Latest news

Izvēlne

Tīkla pārskati

VAS “Latvijas dzelzceļš”’(LDz) informē, ka 2023.gada 19.decembrī tika apstiprināts Tīkla pārskats 2025.gadam. 

LDz piedāvā  pieteikuma iesniedzējiem, kā arī visām ieinteresētām personām iepazīties ar  Tīkla pārskata saturu un līdz 05.02.2024. sniegt priekšlikumus par  Tīkla pārskata grozīšanu vai papildināšanu. Priekšlikumus  lūdzam adresēt  VAS “Latvijas dzelzceļš” Tehniskās vadības direktora p.i. Egilam Feldmanim: egils.feldmanis@ldz.lv.

Pēc saņemto ierosinājumu apkopošanas, nepieciešamības gadījumā tiks organizēta apspriešana, par kuras vietu, datumu un laiku ieinteresētām personām tiks paziņots atsevišķi, kā arī tiks precizēts Tīkla pārskats un tas tiks publicēts.


TĪKLA PĀRSKATS 2025


Tīkla pārskati par iepriekšējiem periodiem:

Tīkla pārskats 2024

Tīkla pārskats 2023

Tīkla pārskats 2022

Tīkla pārskats 2021

Tīkla pārskats 2019-2020

Tīkla pārskats 2018-2019

Tīkla pārskats 2017-2018 

Tīkla pārskats 2016-2017

Tīkla pārskats 2015-2016

Tīkla pārskats 2014

Tīkla pārskats 2013

Tīkla pārskats 2012

Tīkla pārskats 2011

Tīkla pārskats 2010

Tīkla pārskats 2009

Tīkla pārskats 2008

Tīkla pārskats 2007