Latest news

Izvēlne

Liepājas stacijas signalizācijas sistēmas modernizācija ar sliežu ceļu rekonstrukciju

Projekta identifikācijas numurs

3DP/3.3.1.2.0/13/IPIA/SM/005

Projekta uzsākšanas datums

28.02.2014

Plānotais projekta pabeigšanas datums

31.12.2015

Projekta kopējās izmaksas

EUR  25 884 852.47

Kohēzijas fonda līdzfinansējums

EUR 19 400 751.59

 

Galvenais projekta mērķis ir morāli un fiziski novecojušo SCB ierīču nomaiņa, kurām rezerves daļas netiek ražotas, SCB ierīču vadības uzlabošana un to darbības drošuma paaugstināšana. Staciju ceļu konfigurācijas lielāku vilcienu sastāvu pieņemšanai, kas ievērojami ļaus palielināt kravu apgrozījumu Liepājas ostā.

Projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt un modernizēt Liepājas staciju, kas galvenokārt ietver signalizācijas sistēmas modernizāciju un sliežu ceļa rekonstrukciju.

 

2015.gada izpilde

VAS “Latvijas dzelzceļš” 2015.gada decembrī pabeidza projektu Liepājā “Liepājas stacijas signalizācijas sistēmas modernizācija ar sliežu ceļu rekonstrukciju”.

Projekta ietvaros ir rekonstruēta un modernizēta Liepājas stacija, kas galvenokārt ietver signalizācijas sistēmas modernizāciju un sliežu ceļa rekonstrukciju.

Projekta kopējās izmaksas veido 24 403 516.00 eiro, no kuriem 18 764 763.58 eiro ir ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums, bet 5 638 752.42 eiro - VAS “Latvijas dzelzceļš” finansējums. Būvniecību veica pilnsabiedrība „Thales – Fima – Transceltnieks”, savukārt būvniecības līguma vadīšana un uzraudzība bija uzticēta pilnsabiedrībai „Dzelzceļa inženieri”.

LDz īstenoja šo projektu, jo Liepājas dzelzceļa stacija ir pats svarīgākais transporta ķēdes posms Liepājas ostas veiksmīgas darbības nodrošināšanai. Šobrīd stacijas konfigurācija, signalizācijas sistēma, t.sk. elektroapgādes un telekomunikācijas sistēmas, kā arī staciju telpas pilnībā neatbilst mūsdienu dzelzceļa transporta prasībām un nodrošina atbilstošu staciju darbu funkcionēšanas prasības.

Būvdarbi uzsākti – 2015.gada 28.aprīlī un pabeigti 2015.gada 27. novembrī vienlaicīgi ar jaunās signalizācijas sistēmas ieslēgšanu.

 

Galvenie izbūvētie rādītāji:

 • Mikroprocesoru signalizācijas sistēmas centralizācija Liepājas stacijā un posmā Liepāja-Tore.
 • Stacijā iebūvēti vairāk kā 151 km signalizācijas kabeļi jaunā kabeļu kanalizācijā.
 • Jauni 123 luksofori (t.sk. masta luksofori - 38 gab., pundurluksofori - 85 gab.)
 • Uzstādītas pārmiju elektropiedziņas 71 gab. un pārmiju elektroapsildes sistēma
 • Rekonstruētas transformatoru apakšstacijas;
 • Nepārtraukta barošanas sistēma ar UPS un dīzeļģeneratoru;
 • Neapsargājamās regulējamās pārbrauktuves aprīkotas ar jaunu signalizācijas sistēmu – 6 komplekti (t.sk. pāri sliežu ceļiem Nr. 202; 201; 60; 64; 38; km 223+334);
 • Apsargājamā pārbrauktuve km 219+832,53 (Cukura iela) ar jaunu signalizācijas sistēmu;
 • Stacijas sliežu ceļu pārbūve - 3800,7 metri
 • Jaunas pārmiju pārvedas 18 gab.
 • Pārliktas 6 pārmiju pārvedas jaunai stacijas konfigurācijai;
 • Staciju apgaismošana.
 • Videonovērošanas sistēma Cukura iela  (km219+832,53) pārbrauktuvei, posmā Liepāja – Tore.
 • Liepājas vilcienu kustības/satiksmes monitorings Rīgā.

 

Apakšprojekts „Divu dzelzceļa sliežu ceļu izbūve Ziemeļu parkā Pulvera ielā 13, Pulvera ielā 15/19, Liepājā” izpildīts šī gada decembrī.

Kopējā apakšprojekta izmaksu summa: 1 034 789.35 EUR t.sk. ES līdzekļi         875 358.40 EUR un LDz līdzekļi 159 430.95 EUR   

Uzņēmējs SIA “LDZ infrastruktūra” 

 

Galvenie izbūvētie rādītāji:

 • Izbūvēti divi sliežu ceļi ar kopējo garumu 1325 metri.
 • Iebūvētas 4 jaunas pārmijas.
 • Izbūvēta drenāžas un ūdens novades sistēmas.