Latest news

Izvēlne

Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja normatīvie dokumenti

Nestrādājošu vilces līdzekļu un speciālā ritošā sastāva pārsūtīšanas noteikumi (spēkā no 15.07.2022.)

Strādājošo vilces līdzekļu, kas brauc pa iecirkņa daļu kravas vilciena sastāvā, kustības kārtība

Vietējo instrukciju saskaņošanas noteikumi

Vilcienu natūrlapas noformēšanas noteikumi

Vilcienu numuru piešķiršanas noteikumi

Vilcienu numuru piešķiršanas noteikumi .pdf 217kb

Noteikumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.724 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" izpildei

Instrukcija par dzelzceļa satiksmes negadījuma seku likvidēšanas darba organizēšanu uz publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras, kuras pārvaldītājs ir valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš"

Instrukcija ritošā sastāva tehniskā stāvokļa kontrolei vilciena gaitā uz publiskās lietošanas infrastruktūras sliežu ceļiem

Instrukcija par "logu" piešķiršanas kārtību

Komercdarbības veikšanas kārtība uz VAS "Latvijas dzelzceļš" dzelzceļa infrastruktūras

Rīkojums (15.04.2010.) .doc 55kb

Par Kompleksās informatīvās brīdinājumu izsniegšanas sistēmas (BIS-K) ieviešanu

Rīkojums (07.02.2018.) .pdf 114kb
Grozījumi no 1.marta 2018.gada .pdf 1 382kb
Rīkojums (04.07.2017.) .pdf 246kb
Rīkojums (20.05.2009.) .doc 34kb
Rīkojums (18.02.2009.) .doc 39kb
Rīkojums par Kārtības grozījumiem .pdf 83kb
Rīkojums (18.04.2018) .pdf 164kb

Instrukcija par rīcību, saņemot ziņojumu par LDz pārvaldāmās infrastruktūras objektu mīnēšanu un sprādzienbīstama priekšmeta atrašanu

Rīkojums (01.08.2008.) .pdf 295kb

Izpildītā vilcienu kustības grafika analīzes un uzskaites instrukcija

Grozījumi (06.07.2009.) .doc 46kb

Vilcienu kavējumu iemeslu noteikšanas instrukcija

Instrukcija par rīcību bīstamo kravu avāriju situācijās (apstiprināta ar 09.12.2009. rīkojumu Nr.D-3/680)

Instrukcija par rīcību vilces līdzekļu sakaru un drošības ierīču darbības traucējumu gadījumos (apstiprināta ar 30.05.2012. rīkojumu Nr.D-3.1./369-2012)

14.08.2013. Rīkojums Nr.DV-3.1./330-2013 “Par dzelzceļa pārbrauktuvju slēgšanas kārtību remontdarbu veikšanas laikā”

Instrukcija par vilcienu kustības drošības nodrošināšanu veicot ceļa darbus (C-002) (apstiprināta ar 04.09.2014. rīkojumu Nr.DT-1.15./57-2014)

Rīcības kārtība, atklājot riteņpāru bojājumus ekspluatācijā (apstiprināta ar 11.10.2011. Rīkojumu Nr.D-3/557-2011

Noteikumi par vilcienu un stacijas radiosakaru, divpusējo parka skaļruņu sakaru ierīču ekspluatāciju (apstiprināti ar 18.12.2014. Prezidentu padomes lēmumu Nr.PP-31/494)

Instrukcija par kravas vilcienu apkalpošanu bez vilces līdzekļa vadītāja palīga

Vagonu tehniskās apkopes garantijas iecirkņu saraksts

Par vilcienu dispečeru iecirkņu robežu noteikšanu

Dzelzceļa stacijas avārijas grupas nolikums

Vilcienu numerācija vilcienu kustības grafikam

DMR vilcienu radiosakaru sistēmas ekspluatācijas noteikumi