Latest news

Izvēlne

Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija

Projekta identifikācijas numurs 

3DP/3.3.1.2.0/13/IPIA/SM/003 

Projekta uzsākšanas datums 

26.06.2014

Plānotais projekta pabeigšanas datums 

31.12.2015. 

Projekta kopējās izmaksas 

 EUR 42 374 249,87

Kohēzijas fonda līdzfinansējums

 EUR 36 018 112,39

 

Galvenais projekta mērķis ir morāli un fiziski novecojušo SCB ierīču nomaiņa, kurām rezerves daļas netiek ražotas, (esošas elektriskās centralizācijas iekārtas ir ekspluatācijā jau no 1963. gada), SCB ierīču vadības uzlabošana un to darbības drošuma paaugstināšana.

Šķirotavas centralizācijas sistēmas modernizācijas projektā ir  paredzēta Šķirotavas stacijas parku „A”, „B”, „J” un „C” aprīkošana ar mikroprocesoru (datorizētu) centralizācijas (MPC) (ar elektroniskiem interfeisiem - pārmijām, luksoforiem, pārbrauktuvju signalizācijas ierīcēm) un integrētās autobloķēšanas sistēmu.

 Projekta ietvaros plānots izveidot MPC signalizācijas sistēmu, ieskaitot iekārtas ar programmatūru un aprīkojumu, automatizētas dežurantu darba vietas, automatizētas MPC signalizācijas sistēmas apkalpojošā personāla darba vietas. 

Šķirotavas stacijas modernizācija ļaus palielināt Rīgas dzelzceļa mezgla jaudu un tādējādi ļaus apmierināt iespējamo pieaugošo pieprasījumu kravu transportēšanā. LDZ  nodrošina kravas transporta vajadzības Rīgas dzelzceļa mezglā, ņemot vērā jaunu staciju būvniecību Daugavas kreisajā krastā, Krievu salā, un jaunu ostas terminālu būvniecību Kundziņsalā Daugavas labajā krastā.  

 

2014.gada izpilde

Uzņēmējs pabeidzis visas nepieciešamās apsekošanas dabā tehnisko projektu izstrādāšanai. Uzsākta tehniskā projekta saskaņošana t. sk. pa parkiem A, B, J.

Darbus paredzēts uzsākt 2015.gada martā.

Faktiskās projekta izmaksas ir 9 775 449  EUR.

Projektu plānots pabeigt līdz 2015.gada decembrim. 

 

2015.gada izpilde

VAS “Latvijas dzelzceļš” 2015.gada decembrī pabeidza projektu “Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija”.

Projekta ietvaros Šķirotavas stacija tika aprīkota ar mikroprocesoru sistēmu, kas kontrolēs visas pārmiju pārvedas, stacijas luksoforus un pārbrauktuves. Katra parka sistēmā iekļauti objektu kontrolleri, datu komutatori, ebiloki, ebiscreeni, interfeisi,

jaunie luksofori, sliedes ķēdes, pārmijas piedziņas, citas laukos iekārtas.  

 Saskaņā ar projektu:

- aprīkotas automatizētās dežurantu un mehānikas darba vietas visos parkos;

- nodrošināti  savienojumi  starp Šķirotavas stacijas parkiem un kaimiņstacijām;

- nodrošināta apvienota darbība ar jaunu uzkalnu sistēmu;

- pārbrauktuves aprīkoti automātisko luksoforu signalizāciju un 

  videonovērošanas sistēmu;

-  nodrošināta  Šķirotavas stacijas pieslēgšana pie centrālā posteņa Rīgā;

-  automatizēta pārmiju pārvedu tīrīšana.

 

Projekta kopējās izmaksas veido 42 374 249,87 eiro, no kuriem 36 018 112,39 eiro ir ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums, bet 6 356 137,48 eiro - VAS “Latvijas dzelzceļš” finansējums. Būvniecību veica pilnsabiedrība „Bombardier-Belam”, savukārt būvniecības līguma vadīšana un uzraudzība bija uzticēta pilnsabiedrībai „Safage & Safage Baltija”.

 

Projekts palielina Rīga dzelzceļa mezgla jaudu un ļaus apmierināt iespējamo pieaugošo pieprasījumu kravu transportēšanā. Projekts atbilst mūsdienu dzelzceļa transporta prasībām un nodrošina atbilstošu staciju darbu funkcionēšanas prasības.

 

Būvdarbi uzsākti – 2015.gada 1.aprīlī un pabeigti 2015.gada 23. decembrī vienlaicīgi ar jaunās signalizācijas sistēmas ieslēgšanu.

 

Galvenie izbūvētie rādītāji:

Mikroprocesoru signalizācijas sistēmas centralizācija Šķirotavas stacijas „A”, „B”, „J”, „C” parku un posmā parks „A” - Salaspils.

Automatizētās dežurantos un mehānikas  darba vietas pa visām stacijas parkiem

Vairāk kā 500 km signalizācijas kabeļi, jaunā kabeļu kanalizācijā.

Jaunie  luksofori (245 gab.)

Jaunie pārmiju elektropiedziņas (212 gab.)

Nepārtraukta barošanas sistēma ar UPS un dīzeļģeneratoram;

6 neapsargājamās regulējamās pārbrauktuves ar jaunu signalizācijas sistēmu

Apsargājamā pārbrauktuve Krustpils iela ar jaunu signalizācijas un videonovērošanas sistēmu;

Šķirotavas stacijas pieslēgšana pie centrālā posteņa Rīgā;

Automatizētā pārmijas pārvedas tīrīšana.