Latest news

Izvēlne

Foto un video uzņemšanas kārtība publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objektos

“Foto un video uzņemšanas kārtība publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objektos” (turpmāk – Kārtība) ir izstrādāta ievērojot Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija noteikumus Nr.508 “Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība” un 2021.gada 3.septembra Ministra kabineta noteikumus Nr.592 “Kārtība, kādā tiek veikti lidojumi ar atsaitē piestiprinātu gaisa balonu, gaisa pūķi, bezpilota raķeti un raķešu modeļiem”, kā arī ievērojot  “Pasažieru staciju lietošanas noteikumus”, kas apstiprināti ar VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes lēmumu un tiek ieviesta ar nolūku nodrošināt foto un video uzņemšanas kontroli publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objektos vai pie tiem. Kārtība nosaka, kā tiek veikta foto un video uzņemšanas aktivitāšu saskaņošana, ja ir saņemts iesniegums no fiziskām vai juridiskām personām par šādu aktivitāšu veikšanu.

 

 

 

Iesniegums docx 29kb
Apliecinājums docx 25kb