Latest news

Izvēlne

Mobilā pacēlāja pakalpojuma pieteikums

Lai atvieglotu iespēju nokļūt vilcienā personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām (turpmāk tekstā – PRM), noteiktās pasažieru stacijās VAS „Latvijas dzelzceļš” var nodrošināt PRM iecelšanu un izcelšanu no vilciena vagona uz peronu, izmantojot mobilos pacēlājus.

PRM, kam nepieciešama mobila pacēlāja pakalpojums, jāpaziņo VAS „Latvijas dzelzceļš” par savu plānoto braucienu vismaz 24 stundas pirms brauciena sākšanas.

Šobrīd pakalpojums ir pieejams šādās stacijās: Rīga, Krustpils, Rēzekne, Daugavpils, Jelgava, Saulkrasti, Sigulda, Dubulti, Vaivari, Liepāja.

Pakalpojums tiek sniegts bez papildu maksas.

PRM, kura saņēmusi apstiprinājumu par pieteiktā pakalpojuma sniegšanu, ir pienākums ierasties attiecīgajā dzelzceļa stacijā ne vēlāk kā 30 minūtes pirms pieteikumā norādītā vilciena atiešanas laika.