Cenas un kalkulators | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Cenas un kalkulators

Cenas un kalkulators

No 2022.gada 1.septembra mājsaimniecības lietotājiem, kuri saņem VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk- LDz) sniegto tirdzniecības pakalpojumu, izmantojot LDz sadales tīklu, ar LDz Valdes 15.08.2022. lēmumu  Nr.VL-1.6/263-2022, ir apstiprinātas jaunas elektroenerģijas cenas.

No 2022.gada 1.septembra LDz piedāvā izvēlei divus tirdzniecības pakalpojumus:

1. Universālais pakalpojums ar elektroenerģijas cenu 0,3925 EUR/kWh apmērā bez PVN (cena netiks mainīta tirdzniecības perioda laikā. Par cenas maiņu jaunam tirdzniecības periodam LDz paziņos LIETOTĀJAM vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš);

2. Ekonomiskais tarifa plāns ar elektroenerģijas cenu 0,3744 EUR/kWh apmērā bez PVN (LDz ir tiesības piedāvāt grozīt maksu par tirdzniecības pakalpojumu ne vairāk kā 2 reizes kalendārā gada laikā, par to paziņojot LIETOTĀJAM vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš).

LDz tirdzniecības pakalpojumi, darbojas tikai mājsaimniecības lietotājiem LDz sadales sistēmas operatora licences darbības zonā. 

Izvēlētais pakalpojuma tarifs stāsies spēkā nākamā mēneša 1. datumā pēc pieteikuma saņemšanas.

LDz elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2013.gada 20.marta lēmumu N.57 (ir spēkā no 2013.gada 1.maija).

No 2013.gada 1.maija LDz sadales sistēmas pakalpojumu tarifs lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir zemsprieguma 0,23-0,4 kV līnijās, ir 0,073934 EUR/kWh apmērā (bez PVN) (darbojas tikai mājsaimniecības lietotājiem LDz sadales sistēmas operatora licences darbības zonā). 

 KOPĒJO MAKSU PAR ELEKTRĪBU VEIDO 3 DAĻAS (1.TABULA):

  • elektroenerģijas cena, kuru LDz jums piedāvā kā Jūsu izvēlētais tirgotājs;
  • maksa par sadales pakalpojumiem, ko visiem klientiem savā licenču zonā nosaka VAS "Latvijas dzelzceļš";
  • maksa par obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm (OIK), ko nosaka un regulē valsts.

 

1. tabula

Kopējā maksa par elektroenerģijas pakalpojumu

Maksa par elektrību sastāv no:

Universālais pakalpojums

no 01.01.2023.

(bez PVN)

Ekonomiskais tarifa plāns

no 01.01.2023.

(bez PVN)

Elektroenerģijas cena

Elektroenerģijas cena, (EUR/kWh)

0,3925

0,3744

Sistēmas pakalpojumi

Maksa par elektroenerģijas piegādi, (EUR/kWh)

0,073934

0,073934

Obligātā iepirkuma komponentes 

Obligātā iepirkuma komponentes, (EUR/kWh)

0

0

Jaudas komponente* (1 fāze, līdz 40A),  (EUR mēnesī)

0

0

Kopējā maksa par elektrību tiek aplikta arī ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.

*Obligātā jaudas komponente (OIK) atkarīga no elektrības pieslēguma sprieguma pakāpes un patēriņa grupas (2.tabulā)

 

2.tabula

Lietotāju patēriņa grupa (pieslēguma tehniskie parametri)

Obligātās jaudas komponentes mērvienība

Obligātās jaudas komponente 

(bez PVN)

Mājsaimniecību vienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības strāvas lielumu līdz 40 A

EUR/mēnesī

0

Mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības strāvas lielumu līdz 16 A ieskaitot

EUR/mēnesī

0

Mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības strāvas lielumu no 17 A līdz 63 A

EUR/A/mēnesī

0

 

Izmaiņas Jūsu maksājumā ir atkarīgas no ikmēneša elektrības patēriņa kilovatstundām (kWh).

Pakalpojumu maksas aprēķināšanai piedāvājam izmantot kalkulatoru.

Mājsaimniecības lietotājam laikposmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim piemēro maksas samazinājumu par katrā mēnesī patērētajām pirmajām 100 kilovatstundām. Elektroenerģijas cenas pieauguma kompensēšanai visām mājsaimniecībām pirmajām 100 kWh ik mēnesi tiks piemērota fiksēta maksa 0,16 EUR/kWh, un valsts kompensēs atlikušo starpību līdz tirgus cenai. Savukārt par elektroenerģijas patēriņu virs 100 kWh mājsaimniecība maksās atbilstoši elektroenerģijas tirdzniecības līgumā noteiktajai cenai (ja mājsaimniecības lietotāja elektroenerģijas cena atbilstoši līgumam ir mazāka par 0,16 EUR/kWh, lietotājs par elektroenerģiju norēķināsies atbilstoši līguma cenai un kompensācija netiks piemērota).