Latest news

Izvēlne

Būvniecība

VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) kā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sniedz projektēšanas un būvniecības pakalpojumus objektos, kas atrodas LDz pārvaldībā esošajā dzelzceļa zemes nodalījuma joslā, dzelzceļa ekspluatācijas aizsargjoslā un dzelzceļa komunikāciju aizsargjoslā, kā arī būvobjektos, ja tie savienojas ar LDz pārvaldībā esošiem publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras sliežu ceļiem.

 

VAS "Latvijas dzelzceļš" sniedz šādus pakalpojumus būvniecības jomā:

- tehnisko noteikumu izdošana būvprojektēšanai;

- būvprojektu izskatīšana un saskaņošana;

- atzinuma par paveiktiem darbiem saskaņā ar būvprojektu izdošana.

 

  • Informāciju par pakalpojumiem var saņemt LDz Tehniskajā un būvniecības daļā, zvanot pa tālruņiem: 67234732, 67234612, 67234526. 

Saskaņā ar Būvniecības likumu, pakalpojumi tiek sniegti, pamatojoties uz Pakalpojuma saņēmēja (Būvprojekta pasūtītāja vai viņa pilnvarotas personas) pieteikumu, iesniegtu būvniecības informācijas sistēmā - www.bis.lv. 

 

Ja vien ārējie tiesību akti nenosaka citādu kārtību, pasūtītājs drīkst uzsākt būvdarbus zemesgabalā dzelzceļa zemes nodalījuma joslā tikai pēc tam, kad ir noslēgts līgums ar LDz par tiesībām būvēt zemesgabalā.

  • Informāciju par līguma noslēgšanas nosacījumiem, kā arī ar līguma noteikumiem par zemesgabala atbrīvošanu, ja zemesgabals būs nepieciešams zemes īpašniekam vai LDz dzelzceļa infrastruktūras attīstībai un būvniecībai, var saņemt LDz Nekustamā īpašuma pārvaldē, kontaktpersona - LDz Nekustamā īpašuma pārvaldes Komercdarbības daļas vadītājs Alberts Bogdanovs, tel. 67233756, mob. 29531998, e-pasts alberts.bogdanovs@ldz.lv.

 

Pakalpojumi tiek sniegti pēc to samaksas. Pieteikumam par pakalpojumu sniegšanu jābūt pievienotai maksājuma dokumenta kopijai.

  • Rēķinu samaksai par pakalpojumu var saņemt Finanšu direkcijas Norēķinu nodrošināšanas daļā: jelena.kazakova@ldz.lv, tālr. 28231776. Pakalpojumu cenas un samaksas noteikumi ir norādīti Noteikumu 5.sadaļā un pielikumā. 
Iesniegums tehnisko noteikumu izdošanai docx 71kb