Padome | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Padome

JĀNIS LANGE

Padomes priekšsēdētājs

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē ieguvis maģistra grādu  ekonomikā un vadībzinātnē. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Ekonomikas fakultātē ieguvis bakalaura grādu ekonomikā.

Kopš 2021.gada ir Rīgas pilsētas izpilddirektors. No 2008. līdz 2013.gadam bijis VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes loceklis, bet no 2013.gada līdz 2021.gadam - valdes priekšsēdētājs. 2008.gadā vadījis VAS “Latvijas Valsts ceļi” Jelgavas nodaļu.

No 2004. līdz 2007.gadam bija Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras “Pilsētsaimniecība” direktora vietnieks projektu realizācijas jautājumos.

Pilnvaru termiņš: no 02.02.2023. līdz 01.02.2028. (5 gadi).

ANDRIS LIEPIŅŠ

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Absolvējis Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolu, iegūstot maģistra grādu biznesa vadībā, kā arī Kolumbijas Universitāti (ASV), iegūstot maģistra grādu starptautiskajās attiecībās, Latvijas Universitātē, iegūstot maģistra grādu sabiedrības vadībā un bakalaura diplomu ekonomikā. 

Bijis AS “Latvenergo”, padomes priekšsēdētāja vietnieks, audita komitejas un cilvēkresursu komitejas loceklis, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, valdes priekšsēdētājs, AS “Air Baltic Corporation” padomes priekšsēdētājs, no 2001. – 2014. gadam Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks.

VAS “Latvijas dzelzceļš” neatkarīgais padomes loceklis kopš 2019.gada

Pilnvaru termiņš: no 07.06.2019. līdz 06.06.2024. (5 gadi).

REINIS CEPLIS

Padomes loceklis

Absolvējis Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāti, iegūstot bakalaura grādu ekonomikā, kā arī ASV iegūts sertificēta finanšu analītiķa grāds (CFA institūtā). 

R. Ceplis ir auditorkompānijas “Baker Tilly Baltics” padomes priekšsēdētājs un ģimenes veselības centra “Stārķa Ligzda” valdes loceklis, kā arī SIA “Good Health” valdes priekšsēdētājs un SIA “Respectful Consulting” veselības aprūpes produktu attīstības vadītājs. 

Bijis Somijas publiskās AS “Lassila & Tikanoja PLC” Latvijas meitas uzņēmuma SIA “L&T” vadītājs, AS “A.C.B.” finanšu direktors, investīciju bankas “SUPREMA” korporatīvo finanšu speciālists, investīciju bankas “Trasta komercbanka” korporatīvo finanšu speciālists, kā arī Rīgas Fondu biržas Listinga departamenta vadītājs.

VAS “Latvijas dzelzceļš” neatkarīgais padomes loceklis kopš 2019.gada

Pilnvaru termiņš: no 07.06.2019. līdz 06.06.2024. (5 gadi).

 

PADOMES REGLAMENTS

Padomes locekļu atalgojums:

Padomes locekļu atlīdzību nosaka saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” prasībām.


Audita komiteja

VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) padomes audita komiteja ir izveidota ar mērķi sniegt atbalstu LDz padomei tās gada pārskatu sagatavošanas procesa uzraudzībai, kā arī iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmas darbības uzraudzības uzdevumu veikšanai. Audita komiteja darbojas atbilstoši tiesību aktu prasībām, ievērojot labas korporatīvas pārvaldības principus.

Audita komitejas priekšsēdētājs: Reinis Ceplis

Audita komitejas locekļi: Andris Liepiņš 

AUDITA KOMITEJAS NOLIKUMS