Latest news

Izvēlne

Auditēti gada pārskati

Konsolidētais "Latvijas dzelzceļš" koncerna 2022.gada pārskats

VAS "Latvijas dzelzceļš" 2022.gada pārskats


Konsolidētais "Latvijas dzelzceļš" koncerna 2021.gada pārskats

VAS "Latvijas dzelzceļš" 2021.gada pārskats


Konsolidētais "Latvijas dzelzceļš" koncerna 2020.gada pārskats

2020.gada Ilgtspējas un gada pārskats

VAS "Latvijas dzelzceļš" 2020.gada pārskats


Konsolidētais "Latvijas dzelzceļš" koncerna 2019.gada pārskats

2019.gada Ilgtspējas un gada pārskats

VAS "Latvijas dzelzceļš" 2019.gada pārskats


Konsolidētais "Latvijas dzelzceļš" koncerna 2018.gada pārskats

2018.gada Ilgtspējas un gada pārskats

VAS "Latvijas dzelzceļš" 2018.gada pārskats


Konsolidētais "Latvijas dzelzceļš" koncerna 2017.gada pārskats

2017.gada Ilgtspējas un gada pārskats 

VAS "Latvijas dzelzceļš" 2017.gada pārskats


Konsolidētais "Latvijas dzelzceļš" koncerna 2016.gada pārskats

2016.gada Ilgtspējas un gada pārskats 

VAS "Latvijas dzelzceļš" 2016.gada pārskats


Konsolidētais "Latvijas dzelzceļš" koncerna 2015.gada pārskats

VAS "Latvijas dzelzceļš" 2015.gada pārskats


2014.gada pārskats un KSA ziņojums

VAS "Latvijas dzelzceļš" 2014.gada pārskats


VAS "Latvijas dzelzceļš" 2013.gada pārskats

VAS "Latvijas dzelzceļš" 2012.gada pārskats

VAS "Latvijas dzelzceļš" 2011.gada pārskats

VAS "Latvijas dzelzceļš" 2010.gada pārskats

VAS "Latvijas dzelzceļš" 2009.gada pārskats

VAS "Latvijas dzelzceļš" 2008.gada pārskats

VAS "Latvijas dzelzceļš" 2007.gada pārskats

VAS "Latvijas dzelzceļš" 2006. gada pārskats

VAS "Latvijas dzelzceļš" 2005.gada pārskats

VAS "Latvijas dzelzceļš" 2004.gada pārskats

VAS "Latvijas dzelzceļš" 2003.gada pārskats

VAS "Latvijas dzelzceļš" 2002.gada pārskats

VAS "Latvijas dzelzceļš" 2001.gada pārskats

VAS "Latvijas dzelzceļš" 2000.gada pārskats