Elektroenerģijas pārdošana | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Elektroenerģijas pārdošana

UZ LAIKU SAMAZINĀTA MAKSA PAR OBLIGĀTĀ IEPIRKUMA UN JAUDAS KOMPONENTĒM

Ņemot vērā valsts atbalstu elektroenerģijas galalietotājiem, saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 5.panta 21.p. nosacījumiem,  no 2022.gada 1. septembra līdz 31.decembrim maksa par OIK (obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, netiek piemērota. Uz laiku samazinātās OIK izmaksas tiek kompensētas no valsts budžeta.

Samazinājumu nepiemēro pārrēķiniem, kas tiek veikti sistēmas galalietotāju pārkāpumu gadījumos.


SPRK lēmums par obligātā iepirkuma komponentēm no 2022.gada 1.janvāra

Paziņojums par VAS “Latvijas dzelzceļš”  pieslēgšanas izmaksām

2021. gadā piegādātās elektroenerģijas izcelsme 

Elektroenerģijas tirdzniecības (vienošanās) cena elektroenerģijas tirgus dalībniekiem no 01.09.2022. līdz 30.09.2022

SPRK lēmums par akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem

Informācija par Obligātā iepirkuma komponenti