Latest news

Izvēlne

Cenas un kalkulators

LDz elektroenerģijas tirdzniecības (vienošanās) cenas elektroenerģijas tirgus dalībniekiem pēc sprieguma pakāpēm (bez PVN)

 

Spēkā no 2013.gada 1.jūlija

Pieslēguma veids

Mērvienība

Cena

Lietotājiem, kuri pieslēgti 6-20 kV līnijām

EUR/kWh

0,053635

Lietotājiem,  kuri pieslēgti 0,4 kV kopnēm 

EUR/kWh

0,053696

Lietotājiem, kuri pieslēgti 0,4 kV līnijām

EUR/kWh

0,060695

 

No 2015.gada 1.janvāra mājsaimniecības lietotājiem, kuri saņem LDz sniegto tirdzniecības pakalpojumu, izmantojot LDz sadales tīklus, ar LDz Prezidentu padomes 2014.gada 03.decembra lēmumu Nr.PP-30/473 ir apstiprināta elektroenerģijas cena 0,03895 EUR/kWh apmērā (bez PVN) (nepiedāvājot tos mājsaimniecības lietotājiem citu sadales sistēmas operatoru licenču darbības zonās).

 

LDz elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu

sprieguma pakāpes tarifi (bez pievienotās vērtības nodokļa)

 

Spēkā no 2013.gada 1.maija

Sadales sistēmas pakalpojumu tarifi

Mērvienība

Tarifs

1. Sadales sistēmas pakalpojumu  tarifs lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110/6-20 kV transformatoru 20 kV kopnēs (vilces apakšstacija “Saulkrasti”)

EUR/kWh

0,009341

2. Sadales sistēmas pakalpojumu tarifs lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 6-20 kV sadales punktos, 6-20 kV līnijās

EUR/kWh

0,030824

3. Sadales sistēmas pakalpojumu tarifs lietotājiem, kuru elektroietaišu  piederības robeža ir 6-20/0,4 kV transformatoru 0,4 kV kopnēs

EUR/kWh

0,041185

4. Sadales sistēmas pakalpojumu tarifs lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir zemsprieguma 0,4 kV līnijās

EUR/kWh

0,073934

 

LDz elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 20.marta padomes lēmumu N.57 (ir spēkā no 2013.gada 1.maija).

Latvijas dzelzcels sadales pakalpojuma tarifi

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Pieteikties jaunumiem