Sliežu pārmiju pārvedu nomaiņa | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sliežu pārmiju pārvedu nomaiņa

Projekta kods 

2000/LV/16/P/PT/003 

Projekta uzsākšanas datums 

28.12.2000. 

Projekta pabeigšanas datums 

31.12.2010. 

Projekta kopējās izmaksas 

EUR 35 236 529,88 

Kohēzijas fonda līdzfinansējums

EUR 26 430 000,00 

 

Projekta mērķis – palielināt Latvijas Austrumu - Rietumu dzelzceļa koridora kravu caurlaides spēju, uzlabot satiksmes drošību, samazināt risku iespējai vilcienam noskriet no sliedēm, samazināt dzelzceļa izraisīto troksni.

Kopā projekta ietvaros tika nomainītas 780 pārmijas sekojošos iecirkņos: Zilupe - Ventspils, Indra - Rīga, Kārsava - Daugavpils, Rīga - Liepāja un Jelgava - Liepāja.

Projekts tika realizēts divos posmos: pirmā posma ietvaros tika piegādātas un nomainītas 390 pārmijas, bet otrā posma ietvaros – 369 pārmijas. 21 pārmiju LDz nomainīja par saviem līdzekļiem.

Projektā tika veikti arī publicitātes pasākumi.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30