Latest news

Izvēlne

Neauditēti starpperiodu finanšu pārskati

"Latvijas dzelzceļš" koncerns neauditēts finanšu pārskats par 2023.gada 1.janvāri - 30.septembri

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2023.gada 1.janvāri - 30.septembri

"Latvijas dzelzceļš" koncerns neauditēts finanšu pārskats par 2023.gada 1.janvāri - 30.jūniju

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2023.gada 1.janvāri - 30.jūniju

"Latvijas dzelzceļš" koncerns neauditēts finanšu pārskats par 2023.gada 1.janvāri - 31.martu

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2023.gada 1.janvāri - 31.martu


"Latvijas dzelzceļš" koncerns neauditēts finanšu pārskats par 2022.gadu

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2022.gadu

"Latvijas dzelzceļš" koncerns neauditēts finanšu pārskats par 2022.gada 1.janvāri - 30.septembri

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2022.gada 1.janvāri - 30.septembri

"Latvijas dzelzceļš" koncerns neauditēts finanšu pārskats par 2022.gada 1.janvāri - 30.jūniju

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2022.gada 1.janvāri - 30.jūniju

"Latvijas dzelzceļš" koncerns neauditēts finanšu pārskats par 2022.gada 1.janvāri - 31.martu

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2022.gada 1.janvāri - 31.martu


"Latvijas dzelzceļš" koncerns neauditēts finanšu pārskats par 2021.gadu

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2021.gadu

"Latvijas dzelzceļš" koncerns neauditēts finanšu pārskats par 2021.gada 1.janvāri-30.septembri

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2021.gada 1.janvāri-30.septembri

"Latvijas dzelzceļš" koncerns neauditēts finanšu pārskats par 2021.gada 1.janvāri-30.jūniju

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2021.gada 1.janvāri-30.jūniju

"Latvijas dzelzceļš" koncerns neauditēts finanšu pārskats par 2021.gada 1.janvāri-31.martu

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2021.gada 1.janvāri-31.martu


VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2020.gadu

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2020.gada 1.janvāri-30.septembri

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2020.gada 1.janvāri-30.jūniju

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2020.gada 1.janvāri-31.martu


VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2019.gada 1.janvāri-30.septembri

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2019.gada 1.janvāri-30.jūniju

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2019.gada 1.janvāri-31.martu


VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2018.gadu

VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri-30.septembri

VAS “Latvijas dzelzceļš” neauditēts finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri – 30.jūniju

VAS “Latvijas dzelzceļš” neauditēts finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri – 31.martu


VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2017.gadu

VAS “Latvijas dzelzceļš” neauditēts finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri – 30.septembri

VAS “Latvijas dzelzceļš” neauditēts finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri – 30.jūniju

VAS “Latvijas dzelzceļš” neauditēts finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri – 31.martu


VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2016.gadu

VAS “Latvijas dzelzceļš” neauditēts finanšu pārskats par 2016.gada 1.janvāri – 30.septembri

VAS “Latvijas dzelzceļš” neauditēts finanšu pārskats par 2016.gada 1.janvāri – 30.jūniju

VAS “Latvijas dzelzceļš” neauditēts saīsinātais finanšu pārskats par 2016.gada 1.ceturksni


VAS "Latvijas dzelzceļš" neauditēts finanšu pārskats par 2015.gadu

VAS “Latvijas dzelzceļš” neauditēts saīsinātais finanšu pārskats par 2015.gada 1.janvāri – 31.martu

VAS “Latvijas dzelzceļš” neauditēts finanšu pārskats par 2015.gada 1.janvāri – 30.jūniju

VAS “Latvijas dzelzceļš” neauditēts finanšu pārskats par 2015.gada 1.janvāri – 30.septembri