Latest news

Izvēlne

Nožogojumu un gājēju pāreju ierīkošana dzelzceļa infrastruktūras objektos

 

“Nožogojumu un gājēju pāreju ierīkošana dzelzceļa infrastruktūras objektos”

Projekta identifikācijas numurs Nr. 6.2.1.2/22/I/001

Projekta mērķis ir veikt sliežu ceļu nožogošanu un šķērsojumu izbūvi iecirkņos: c.p. Brasa – Ziemeļblāzma, Čiekurkalns – Jugla, Zasulauks – Lāčupe, Torņakalns – Olaine līdz pārbrauktuvei 7,200 km, un Šķirotavas stacija.

Projekta ietvaros paredzētās darbības:

  • Būvniecība (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi);
  • Atjaunot esošās dzelzceļa gājēju pārejas un izbūvēt jaunas;
  • Nožogot sliežu ceļu iecirkņus ar drošības žogiem;
  • Izbūvēt 1 gājēju divlīmeņu šķērsojumu;
  • Būvuzraudzība un būvprojektu ekspertīze, Starptautiskās Inženierkonsultantu federācijas (Federation internationale des Ingenieurs-Conseils) (turpmāk FIDIC) Inženiera pakalpojumi;
  • Projekta vadība.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks palielināta satiksmes dalībnieku drošība un samazināts negadījumu risks, ierobežojot cilvēkiem iespēju brīvi piekļūt paaugstinātas bīstamības zonai un šķērsot dzelzceļa sliedes tam neparedzētās un neaprīkotās vietās.

  • 2022.gada 22.augustā tika parakstīts līgums ar atklātā konkursa “Nožogojumu un gājēju pāreju ierīkošana dzelzceļa infrastruktūras objektos: būvniecība" uzvarētāju “LEONHARD WEISS” OÜ. Līguma summa – 4 070 203.56 EUR (bez PVN).
  • 2022.gada 30.augustā tika parakstīts līgums ar atklātā konkursa “Nožogojumu un gājēju pāreju ierīkošana dzelzceļa infrastruktūras objektos: būvuzraudzība” uzvarētāju – SIA ”Firma L4”. Līguma summa – 273 220.00 EUR (bez PVN).

Projekta plānotais īstenošanas termiņš ir 2023.gada beigas.


Publikācijas datums:  28.02.2023.

Projekta “Nožogojumu un gājēju pāreju ierīkošana dzelzceļa infrastruktūras objektos” īstenošanas ietvaros noslēgtā līguma “Nožogojumu un gājēju pāreju ierīkošana dzelzceļa infrastruktūras objektos: būvniecība" izpildei veicamie projektēšanas un būvniecības darbi sadalīti 16 (sešpadsmit) atsevišķās būvniecības lietās. Sadalījums balstās uz darbu veidiem un to ģeogrāfisko novietojumu.

Uz šo brīdi pabeigta objektu apsekošana, tiek veikti topogrāfiskie uzmērījumi un ģeotehniskā izpēte, notiek projektēšanas darbs, būvprojektu dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana ar inženierkomunikāciju turētājiem.

Izstrādāti un tiek skaņoti ar Pasūtītāju un Inženieri SCB trases tehniskie risinājumi. Izstrādāti žogu novietojuma plāna risinājumi.

Notiek aktīva Šķirotavas gājēju tilta detālo risinājumu sagatavošana, izskatīšana un apspriešana visoptimālākā risinājuma meklējumos, ievērtējot Rīgas domes atbildīgo departamentu prasības, kā arī apvienības “Apeirons” rekomendācijas.

Saņemtas divas būvatļaujas:

  • 04.01.2023. izdota būvatļauja Nr.BIS-BV-4.6-2023-1 ar projektēšanas nosacījumiem “Nožogojumu un gājēju pāreju ierīkošana dzelzceļa infrastruktūras objektos – Gājēju tilta izbūve Šķirotavas stacijā Sila un Lokomotīves ielas savienošanai”.            
  • 29.12.2023. izdota būvatļauja Nr.BIS-BV-4.6-2022-64 ar projektēšanas nosacījumiem “Nožogojumu un gājēju pāreju ierīkošana dzelzceļa infrastruktūras objektos – Dzelzceļa kontakttīklu pārbūve Šķirotavas stacijā”.

Plānotais būvdarbu uzsākšanas laiks 05.2023.

Līguma “Nožogojumu un gājēju pāreju ierīkošana dzelzceļa infrastruktūras objektos: būvuzraudzība" ietvaros Inženieris veic projektēšanas uzraudzību un uzsācis būvprojekta “Nožogojumu un gājēju pāreju ierīkošana dzelzceļa infrastruktūras objektos – Dzelzceļa kontakttīklu pārbūve Šķirotavas stacijā” būvekspertīzi.


Publikācijas datums:  02.04.2024.

 

Projekta īstenošana pārtraukta.