Latest news

Izvēlne

Cenas un kalkulators

No 2023.gada 1.septembra mājsaimniecības lietotājiem, kuri saņem VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) sniegto elektrotirdzniecības pakalpojumu, izmantojot LDz sadales tīklu, ar LDz Valdes 01.08.2023. lēmumu  Nr.VL-1.6/257-2023, ir apstiprinātas jaunas elektroenerģijas cenas.

No 2023.gada 1.septembra LDz piedāvā izvēlei divus tirdzniecības pakalpojumus:

1. Universālais pakalpojums ar elektroenerģijas cenu 0,162678 EUR/kWh apmērā bez PVN (cena netiks mainīta tirdzniecības perioda laikā. Par cenas maiņu jaunam tirdzniecības periodam LDz paziņos LIETOTĀJAM vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš);

2. Ekonomiskais tarifa plāns ar elektroenerģijas cenu 0,156337 EUR/kWh apmērā bez PVN (LDz ir tiesības piedāvāt grozīt maksu par tirdzniecības pakalpojumu ne vairāk kā 2 reizes kalendārā gada laikā, par to paziņojot LIETOTĀJAM vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš).

LDz tirdzniecības pakalpojumi, darbojas tikai mājsaimniecības lietotājiem LDz sadales sistēmas operatora licences darbības zonā. 

Izvēlētais pakalpojuma tarifs stāsies spēkā nākamā mēneša 1.datumā gadījumā, ja LIETOTĀJA pieteikums par tarifa maiņu tiks saņemts līdz tekošā mēneša 15.datumam.

LDz elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2013.gada 20.marta lēmumu N.57 (ir spēkā no 2013.gada 1.maija).

No 2013.gada 1.maija LDz sadales sistēmas pakalpojumu tarifs lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir zemsprieguma 0,23-0,4 kV līnijās, ir 0,073934 EUR/kWh apmērā (bez PVN) (darbojas tikai mājsaimniecības lietotājiem LDz sadales sistēmas operatora licences darbības zonā). 

 Kopējo maksu par elektroenerģijas pakalpojumu veido divas daļas:

  • elektroenerģijas cena, kuru LDz jums piedāvā kā Jūsu izvēlētais tirgotājs;
  • maksa par sadales pakalpojumiem, ko visiem klientiem savā licenču zonā nosaka VAS "Latvijas dzelzceļš".

 

Maksa par elektrību sastāv no:

Universālais pakalpojums

no 01.09.2023.

(bez PVN)

Ekonomiskais tarifa plāns

no 01.09.2023.

(bez PVN)

Elektroenerģijas cena

Elektroenerģijas cena, (EUR/kWh)

0,162678

0,156337

Sistēmas pakalpojumi

Maksa par elektroenerģijas piegādi, (EUR/kWh)

0,073934

0,073934

Kopējā maksa par elektrību tiek aplikta arī ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.

Izmaiņas Jūsu maksājumā ir atkarīgas no ikmēneša elektrības patēriņa kilovatstundām (kWh).

Jauno elektroenerģijas tarifu (no 2023.gada 1.septembra) aprēķina kalkulators ir izstrādes stadijā. 

Ar elektroenerģijas cenām līdz 2023.gada 1.septembrim ir iespējams iepazīties šeit.