Latest news

Izvēlne

Vagonu kārtējais atkabes remonts

VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) piedāvā klientiem vagonu remontu, kuriem atklāti bojājumi uz LDz pārvaldībā esošiem publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras ceļiem.

Kravas vagonu kārtējo atkabes remontu veic kravas vagona darbspējas nodrošināšanai vai atjaunošanai ar atsevišķu daļu nomaiņu vai atjaunošanu. Remontu veic, sagatavojot vagonu pārvadājumiem ar tā atkabināšanu no vilcieniem vai vagonu grupām.

Iepazīties ar pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var pievienotajos pielikumos. 

Jautājumos par pakalpojuma sniegšanas noteikumiem lūdzam sazināties ar LDz Vilcienu kustības pārvaldes Ritošā sastāva daļas vecāko kravas vagonu kārtējā remonta inženieri Oļegu Rakelu, zvanot pa tālruni 6723 4054.

Ar VAS “Latvijas dzelzceļš” Valdes 05.03.2024. lēmumu Nr. VL-1.6/86-2024 tika apstiprināta Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” pakalpojuma „vagonu kārtējais atkabes remonts” sniegšanas noteikumu (ieskaitot 4.pielikumu) grozījumi.

Grozījumi un Pakalpojuma cenu izmaiņas stāsies spēkā saskaņā ar Noteikumu 2.4.punktā noteikto - pēc grozījumu apstiprināšanas, bet spēkā esošiem līgumiem grozījumi tiek piemēroti ne agrāk, kā pēc 30 (trīsdesmit) kalendārām dienām no šo grozījumu spēkā stāšanās dienas, ja LDz un Pakalpojumu Pasūtītājs nav vienojušies par grozījumu ātrāku piemērošanu.