Latest news

Izvēlne

Sadarbības partneru identifikācijas veidlapa

Sadarbības partneru identifikācijas veidlapa juridiskajām personām (aizpildīšanai elektroniski)

Sadarbības partneru identifikācijas veidlapa juridiskajām personām (izdrukāšanai)

 


Paskaidrojumi veidlapas noformēšanai:

Veidlapas 4.punktu aizpilda, norādot informāciju par to fizisko personu, kura ir pilnvarota juridiskās personas vārdā slēgt darījumu (bez līguma noslēgšanas vai parakstot līgumu).