Latest news

Izvēlne

Vagonu uzskaite un pārrobežu pārvadājumi Latvijas teritorijā pierobežas iecirkņos

“Detalizētā kārtība, kādā tiek nodrošināta vagonu  uzskaite un pārrobežu pārvadājumi Latvijas teritorijā pierobežas iecirkņos līdz pieņemšanas/nodošanas stacijām” ir izstrādāta, pamatojoties uz 2021. gada 24. maijā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes lēmumu Nr.VL-25/201 pieņemto un ar Valsts dzelzceļa administrāciju 2021. gada 19. maijā saskaņoto “Kārtību, kādā tiek nodrošināta vagonu uzskaite un pārrobežu pārvadājumi Latvijas teritorijā pierobežas iecirkņos līdz pieņemšanas/nodošanas stacijām”, kas ir izstrādāta sakarā ar Ministru kabineta 2020.gada 25.augusta noteikumu Nr.540 „Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja sniegtajiem pakalpojumiem pierobežas iecirkņos” 8.punktu un tika publicēta Tīkla pārskata 2022.gadam 5.4.A pielikumā.