Latest news

Izvēlne

IT pakalpojumi

Pakalpojumi tiek sniegti, pamatojoties VAS “Latvijas dzelzceļš” informatīvo pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, VAS “Latvijas dzelzceļš” informācijas sistēmu piekļuves pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un noslēgtiem līgumiem. 

VAS “Latvijas dzelzceļš” piedāvā šādus informatīvos pakalpojumus:

Nr.p.k.

Pakalpojums

Pasūtītājs

Sniedzamā informācija, iespējamie saņemšanas veidi

1.

Informācija par kravas vagoniem (pēc kravas saņēmēja koda)

 • kravas īpašnieks
 • kravas saņēmējs
 • kravas nosūtītājs
 • pilnvarota persona

Mājas lapā – tikai Latvijas teritorijā - par krautiem vagoniem, kam pienākšanas stacija(s) ir LDz stacija(s);

Failos:

 • par visiem vagoniem (t.sk. tukšiem) Latvijas teritorijā.
 • par visiem vagoniem (t.sk. tukšiem) kuru piederība noteikta Latvijas dzelzceļā

2.

Informācija par kravas vagoniem (pēc vagonu numuriem)

 • kravas īpašnieks
 • kravas saņēmējs
 • kravas nosūtītājs
 • vagona īpašnieks (t.sk. nomnieks)

Failos:

 • par visiem vagoniem (t.sk. tukšiem) Latvijas teritorijā
 • par visiem vagoniem (t.sk. tukšiem) kuru piederība noteikta Latvijas dzelzceļā

3.

Informācija par konteineriem (pēc konteineru numuriem)

 • kravas saņēmējs
 •  kravas nosūtītājs

Failos – par visiem konteineriem (t.sk. tukšiem) Latvijas teritorijā.

4.

Informācija par vagona nobraukumu un tehnisko stāvokli

 • vagona īpašnieks (t.sk. nomnieks)

Failos – par visiem vagoniem (t.sk. tukšiem) kuru piederība noteikta Latvijas dzelzceļā

5. Informācija par vagoniem vilciena sastāvā
 • pilnvarota persona
Failos – par visiem vagoniem (saskaņā ar Pasūtītāja piestādītajām pilnvarām)

 

Informācija tiek atjaunota LDz informācijas tehnoloģiju sistēmā, vagoniem atrodoties: Latvijas Republikā, Lietuvas Republikā, Igaunijas Republikā, Krievijas Federācijā, Baltkrievijas Republikā, Ukrainā, Uzbekistānas Republikā, Turkmenistānā, Kazahstānā un Moldovas Republikā.

Redakcija, kas bija spēkā līdz 31.12.2023. VAS “Latvijas dzelzceļš” informatīvo pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Redakcija, kas bija spēkā līdz 31.12.2022. VAS “Latvijas dzelzceļš” informatīvo pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Redakcija, kas bija spēkā līdz 05.07.2021. VAS "Latvijas dzelzceļš" informatīvo pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Redakcija, kas bija spēkā līdz 14.01.2020. VAS "Latvijas dzelzceļš" informatīvo pakalpojumu sniegšanas noteikumi (apstiprināti ar Prezidentu padomes 25.07.2019. lēmumu Nr.PP-32/206).

 

Redakcija, kas bija spēkā līdz 31.12.2023 VAS “Latvijas dzelzceļš” informācijas sistēmu piekļuves un lietošanas pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Redakcija, kas bija spēkā līdz 31.12.2022. VAS “Latvijas dzelzceļš” informācijas sistēmu piekļuves un lietošanas pakalpojumu sniegšanas noteikumi

 

 

Pieteikuma formas:

 

Kontakti: LDz Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju direkcija info@ldz.lv