Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai

 

Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai

Projekta identifikācijas numurs Nr. 6.2.1.2/22/I/002

 

Projekta mērķis ir palielināt iecirkņu Rīga – Aizkraukle un Rīga – Jelgava maksimālo pieļaujamo vilcienu kustības ātrumu līdz 140 km/h.

Projekta ietvaros paredzētās galvenās darbības:

 • Būvniecība (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi):
  • aprīkot dzelzceļa pārbrauktuves ar automātiskajām barjerām;
  • pārbūvēt dzelzceļa līknes;
  • pārbūvēt elektrokontakttīklu;
  • uzstādīt pārmijas ar nepārtrauktu rites virsmu;
  • nožogot bīstamākās vietas sliežu ceļu posmos un stacijās ar drošības žogiem.
 • Būvuzraudzība un būvprojektu ekspertīze, Starptautiskās Inženierkonsultantu federācijas (Federation internationale des Ingenieurs-Conseils) (turpmāk FIDIC) Inženiera pakalpojumi;
 • Projekta vadība.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks palielināta satiksmes dalībnieku drošība un samazināts negadījumu risks, ierobežojot cilvēkiem iespēju brīvi piekļūt paaugstinātas bīstamības zonai un šķērsot dzelzceļa sliedes tam neparedzētās un neaprīkotās vietās.

 • 2022.gada 15.septembrī tika parakstīts līgums ar atklātā konkursa “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai: būvniecība" uzvarētāju Piegādātāju apvienību “BMGS-FIMA-ALSTOM”. Līguma summa – 57 938 490.00 EUR (bez PVN).
 • 2022.gada 21.septembrī tika parakstīts līgums ar atklātā konkursa “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai: būvuzraudzība” uzvarētāju – SIA ”Firma L4”. Līguma summa – 1 355 910.00 EUR (bez PVN).

Projekta plānotais īstenošanas termiņš ir 2023.gada beigas.