Latest news

Izvēlne

Privātvagonu reģistrācija un uzskaite

VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) piedāvā pakalpojumus - komersantiem piederošo kravas vagonu reģistrēšanu, ievadot par tiem informāciju Kravas vagonu parka automatizēta datubāzē (Maskava), lai saņemtu šiem vagoniem privātā vagona statusu un līdz ar to atļauju tos izmantot kravas pārvadājumu veikšanai NVS dalībvalstu, Gruzijas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas dzelzceļu tīklā, ka arī reģistrēto vagonu uzskaiti un informācijas par tiem aktualizēšanu.

Pakalpojumu sniegšanu regulē Privāto vagonu reģistrēšanas un uzskaites kārtība, tika apstiprināta ar Valdes 12.04.2021. lēmumu Nr. 18/147.

Pakalpojumu cenas grozījumi.
Ar Valdes 22.12.2022. lēmumu Nr. VL-1.6/401-2022 tika apstiprināta Privāto vagonu reģistrēšanas un uzskaites kārtības “Pakalpojumu cenas” jaunā redakcija. 
Grozījumi Pakalpojuma cenu izmaiņas stāsies spēkā saskaņā ar Kārtības 2.4.punktā noteikto - pēc grozījumu apstiprināšanas grozījumi tiek piemēroti ne agrāk, kā pēc 30 (trīsdesmit) kalendārām dienām no šo grozījumu spēkā stāšanās dienas.

Pakalpojumu cenas (ar grozījumiem)

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar VAS “Latvijas dzelzceļš” Tehniskās vadības direkcijas Ritošā sastāva daļu:

  • Vladimirs Gaidučiks – nodaļas vadītājs Rīgā, Turgeņeva ielā 14 – 206a.kabinets tālr.: 67234517, e-pasts: vladimirs.gaiduciks@ldz.lv
  • Aina Poikāne – vecākā privātvagonu ekspluatācijas inženiere Rīgā, Turgeņeva ielā 14 – 207.kabinets tālr.: 67234680, e-pasts: aina.poikane@ldz.lv