā par pievedceļu Viļānos ar Sliežu ceļu pārvaldes Rēzeknes ekspluatācijas daļas vadītāju Raimondu Geikinu mob. tālr. nr.: 28231436, e-pasta adrese: raimonds.geikins@ldz.lv

 

Izsoles laiks

 • Izsoles sākums ir 2021.gada 10. septembrī plkst.13.00.
 • Izsoles noslēgums ir 2021.gada 10.oktobrī plkst.13.00.

 

Dalība izsolē

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē (EIV): https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2021.gada 30.septembra plkst. 23.59:

 • jāiemaksā VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X:
  • izsoles dalības maksa - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;
  • pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta,

 • jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv un izmantojot šo vietni.

Autorizācija izsolei notiek divdesmit dienu laikā no norādītā izsoles sākuma datuma. VAS “Latvijas dzelzceļš” autorizē personu dalībai izsolē, pirms tam pārliecinoties, vai personu var pielaist pie solīšanas saskaņā ar likuma normām un vai ir iemaksāta izsoles dalības maksa, pirkuma nodrošinājums 10% no izsoles sākumcenas, kā arī ievērojot pārdošanas noteikumu prasības.

Viena izsoles dalībnieka atzīšanas gadījumā izsoles solīšanas procedūra notiek, izsoles dalībniekam pārsolot izsoles sākumcenu.

 

Plašāka informācija

Tālrunis uzziņām 6723 4810; 6723 3756.


 

Nekustamais īpašums - Bruģu ielā 33, Daugavpils

Lieliska vieta Daugavas krastā Tavu ideju īstenošanai!

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņo par nekustamā īpašuma pārdošanu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli. 

Izsoles objekts

Nekustamā īpašuma īpašnieks: VAS "Latvijas dzelzceļš", vienotais reģ. Nr.40003032065, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV- 1547.

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

Sastāvošs no piecām ēkām (divas sūkņu stacijas, transformatoru apakšstacija, saimniecības ēka, ateja) un zemes vienība

Bruģu ielā 33, Daugavpilī

23 465.00

18.08.2021. plkst. 13.00.

 

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu - piecām ēkām (divas sūkņu stacijas, transformatoru apakšstacija, saimniecības ēka, ateja) un zemes vienību, adrese: Bruģu ielā 33, Daugavpils, var iepazīties norādītajā adresē līdz 2021.gada 3.septembra plkst.12.00, sazinoties ar Nekustamā īpašuma pārvaldes Apsaimniekošanas daļas vadītāja vietnieku Vadimu Čulku, mob.tālr.nr.: 20297580, e-pasta adrese:  vadims.culka@ldz.lv.

 

Izsoles laiks

 • Izsoles sākums ir 2021.gada 18. augustā plkst.13.00.
 • Izsoles noslēgums ir 2021.gada 17.septembrī plkst.13.00.

 

Dalība izsolē

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē (EIV): https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2021.gada 7.septembra plkst. 23.59:

 • jāiemaksā VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X:
  • izsoles dalības maksa - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;
  • pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta,

 • jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv un izmantojot šo vietni.

Autorizācija izsolei notiek divdesmit dienu laikā no norādītā izsoles sākuma datuma. VAS “Latvijas dzelzceļš” autorizē personu dalībai izsolē, pirms tam pārliecinoties, vai personu var pielaist pie solīšanas saskaņā ar likuma normām un vai ir iemaksāta izsoles dalības maksa, pirkuma nodrošinājums 10% no izsoles sākumcenas, kā arī ievērojot pārdošanas noteikumu prasības.

Plašāka informācija

Tālrunis uzziņām 6723 4810; 6723 3756.

 

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30