Latest news

Izvēlne

Pasažieru staciju lietošanas noteikumi

Pasažieru staciju lietošanas noteikumi

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Pasažieru staciju lietošanas noteikumi, turpmāk – Noteikumi, izdoti, pamatojoties uz Dzelzceļa likuma 5.panta 2.1  daļu, 12.1 panta 1. daļu un 3.daļas 3.apakšpunktu, kā arī 19.pantu.

1.2. Šo Noteikumu izpratnē un turpmāk tekstā ”Pasažieru stacijas” nozīmē valsts akciju sabiedrībai „Latvijas dzelzceļš” piederošs,  pasažieru apkalpošanai paredzēts, dzelzceļa publiskās infrastruktūras objektu kopums, t.sk. stacijas, pieturas punkti, to ēkas, nojumes, platformas, citas inženierbūves, aprīkojums un pieguļošā teritorija.

1.3. Pasažieru staciju saraksts ir pievienots šo Noteikumu pielikumā. 

1.4. Noteikumi reglamentē fizisku un juridisku personu uzvedības normas, uzturoties Pasažieru stacijās.  

1.5. Pasažieru stacijas ir paredzētas sabiedriskā transporta infrastruktūras pieejamības nodrošināšanai. 

1.6. Pasažieru stacijās ir nepieciešams ievērot tiesību aktos noteiktās normas, sabiedrībā pieņemtās vispārējās uzvedības normas, tīrību, kārtību un savstarpējo attiecību kultūru, 

1.7. Noteikumu neievērošanas gadījumā pārkāpēji var tikt saukti pie administratīvās atbildības spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

2. Aizliegumi un ierobežojumi Pasažieru stacijās 

2.1. Pasažieru stacijās ir aizliegts:

2.1.1. uzvesties vai rīkoties veidā, veikt citas darbības, kas apdraud vai var apdraudēt citas personas veselību un dzīvību;

2.1.2. spļaut, izmest un atstāt atkritumus tam neparedzētās vietās; 

2.1.3. nakšņot vai ilgstoši gulēt, kāpt ar kājām uz soliņiem, nokārtot dabiskās vajadzības tam neparedzētās vietās;

2.1.4. ilgstoši izmantot staciju un pieturas punktu uzgaidāmās telpas bez dzelzceļa transporta lietošanai derīgas braukšanas biļetes;

2.1.5. trokšņot, tajā skaitā skaļi atskaņot mūziku vai citu raidsaturu;

2.1.6. uzmākties ar ubagošanu un/vai zīlēšanu, piedāvāt iegādāties jebkādas preces ārpus legālajām tirdzniecības vietām;

2.1.7. atrasties ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai alkoholisko dzērienu jebkādā vaļējā traukā vai iesaiņojumā, to lietot vai piedāvāt lietošanai citiem, izņemot speciāli atļautās vietās, kur alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti patērēšanai uz vietas;

2.1.8. izturēties aizskaroši, rupji pret apkārtējiem, lietot alkoholiskos dzērienus ārpus sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu telpām, kā arī lietot narkotiskās, psihotropās, toksiskās vai citas apreibinošas vielas, kā arī atrasties šo vielu iespaidā jebkur stacijā un tās teritorijā; 

2.1.9. ar savu rīcību traucēt citas personas;

2.1.10. smēķēt, tajā skaitā e-cigaretes, aizdedzināt šķiltavas un sērkociņus;

2.1.11. lietot pirotehniskos izstrādājumus;

2.1.12. atrasties smērējošā vai smakojošā apģērbā, kā arī  lietot pārtikas vai ķīmiskas preces, kas var bojāt vai smērēt ēkas  un citu personu apģērbu;

2.1.13. aizšķērsot vai citādi traucēt kustību koplietošanas telpās  - gājēju tuneļos, koridoros un kāpņu telpās, stacijas pasažieru zālēs;

2.1.14. sēdēt uz trepēm un trepju margām;

2.1.15. braukt ar velosipēdu, skrituļslidām, skrituļdēli, skrejriteņiem u.t.t. vai citiem pārvietošanās līdzekļiem, izņemot personas ar ierobežotu mobilitāti ar speciālajiem pārvietošanās līdzekļiem; 

2.1.16. vest suni bez pavadas vai uzpurņa;

2.1.17. ar uzrakstiem, zīmējumiem vai citādā veidā apzīmēt vai bojāt Pasažieru stacijas ēkas, tās elementus, staciju vai pieturas punktu aprīkojumu;

2.1.18. bojāt un pārvietot izvietotās aizlieguma, ierobežojuma un informācijas zīmes;

2.1.19. ienest telpās un teritorijā viegli uzliesmojošas, sprādzienbīstamas, toksiskas vai radioaktīvas vielas;

2.1.20. atstāt personīgās mantas bez uzraudzības;

2.1.21. atrasties tuvāk par 0,5 metriem no perona malas pēc paziņojuma par vilciena pienākšanu vai vilcienu padošanu līdz tā pilnīgas apstāšanās brīdim;

2.1.22. atrasties uz sliežu ceļiem vai šķērsot tos tam neparedzētās vietās;

2.1.23. bojāt sliedes, būves un dzelzceļa aprīkojumu, ritošo sastāvu, kā arī veikt citas darbības, kā rezultātā tiek traucēta vilcienu kustības grafika nodrošināšana vai traucēta kustības drošība uz dzelzceļa;

2.1.24. atrasties vietās, kur tiek veikti būvdarbi.

2.2. Bez iepriekšējas saskaņošanas ar VAS “Latvijas dzelzceļš” Pasažieru stacijās ir aizliegts:

2.2.1. izvietot reklāmas vai paziņojumus, kā arī veikt tirgvedības pasākumu;

2.2.2. organizēt publiskos pasākumus;

2.2.3. spēlēt mūzikas instrumentus un dziedāt;

2.2.4. atskaņot skaļu mūziku vai citus skaņu ierakstus;

2.2.5. vākt naudas līdzekļus vai dāvanas; 

2.2.6. filmēt un fotografēt Pasažieru staciju robežās gan iekštelpās, gan ārpus tām, tajā skaitā no pārvadiem virs dzelzceļa publiskās infrastruktūras, materiālu izvietošanai plašsaziņas līdzekļos, kā arī komerciāliem un mākslinieciskiem nolūkiem. 

2.2.7. Pēc iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar VAS “Latvijas dzelzceļš”  Pasažieru stacijās ir atļauts filmēt atbilstoši VAS “Latvijas dzelzceļš” pieņemtajai “Foto un video uzņemšanas kārtība publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objektos”, ar kuru var iepazīties VAS “Latvijas dzelzceļš” mājas lapā WWW.LDZ.LV, tālrunis uzziņām 80021181. 

 

Pasažieru staciju lietošanas noteikumi .pdf 206kb
Apliecinājums docx 67kb
Iesniegums docx 69kb