Latest news

Izvēlne

Neauditēti starpperiodu finanšu pārskati

"Latvijas dzelzceļš" koncerns neauditēts finanšu pārskats par 2023.gadu

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2023.gadu

"Latvijas dzelzceļš" koncerns neauditēts finanšu pārskats par 2023.gada 1.janvāri - 30.septembri

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2023.gada 1.janvāri - 30.septembri

"Latvijas dzelzceļš" koncerns neauditēts finanšu pārskats par 2023.gada 1.janvāri - 30.jūniju

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2023.gada 1.janvāri - 30.jūniju

"Latvijas dzelzceļš" koncerns neauditēts finanšu pārskats par 2023.gada 1.janvāri - 31.martu

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2023.gada 1.janvāri - 31.martu


"Latvijas dzelzceļš" koncerns neauditēts finanšu pārskats par 2022.gadu

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2022.gadu

"Latvijas dzelzceļš" koncerns neauditēts finanšu pārskats par 2022.gada 1.janvāri - 30.septembri

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2022.gada 1.janvāri - 30.septembri

"Latvijas dzelzceļš" koncerns neauditēts finanšu pārskats par 2022.gada 1.janvāri - 30.jūniju

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2022.gada 1.janvāri - 30.jūniju

"Latvijas dzelzceļš" koncerns neauditēts finanšu pārskats par 2022.gada 1.janvāri - 31.martu

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2022.gada 1.janvāri - 31.martu


"Latvijas dzelzceļš" koncerns neauditēts finanšu pārskats par 2021.gadu

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2021.gadu

"Latvijas dzelzceļš" koncerns neauditēts finanšu pārskats par 2021.gada 1.janvāri-30.septembri

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2021.gada 1.janvāri-30.septembri

"Latvijas dzelzceļš" koncerns neauditēts finanšu pārskats par 2021.gada 1.janvāri-30.jūniju

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2021.gada 1.janvāri-30.jūniju

"Latvijas dzelzceļš" koncerns neauditēts finanšu pārskats par 2021.gada 1.janvāri-31.martu

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2021.gada 1.janvāri-31.martu


VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2020.gadu

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2020.gada 1.janvāri-30.septembri

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2020.gada 1.janvāri-30.jūniju

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2020.gada 1.janvāri-31.martu


VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2019.gada 1.janvāri-30.septembri

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2019.gada 1.janvāri-30.jūniju

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2019.gada 1.janvāri-31.martu


VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2018.gadu

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri-30.septembri

VAS “Latvijas dzelzceļš” neauditēts finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri – 30.jūniju

VAS “Latvijas dzelzceļš” neauditēts finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri – 31.martu


VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2017.gadu

VAS “Latvijas dzelzceļš” neauditēts finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri – 30.septembri

VAS “Latvijas dzelzceļš” neauditēts finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri – 30.jūniju

VAS “Latvijas dzelzceļš” neauditēts finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri – 31.martu


VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2016.gadu

VAS “Latvijas dzelzceļš” neauditēts finanšu pārskats par 2016.gada 1.janvāri – 30.septembri

VAS “Latvijas dzelzceļš” neauditēts finanšu pārskats par 2016.gada 1.janvāri – 30.jūniju

VAS “Latvijas dzelzceļš” neauditēts saīsinātais finanšu pārskats par 2016.gada 1.ceturksni


VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2015.gadu

VAS “Latvijas dzelzceļš” neauditēts saīsinātais finanšu pārskats par 2015.gada 1.janvāri – 31.martu

VAS “Latvijas dzelzceļš” neauditēts finanšu pārskats par 2015.gada 1.janvāri – 30.jūniju

VAS “Latvijas dzelzceļš” neauditēts finanšu pārskats par 2015.gada 1.janvāri – 30.septembri