Latest news

Izvēlne

Sankciju politika

VAS “Latvijas dzelzceļš” stingri ievēro visus starptautiskos un nacionālo sankciju regulējošos tiesību aktus un, lai nepieļautu nekādas atkāpes no prasībām, ir izstrādāta “Latvijas dzelzceļš” koncerna sankciju politika.

Sankciju politika ir Koncerna būtiskā politika, kuras mērķis ir nodrošināt Koncernā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā un citos tiesību aktos noteikto Latvijas Republikā tieši piemērojamo noteikto prasību izpildi, un novērst iespējamību Koncernam tikt iesaistītam sankciju režīma pārkāpšanā, sankciju apiešanā vai mēģinājumā izvairīties no sankciju izpildes.

Politikas mērķis ir noteikt arī kārtību Koncernā, kādā tiek īstenoti sankciju risku izvērtēšanas un sankciju atbilstības pārbaudes pasākumi, un uzlabot Koncerna personāla prasmes un izpratni par sankciju jautājumiem, savlaicīgi spēt identificēt iespējamos riskus, izstrādāt un pilnveidot risinājumus ar sankciju risku saistīto apdraudējumu mazināšanai.

“LATVIJAS DZELZCEĻŠ” KONCERNA SANKCIJU POLITIKA