Vagonu kārtējais atkabes remonts | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Vagonu kārtējais atkabes remonts

VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) piedāvā klientiem vagonu remontu, kuriem atklāti bojājumi uz LDz pārvaldībā esošiem publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras ceļiem.

Kravas vagonu kārtējo atkabes remontu veic kravas vagona darbspējas nodrošināšanai vai atjaunošanai ar atsevišķu daļu nomaiņu vai atjaunošanu. Remontu veic, sagatavojot vagonu pārvadājumiem ar tā atkabināšanu no vilcieniem vai vagonu grupām.

Iepazīties ar pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var pievienotajos pielikumos. 

Jautājumos par pakalpojuma sniegšanas noteikumiem lūdzam sazināties ar LDz Tehniskās vadības direkcijas Ritošā sastāva daļas vecāko kravas vagonu kārtējā remonta inženieri Oļegu Rakelu, zvanot pa tālruni 67234054.

Noteikumu un cenrāža grozījumi.

Ar VAS “Latvijas dzelzceļš” Valdes 28.11.2022. lēmumu Nr. VL-1.6/375-2022 tika apstiprināta Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” pakalpojuma „vagonu kārtējais atkabes remonts” sniegšanas noteikumu (ieskaitot 4.pielikumu) jaunā redakcija.

Grozījumi un Pakalpojuma cenu izmaiņas stāsies spēkā saskaņā ar Noteikumu 2.4.punktā noteikto - pēc grozījumu apstiprināšanas, bet spēkā esošiem līgumiem grozījumi tiek piemēroti ne agrāk, kā pēc 30 (trīsdesmit) kalendārām dienām no šo grozījumu spēkā stāšanās dienas, ja LDz un Pakalpojumu Pasūtītājs nav vienojušies par grozījumu ātrāku piemērošanu.