Latest news

Izvēlne

Elektroenerģijas pārdošana

LDz piedāvā elektroenerģijas sadales pakalpojumus un elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumus gan mājsaimniecībām (privātpersonām), gan juridiskām personām.

Pieteikties pakalpojumam var sūtot pieteikumu “Jaunam pieslēgumam, slodzes izmaiņām vai pieslēgumam uz laiku līdz 24 mēnešiem”, “Pieslēgumam uz laiku līdz 14 dienām” vai brīvas formas iesniegumu. Kā arī iesūtot cita veida pieteikumu.

Aizpildītu iesniegumu ir iespēja iesniegt:

  • elektroniski, sūtot uz e-pastu: uzzinas@ldz.lv
  • elektroniski, sūtot pa faksu 67233444
  • pa pastu:  VAS “Latvijas dzelzceļš”, Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1547
  • iesniegt klātienē šajās vietās:

Nosaukums

Rajons

Adrese

Kontakttālrunis

Elektroapgādes rajons "Rīga"

EPEL-1

Žaņa Lipkes 3/5, Rīga

67233740

Elektroapgādes rajons "Rīga" EPEL-1 Krustpils iela 24b, Rīga 67234167

Elektroapgādes rajons "Čiekurkalns"

EPEL-2

Starta iela 28a, Rīga

67231359

Elektroapgādes rajons "Daugavpils"

EPEL-5

1 Pasažieru iela 12, Daugavpils

67238499

Elektroapgādes rajons "Rēzekne"

EPEL-6

Torņa iela 9a, Rēzekne I

67238225

Elektroapgādes rajons "Jelgava"

EPEL-8

Stacijas iela 3c, Jelgava

67239316, 67239164

Līgums par elektroenerģijas tirdzniecību stāsies spēkā nākamā mēneša 1. datumā pēc pieteikuma saņemšanas.

Papildinformāciju var saņemt, zvanot  pa bezmaksas uzziņu tālruni 8002 1181 vai rakstot uz uzzinas@ldz.lv.


VAS "Latvijas dzelzceļš" cenrādis elektroenerģijas lietotāju apkalpošanai

2022.gadā piegādātās elektroenerģijas izcelsme 

SPRK lēmums par akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem

Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs un ekspluatējot elektrificēta dzelzceļa kontakttīklu