Latest news

Izvēlne

Otrā sliežu ceļa būvniecība posmā Skrīveri - Krustpils

Projekta identifikācijas numurs 

3DP/3.3.1.2.0/08/IPIA/SM/001 

Projekta uzsākšanas datums 

04.12.2008. 

Plānotais projekta pabeigšanas datums 

31.05.2014. 

Projekta kopējās izmaksas 

LVL 86 593 216,00 

Kohēzijas fonda līdzfinansējums

LVL 46 076 506,00 

 

Projekta mērķis ir nodrošināt, lai visā Rīga - Krustpils iecirknī ir izbūvēts divsliežu ceļš, tādējādi palielinot Latvijas Austrumu - Rietumu koridora caurlaides spēju un novēršot kavējumus.

Projekta ietvaros ir paredzēts izbūvēt 52 km sliežu ceļu, uzbūvēt divus jaunus tiltus pār Pērsi un Aivieksti, veikt piecu staciju, trīs pieturu, pārbrauktuvju, peronu, caurteku un mazo tiltu rekonstrukciju un būvniecību, ierīkot signalizācijas sistēmu, telekomunikāciju sistēmu un elektroapgādes sistēmu.

 

2014.gada izpilde

2014. gadā ir pabeigti otrā sliežu ceļa Skrīveri-Krustpils būvdarbi.

Ekspluatācijā nodotā dzelzceļa infrastruktūra ietver:

1. Uzbūvētos sliežu ceļus  61,446 km
2. Uzbūvētos tiltus

tilts pār Aiviekstes upi,

tilts pār Pērses upi.

3. Tilta rekonstrukciju   esošais tilts pār Aiviekstes upi
4. Caurteku un mazo tilturekonstrukciju un būvniecību, skaits 39
5. Pārbūvētās stacijas: stacijas: „Skrīveri”, „Aizkraukle”, „Koknese”, „Pļaviņas”, „Krustpils"
6. Pārbrauktuvju rekonstrukciju, skaits 15
7. 550 mm augstus pasažieru peronu būvniecību stacijās un pieturpunktos  stacijas: “Muldakmens”, „Aizkraukle”, „Koknese”,”Alotene”,”Ozolsala”, „Pļaviņas”, „Krustpils".
8. Ēku rekonstrukciju stacijās      stacijas: „Skrīveri”, „Koknese”, „Pļaviņas”, „Krustpils”
9. Sistēmas signalizācijas sistēma, telekomunikāciju sistēma, elektroapgādes sistēma.

 

 

Būvobjekta kopējās izmaksas ir 107407605 EUR.

Līdz 2016. gada 18. decembrim ir defektu novēršanas termiņš.

 

2015.gada izpilde

2014. gada 18. decembrī pabeidza otrā sliežu ceļa Skrīveri-Krustpils būvdarbus.

Ekspluatācijā nodotā dzelzceļa infrastruktūra ietver:

1. Uzbūvētos sliežu ceļus  61,446 km
2. Uzbūvētos jaunos tiltus tilts pār Aiviekstes upi; tilts pār Pērses upi.
3. Tilta rekonstrukciju  esošais tilts pār Aiviekstes upi
4. Caurteku un mazo tiltu rekonstrukciju un būvniecību, skaits 39
5. Pārbūvētās stacijas stacijas: „Skrīveri”, „Aizkraukle”, „Koknese”, Pļaviņas”, „Krustpils".
6. Pārbrauktuvju rekonstrukciju, skaits    15
7. 550 mm augstus pasažieru peronu būvniecību stacijās un pieturpunktos  

 stacijas„Skrīveri”, „Aizkraukle”, „Koknese”, “Pļaviņas”, „Krustpils"

pieturpunkti: „Muldakmens”, „Alotene”, „Ozolsala”

8. Ēku rekonstrukciju stacijās stacijas: „Skrīveri”, „Koknese”, „Pļaviņas”, „Krustpils”.
9. Sistēmas signalizācijas sistēma, telekomunikāciju sistēma, elektroapgādes sistēma.

 

Būvobjekta kopējās izmaksas ir 107407605 EUR.

Defektu paziņošanas periodā  ir konstatēti 52 defekts, no kuriem līdz 2015. gada 30. novembrim ir novērsti 43 defekti.

Defektu paziņošanas periods ir līdz 2016. gada 18. decembrim.