Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai

 

Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai

Projekta identifikācijas numurs Nr. 6.2.1.2/22/I/002

 

Projekta mērķis ir palielināt iecirkņu Rīga – Aizkraukle un Rīga – Jelgava maksimālo pieļaujamo vilcienu kustības ātrumu līdz 140 km/h.

Projekta ietvaros paredzētās galvenās darbības:

 • Būvniecība (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi):
  • aprīkot dzelzceļa pārbrauktuves ar automātiskajām barjerām;
  • pārbūvēt dzelzceļa līknes;
  • pārbūvēt elektrokontakttīklu;
  • uzstādīt pārmijas ar nepārtrauktu rites virsmu;
  • nožogot bīstamākās vietas sliežu ceļu posmos un stacijās ar drošības žogiem.
 • Būvuzraudzība un būvprojektu ekspertīze, Starptautiskās Inženierkonsultantu federācijas (Federation internationale des Ingenieurs-Conseils) (turpmāk FIDIC) Inženiera pakalpojumi;
 • Projekta vadība.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks palielināta satiksmes dalībnieku drošība un samazināts negadījumu risks, ierobežojot cilvēkiem iespēju brīvi piekļūt paaugstinātas bīstamības zonai un šķērsot dzelzceļa sliedes tam neparedzētās un neaprīkotās vietās.

 • 2022.gada 15.septembrī tika parakstīts līgums ar atklātā konkursa “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai: būvniecība" uzvarētāju Piegādātāju apvienību “BMGS-FIMA-ALSTOM”. Līguma summa – 57 938 490.00 EUR (bez PVN).
 • 2022.gada 21.septembrī tika parakstīts līgums ar atklātā konkursa “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai: būvuzraudzība” uzvarētāju – SIA ”Firma L4”. Līguma summa – 1 355 910.00 EUR (bez PVN).

Projekta plānotais īstenošanas termiņš ir 2023.gada beigas.


Publikācijas datums 28.03.2023.

 

Projekta “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai” (turpmāk – Projekts) īstenošanas ietvaros noslēgtā līguma “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai: būvniecība" izpildei veicamie projektēšanas un būvniecības darbi sadalīti 42 (četrdesmit divas) atsevišķās būvniecības lietās. Sadalījums balstās uz darbu veidiem un to ģeogrāfisko novietojumu.

Šobrīd tiek veikta objektu apsekošana, tiek veikti topogrāfiskie uzmērījumi, aerofoto uzņemšana, ģeotehniskā izpēte, notiek kontakttīkla, sliežu ceļu signalizācijas un nožogojuma projektēšanas darbs, būvprojektu minimālā sastāvā sagatavošana un saskaņošana ar Valsts dzelzceļa tehnisko inspekciju.

 

Būvniecības informācijas sistēmā ir iesniegti deviņi  Būvprojekti minimālā sastāvā:

 • Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai - Sliežu ceļu atjaunošana posmā Lielvārde – Skrīveri, Nr. BIS-BL-668960-516;
 • Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai – Sliežu ceļu atjaunošana posmā Torņakalns – Olaine, BIS-BL-668961-514;
 • Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai – Sliežu ceļu atjaunošana posmā – Olaine – Cena,   BIS-BL-668969-517;
 • Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai – Sliežu ceļu atjaunošana st.Olaine, BIS-BL-668967-515;
 • Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai - Kontakttīkla atjaunošana stacijā Cena BIS-BL-668722-521;
 • Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai - Kontakttīkla atjaunošana posmā Olaine-Cena, BIS-BL-668716-525;
 • Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai - Kontakttīkla atjaunošana stacijā Olaine, BIS-BL-668714-524;
 • Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai - Kontakttīkla atjaunošana posmā Cena-Jelgava, BIS-BL-668948-522;
 • Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai - Kontakttīkla atjaunošana stacijā Jelgava, BIS-BL-668954-523.

 

Saņemtas četras būvatļaujas:

 

 • Būvprojektā “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai - Sliežu ceļu atjaunošana posmā Lielvārde – Skrīveri” saņemta būvatļauja Nr. BIS-BV-4.6-2023-4 ar projektēšanas nosacījumiem un pieprasīti tehniskie noteikumi komunikāciju īpašniekiem. Notiek būvprojekta izstrāde.
 • Būvprojektā “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai – Sliežu ceļu atjaunošana posmā Torņakalns – Olaine” saņemta būvatļauja Nr. BIS-BV-4.6-2023-2 ar projektēšanas nosacījumiem. Pieprasīti tehniskie noteikumi komunikāciju īpašniekiem. Notiek būvprojekta izstrāde.
 • Būvprojektā “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai – Sliežu ceļu atjaunošana posmā – Olaine – Cena” Saņemta būvatļauja Nr. BIS-BV-4.6-2023-5 ar projektēšanas nosacījumiem. Pieprasīti tehniskie noteikumi komunikāciju īpašniekiem. Notiek būvprojekta izstrāde.
 • Būvprojektā “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai – Sliežu ceļu atjaunošana st. Olaine” saņemta būvatļauja Nr. BIS-BV-4.6-2023-3 ar projektēšanas nosacījumiem. Pieprasīti tehniskie noteikumi komunikāciju īpašniekiem. Notiek būvprojekta izstrāde.

Plānotais būvdarbu uzsākšanas laiks 05.2023.

Līguma “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai: būvuzraudzība" ietvaros Inženieris  veic projektēšanas uzraudzību.

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu esošo vilcienu kustības vadības sistēmu modifikāciju atbilstoši Projekta ietvaros veicamajiem dzelzceļa infrastruktūras uzlabojumiem, notiek sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu, “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai: mikroprocesoru centralizācijas un mikroprocesoru dispečeru centralizācijas sistēmu modifikācija” ar piedāvājuma iesniegšanas termiņu – 07.04.2023.