Latest news

Izvēlne

Šķirotavas stacijas šķirošanas uzkalna rekonstrukcija

 

Projekta identifikācijas numurs 

 3DP/3.3.1.2.0/10/IPIA/SM/001 

Projekta uzsākšanas datums 

 29.10.20101

Projekta pabeigšanas datums 

 31.08.2015. 

Projekta kopējās izmaksas 

 EUR 40 332 737.84

 • Kohēzijas fonda līdzfinansējums

 EUR 23 942 048.40 

 • Valsts budžeta līdzfinansējums

 EUR 6 855 780.56

 • VAS “Latvijas dzelzceļš” līdzfinansējums

 EUR 9 534 908.88

1 Parakstīts līgums ar LR Satiksmes ministriju par projekta īstenošanu

 

Projekta mērķis ir nodrošināt Šķirotavas stacijas šķirotavas uzkalna vagonu apstrādes jaudas palielināšanu, lai nodrošinātu dzelzceļa kravu pieaugošo plūsmu.

Projektā ieviesta šķirotavas uzkalna centralizācijas un vadības automātiskā mikroprocesoru sistēma šķirošanas un manevrēšanas darbiem ar vagonu ātruma automātisko regulēšanu, tai skaitā, modernizēta elektroapgādes sistēma, telekomunikācijas sistēma, apgaismojums, gaisa appūšanas sistēma lēninātāju tīrīšanai no sniega, uzstādīti jaunas tehniskās diagnostikas inženiera un uzkalna dežuranta darba vietas, jaunas bremzēšanas iekārtas (lēninātāji), pārmiju pārvedu automātiskā sniega tīrīšanas elektrosistēma, luksofori, vagonu svara mērīšanas sistēma, ātruma mērīšanas ierīces, riteņu detektori, ceļu uzpildes detektori, rekonstruēti vecie sliežu ceļi un pārmiju pārvedas vietās, kur to stāvoklis neatbilsta tehniskajām un ekspluatācijas prasībām, sakārtots sliežu ceļš pieņemšanas parkā.

 

Nr.

p.k.

Iznākuma rādītāja nosaukums, mērvienība

Sasniegtais iznākuma rādītājs

2015.

1

2

3

 1.  

Mikroprocesoru automātiskās centralizācijas izbūve (SIL 2 Level), kas īpaši paredzēta šķirošanas darba novērošanai un vadīšanai, ieskaitot vagonu palēninātāju vadības sistēmu, komplekts.

1

 1.  

Hidrauliskā kompresoru stacija vagonu lēninātāju barošanai un vadīšanai, stacijas

2

 1.  

Divsliežu hidrauliskie vagonu lēninātāji, vienības

4

 1.  

Viensliežu hidrauliskie vagonu lēninātāji, vienības

26

 1.  

Vagonu noteikšanas un dinamiskās kontroles sistēma (vagonu ātruma un svara mērīšanas ierīces, foto elektriskā sensoru un devēju iekārtas utt.), komplekts

1

 1.  

Jaunās pārmiju pārvedas, M 1/6, vienības

10

 1.  

Jaunās pārmiju pārvedas, M 1/9, vienība

21

 1.  

Jaunie sliežu ceļi, km

4.85

 

Sīkākā informācija par projektu un tā realizāciju, skat. šeit.