Latest news

Izvēlne

Ritošā sastāva sakarsušo bukšu atklāšanas sistēmas modernizācija

Projekta kods 

2001/LV/16/P/PT/007 

Projekta uzsākšanas datums 

12.03.2002. 

Projekta pabeigšanas datums 

31.12.2010. 

Projekta kopējās izmaksas 

EUR 15 341 695,84 

Kohēzijas fonda līdzfinansējums

EUR 11 342 910,00 

 

Projekta mērķis – modernizēt novecojušo ritošā sastāva sakarsušo bukšu atklāšanas sistēmu, lai nodrošinātu pārvadājumu drošību Latvijas teritorijā, veikt vides aizsardzības pasākumus, izveidot regulāru (ik pēc 25 km) automātisku ritošā sastāva tehniskās uzraudzības sistēmu, nodrošināt iespēju veikt vilciena tehniskā stāvokļa uzraudzību un informācijas apkopošanu galvenajās Latvijas dzelzceļa līnijās, samazināt ritošā sastāva tehniskās uzraudzības sistēmas uzturēšanas izmaksas, uzlabot pieaugošo kravas pārvadājumu drošību un kvalitāti.

Projektā laikā veikti sekojoši pasākumi:

  • instalēti 58 jauni kontrolpunkti,

t.sk. uzstādītas sakarsušo bukšu noteikšanas iekārtas dzelzceļa posmos: Ventspils - Jelgava - Daudzeva, Daudzeva - Krustpils - Rēzekne - Zilupe, Rēzekne - Kārsava, Daugavpils - Rēzekne, Rīga - Krustpils - Daugavpils - Indra, Jelgava - Rīga - Valmiera, Jelgava - Liepāja, Rīga - Tukums;

  • uzstādīti 116 papildu gaismas signāli;
  • uzstādītas 58 radio iekārtas (pa vienai katrā kontrolpunktā);
  • aprīkotas 70 kontrolējošās darba vietas stacijās un Rīgā.