Latest news

Izvēlne

Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja normatīvie dokumenti

Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras ekspluatācijas noteikumi

Nestrādājošu vilces līdzekļu un speciālā ritošā sastāva pārsūtīšanas noteikumi

Strādājošo vilces līdzekļu, kas brauc pa iecirkņa daļu kravas vilciena sastāvā, kustības kārtība

Vietējo instrukciju saskaņošanas noteikumi

Vietējo instrukciju saskaņošanas noteikumi .pdf 142kb

Vilcienu natūrlapas noformēšanas noteikumi

Vilcienu natūrlapas noformēšanas noteikumi .pdf 3 162kb

Vilcienu numuru piešķiršanas noteikumi

Vilcienu numuru piešķiršanas noteikumi .pdf 217kb

Instrukcija par dzelzceļa satiksmes negadījuma seku likvidēšanas darba organizēšanu uz publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras, kuras pārvaldītājs ir valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš"

Instrukcija par "logu" piešķiršanas kārtību

Komercdarbības veikšanas kārtība uz VAS "Latvijas dzelzceļš" dzelzceļa infrastruktūras

Rīkojums (15.04.2010.) .doc 55kb

Par Kompleksās informatīvās brīdinājumu izsniegšanas sistēmas (BIS-K) ieviešanu

Rīkojums (07.02.2018.) .pdf 114kb
Grozījumi no 1.marta 2018.gada .pdf 1 382kb
Rīkojums (04.07.2017.) .pdf 246kb
Rīkojums (20.05.2009.) .doc 34kb
Rīkojums (18.02.2009.) .doc 39kb
Rīkojums par Kārtības grozījumiem .pdf 83kb
Rīkojums (18.04.2018) .pdf 164kb

Instrukcija par rīcību, saņemot ziņojumu par LDz pārvaldāmās infrastruktūras objektu mīnēšanu un sprādzienbīstama priekšmeta atrašanu

Rīkojums (01.08.2008.) .pdf 295kb

Par vilcienu kustības ātruma noteikšanu

Instrukcija par rīcību bīstamo kravu avāriju situācijās

Instrukcija par rīcību vilces līdzekļu sakaru un drošības ierīču darbības traucējumu gadījumos

14.08.2013. Rīkojums Nr.DV-3.1./330-2013 “Par dzelzceļa pārbrauktuvju slēgšanas kārtību remontdarbu veikšanas laikā”

Instrukcija par vilcienu kustības drošības nodrošināšanu veicot ceļa darbus (C-002)

Rīcības kārtība atklājot riteņpāru bojājumus ekspluatācijā

Noteikumi par vilcienu un stacijas radiosakaru, divpusējo parka skaļruņu sakaru ierīču ekspluatāciju

Instrukcija par kravas vilcienu apkalpošanu bez vilces līdzekļa vadītāja palīga

Vagonu tehniskās apkopes garantijas iecirkņu saraksts

Par vilcienu dispečeru iecirkņu robežu noteikšanu

Dzelzceļa stacijas avārijas grupas nolikums

Dzelzceļa stacijas avārijas grupas nolikums .pdf 2 965kb

Vilcienu numerācija vilcienu kustības grafikam

DMR vilcienu radiosakaru sistēmas ekspluatācijas noteikumi

Vilciena sastāvā esošo ritekļu tehniskā stāvokļa kontroles kārtība

Izpildītās vilcienu kustības grafika datu uzskaites un analīzes instrukcija

Prasības autoceļa - dzelzceļa kombinētās gaitas mašīnām un to apkalpojošam personālam manevru darbu veikšanai vienas stacijas robežās

Dzelzceļa satiksmes negadījumu apziņošanas, reģistrācijas, izmeklēšanas un uzskaites noteikumi

Negabarīta un smagsvara (uz transportieriem) kravu pārvadājumu organizēšanas noteikumi

LDz kopējās lietošanas dzelzceļa pārbrauktuvju saraksts

Negabarīta un smagsvara (uz transportieriem) kravu pārvadājumu organizēšanas noteikumi