Latest news

Izvēlne

Norēķinu kārtība

Par izlietotās elektroenerģijas patēriņu LDz klientiem ir iespējams norēķināties, izmantojot norēķinu kārtību “Rēķins”.

Norēķinu kārtība “Rēķins” paredz, ka klienti katru mēnesi iesniedz faktiskos skaitītāja rādījumus no esošā mēneša 27.datuma līdz nākamā mēneša 3.datumam ieskaitot.

Piemēram, par jūnijā patērēto elektroenerģiju, skaitītāja rādījumus jānodod laika posmā no 27.jūnija līdz 3.jūlijam (ieskaitot)

Faktiskais skaitītāja rādījums klientiem ir jāziņo katru mēnesi, pat ja elektrība netiek lietota. Ja skaitītāja rādījums netiek nodots norādītajā laikā, LDz sagatavos rēķinu, pamatojoties uz vidējo patēriņu par iepriekšējiem 12 mēnešiem.

 

Skaitītāja rādījumu klientam ir iespēja ziņot:

  • zvanot pa bezmaksas tālruni 8002 1181 (no plkst. 8:00 – 17:00, t.sk. brīvdienās un svētku dienās);
  • sūtot e-pastu uz uzzinas@ldz.lv (obligāti vēstulē ir jānorāda klienta vārds, uzvārds, objekta adrese un līguma numurs);

 

 

  1. Patērē elektroenerģiju;
  2. Fiksē skaitītāja rādījumu - katra mēneša beigās nolasi no skaitītāja rādījumu;
  3. Skaitītāja rādījuma nodošana - klientiem katru mēnesi no 27.- 3.datumam jāinformē par skaitītāja rādījumu zvanot  uz bezmaksas dzelzceļa uzziņu tālruni 8002 1181 darba laikā no 8:00-17:00, izmantot LDz mājaslapu vai arī rakstot uz uzzinas@ldz.lv.  Ziņo nolasīto skaitītāja rādījumu no 27.-3.datumam (ieskaitot)
  4. Rēķina saņemšana - rēķinu par nodoto patēriņu saņemsiet no 10.līdz 15.datumam uz līgumā reģistrēto e-pasta vai pasta adresi.
  1. Rēķina apmaksa - saņemtā rēķina apmaksa ir jāveic līdz esošā mēneša beigām. Aicinām ņemt vērā, ka apmaksas saņemšanas datums ir datums, kad Jūsu maksājums ir ienācis norādītajā norēķinu kontā, tāpēc atgādinām, ka starpbanku pārskaitījumi aizņem vairāk par vienu dienu, un brīvdienās banku pārskaitījumi nenotiek.     

Maksājumu par elektroenerģiju veido – Elektrības cena + Sadales pakalpojumi. Maksājumam tiek piemērots arī pievienotās vērtības nodoklis, ko nosaka valsts likumdošanas akti. 

 

Maksājums par patērēto elektroenerģiju ir jāveic uz:

VAS “Latvijas dzelzceļš”

Juridiskā adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga LV-1547

PVN reģistrācijas nr. LV40003032065

Faktiskā adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1547

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X

Norēķinu konts: LV17RIKO0000080249645

Veicot maksājumu, aicinām maksājuma uzdevumā obligāti norādīt RĒĶINA NUMURU un LīGUMA NUMURU.

 

Papildinformācija: 

Ar 2021.gada 1.janvāri maksa par viena papīra rēķina sagatavošanu un nosūtīšanu Latvijas teritorijā VAS “Latvijas dzelzceļš” klientiem tiks piemērota apmērā 2,50 EUR (ar PVN).

Gadījumā, ja gada laikā ir tikusi atkārtoti patraukta mājsaimniecības lietotāja elektroietaises elektroapgāde apmaksas termiņa kavējuma dēļ, saskaņā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” Elektrotehniskās pārvaldes kalkulāciju “Mājsaimniecības lietotāju pieslēgšana vai atslēgšana elektrotīklam” un Ministru kabineta 07.11.2023. noteikumu Nr. 635 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 115. p., mājsaimniecības lietotājam jāsedz ar atslēgšanu un pieslēgšanu saistītas izmaksas 51,23 EUR ( t.sk. PVN 8,89 EUR) apmērā

 

.