Latest news

Izvēlne

Troksnis

Trokšņa stratēģiskās kartes

Atbilstoši likuma Par piesārņojumu 18.1 pantam VAS “Latvijas dzelzceļš” kā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs ir izstrādājusi trokšņa stratēģiskās kartes dzelzceļa līniju posmiem, kur 2016. gadā vilcienu satiksmes intensitāte pārsniedza 30 000 vilcienu sastāvu gadā. Kartes izstrādātas 30.11.2017. atbilstoši 07.01.2014. MK noteikumu Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām, 19.12.2017. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kartes saskaņoja bez iebildēm. Kartes izstrādāja SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Rīgas pilsētas teritorijā tie ir dzelzceļa posmi Rīga pasažieru – Torņakalns – Zasulauks, 2.700 pikets (Augusta Deglava tilts) – Zemitāni – Brasa, savukārt dzelzceļa posms, kas turpinās arī ārpus Rīgas pilsētas, ir Rīga pasažieru – Lielvārde.

Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde dzelzceļa līnijām, kur satiksmes intensitāte 2016. gadā ir bijusi lielāka par 30 000 vilcienu sastāvu gadā (Rezultātu kopsavilkums).

Trokšņa kartes:

Dienas trokšņa līmeņa rādītāja Ldiena karte dzelzceļa līnijām, kur satiksmes intensitāte 2016. gadā ir >30 000 vilcienu sastāvu gadā

Diennakts trokšņa līmeņa rādītāja Ldvn karte dzelzceļa līnijām, kur satiksmes intensitāte 2016. gadā ir >30 000 vilcienu sastāvu gadā

Nakts trokšņa līmeņa rādītāja Lnakts karte dzelzceļa līnijām, kur satiksmes intensitāte 2016. gadā ir >30 000 vilcienu sastāvu gadā

Vakara trokšņa līmeņa rādītāja Lvakars karte dzelzceļa līnijām, kur satiksmes intensitāte 2016. gadā ir >30 000 vilcienu sastāvu gadā

Kontaktpersona: D. H. Žideļūne, tālrunis 67232594, e-pasta adrese: info@ldz.lv

 

Rīcības plāns dzelzceļa darbības radītā vides trokšņa samazināšanai

Atbilstoši likuma Par piesārņojumu 18.1 pantam VAS “Latvijas dzelzceļš” kā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs ir izstrādājusi VAS ‘Latvijas dzelzceļš” Rīcības plāna trokšņa mazināšanai dzelzceļa līnijām ar satiksmes intensitāti lielāku par 30 000 vilcieniem gadā laika periodam no 2019. līdz 2023. gadam projektu. Rīcības plāna projekts izstrādāts atbilstoši 07.01.2014. MK noteikumu Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām tiem dzelzceļa līniju posmiem, kam 2017. gadā tika izstrādātas trokšņa stratēģiskās kartes. Rīcības plāna projekta izstrādātājs – SIA “Estonian, Latvian, & Lithuanian Environment”

Rīcības plāna projekts attiecas uz teritorijām, ko šķērso dzelzceļa līniju posmi Rīga pasažieru – Torņakalns – Zasulauks un Rīga pasažieru – Lielvārde: Rīgas aglomerāciju, Salaspils, Stopiņu, Ikšķiles, Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadus.

Rīcības plāna projekta sabiedriskā apspriešana tiks uzsākta pēc oficiālā paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Informācija par sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu tiks ievietota arī VAS “Latvijas dzelzceļš” mājas lapā. 

Oficiālais paziņojums publicēts 21.12.2018. laikraksta “Latvijas Vēstnesis” Nr. 251 (6337). Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par rīcības plāna projektu sabiedrība aicināta sniegt līdz 21.01.2019. VAS ”Latvijas dzelzceļš”, adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, tālr. 67232594, fakss 67233557, tīmekļa vietne www.ldz.lv, e-pasta adrese: info@ldz.lv.

Pēc rīcības plāna projekta sabiedriskās apspriešanas iesniegtie priekšlikumi tiks izvērtēti un iestrādāti rīcības plānā. Rīcības plāna gala versija tiks apstiprināta, par to informējot sabiedrību.

Kontaktpersona jautājumiem par rīcības plānu: D. H. Žideļūne, tālrunis 67232594, e-pasts info@ldz.lv

VAS “Latvijas dzelzceļš” rīcības plāns trokšņu mazināšanai līdz 2023.gadam (ar kopsavilkumu)

VAS “Latvijas dzelzceļš” rīcības plāns trokšņu mazināšanai līdz 2023.gadam - kopsavilkums