Elektroenerģijas pārdošana | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Elektroenerģijas pārdošana

UZ LAIKU SAMAZINĀTA MAKSA PAR OBLIGĀTĀ IEPIRKUMA UN JAUDAS KOMPONENTĒM

Ņemot vērā valsts atbalstu elektroenerģijas galalietotājiem, saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 5.panta 21.p. nosacījumiem,  no 2022.gada 1. septembra līdz 31.decembrim maksa par OIK (obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, netiek piemērota. Uz laiku samazinātās OIK izmaksas tiek kompensētas no valsts budžeta.

Samazinājumu nepiemēro pārrēķiniem, kas tiek veikti sistēmas galalietotāju pārkāpumu gadījumos.

Apstiprinot grozījumus Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, valdība un Saeima lēmusi, ka no š.g. 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim juridiskām personām pilnībā tiks kompensēta elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma maksa, t.i. visu sistēmas operatoru sadales un pārvades tarifa izmaksas (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli). Kompensācija neattieksies uz valsts un pašvaldību iestādēm.

Elektroenerģijas sistēmas operatora negūtie sistēmas pakalpojuma maksas ieņēmumi ar pievienotās vērtības nodokli tiek kompensēti pilnā apmērā no valsts budžeta līdzekļiem.

Tāpat visiem juridiskajiem lietotājiem, t.sk. uzņēmējiem, valsts un pašvaldību iestādēm, izglītības iestādēm slimnīcām, utt. –  visiem juridiskajiem lietotājiem valsts kompensēs elektroenerģijas izmaksu pieaugumu 50% apmērā virs elektroenerģijas cenas 160 eiro/MWh.  Atbalsta periods - no š.g. 1. oktobra līdz 2023. gada 31. martam. 

Elektroenerģijas tirgotāja negūtie ieņēmumi par maksas samazinājumu par patērēto elektroenerģiju tiek kompensēti no valsts budžeta līdzekļiem.


SPRK lēmums par obligātā iepirkuma komponentēm no 2023.gada 1.janvāra

VAS “Latvijas dzelzceļš”  pieslēgšanas izmaksas

VAS "Latvijas dzelzceļš" cenrādis elektroenerģijas lietotāju apkalpošanai

2021. gadā piegādātās elektroenerģijas izcelsme 

SPRK lēmums par akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem

Informācija par Obligātā iepirkuma komponenti

Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs un ekspluatējot elektrificēta dzelzceļa kontakttīklu