Latest news

Izvēlne

Pārmiju pārvedu nomaiņa – pārmiju piegāde

Projekta identifikācijas numurs

3DP/3.3.1.2.0/13/IPIA/SM/001

Projekta uzsākšanas datums

8.07.2013.

Plānotais projekta pabeigšanas datums

31.12.2015

Projekta kopējās izmaksas

EUR 16 157 870,47

Kohēzijas fonda līdzfinansējums

EUR 13 496 590,80

 

Projekta mērķis ir nodrošināt un palielināt sliežu ceļa caurlaides spēju Austrumu – Rietumu un Rail Baltica koridoros.

Projekta ietvaros ir paredzēts saražot un iebūvēt sliežu ceļā 180 dažāda tipa jaunus pārmiju pārvedu komplektus.

 

2014.gada izpilde

Projekta ietvaros 2014. gadā tika piegādāti un iebūvēti 93 pārmiju pārvedu komplekti no 180 paredzētajiem projektā. Kopējā apgūtā summa no kopējiem projekta līdzekļiem: 7029,25 tūkst. EUR.

2015. gadā paredzēts iebūvēt atlikušos 87 pārmiju pārvedu komplektus.

 

2015.gada izpilde

Izsludinātā iepirkuma rezultātā piegāžu cena bija zemāka nekā prognozēts, līdz ar ko VAS “Latvijas dzelzceļš” radās iespēja veikt papildus piegādes un darbus “Pārmiju pārvedu nomaiņa – pārmiju piegāde” projekta ietvaros. Papildus iepirkuma rezultātā tika noslēgts līgums par 33 pārmiju pārvedu piegādi, kā rezultātā kopējais nomaināmo pārmiju apjoms projekta ietvaros sasniedza 213 komplektus.

Tādejādi 2015. gada darbu sezonā projekta “Pārmiju pārvedu nomaiņa – pārmiju piegāde” ietvaros tika piegādāti un iebūvēti sliežu ceļā 120 pārmiju pārvedu komplekti par kopējo summu 9210,16 tūkst. EUR.

Kā bija plānots sākotnēji, 2015. gada 31. decembrī projekts “Pārmiju pārvedu nomaiņa – pārmiju piegāde” noslēdzās. Kopumā projekta gaitā tika piegādāti un nomainīti 213 pārmiju dažādu marku pārvedu komplekti Austrumu – Rietumu un Rail Baltica koridoros. Kopējā projektā ieguldītā summa VAS “Latvijas dzelzceļš” infrastruktūrā ir 16239,4 tūkst. EUR, no kuriem ES KF līdzfinansējums ir 13496,6 tūkst. EUR