Latest news

Izvēlne

Zināšanu pārbaudes pakalpojumi

VAS „Latvijas dzelzceļš” (LDz) sniedz Latvijas Republikā reģistrētiem komersantiem komerciālo pakalpojumu - komersantu darbinieku normatīvi tehnisko aktu, kuri regulē ritošā sastāva ekspluatāciju, uzturēšanu un remontu, prasību zināšanu pārbaudi.

Ar valdes 27.12.2021. lēmumu Nr. VL - 58/461 apstiprinātie Ritošā sastāva ekspluatācijas, uzturēšanas un remonta jautājumu zināšanu pārbaudes noteikumi (ar grozījumiem, kas apstiprināti ar valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” Valdes 26.03.2024. lēmumu Nr.VL-1.6/125–2024, kas stājas spēkā ar 2024.gada 1.aprīli).

Pakalpojums tiek sniegts Rīgā, Vilhelma Purvīša ielā 14, 206. a kabinetā.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar LDz Vilcienu kustības pārvaldes Ritošā sastāva daļas vadītāju  - Vladimiru Gaidučiku, zvanot uz tālruņa numuru 67234517 vai sūtot e-pastu  Vladimirs.Gaiduciks@ldz.lv.

 

LDz, sniedzot maksas pakalpojumu, veic zināšanu pārbaudi pārvadātāju un citu komersantu dzelzceļa speciālistiem, kuru darba pienākumos ietilpst speciālo operāciju veikšana (vilcienu sastādīšana un manevru darbu vadīšana): 

Pamatojoties uz Dzelzceļa pārvadājuma likuma pārejas noteikumu 6.punktu, ar 02.07.2023. spēku zaudējuši Ministru kabineta 02.09.2003. noteikumi Nr. 485 “Dzelzceļa kravu iekraušanas un nostiprināšanas tehniskie noteikumi”, kuru 3.punktā tika paredzēts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja pienākums veikt tehnisko noteikumu zināšanas pārbaudi reizi divos gados un izsniegt attiecīgu dokumentu. Jaunie 2023.gada 13.jūlijā pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr. 383 “Dzelzceļa kravu izvietošanas, nostiprināšanas un pārvadāšanas  tehniskie noteikumi” šādu publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja pienākumu neparedz.

Līdz ar to VAS “Latvijas dzelzceļš” informē, ka Kravu iekraušanas un nostiprināšanas zināšanu pārbaudes noteikumi (apstiprināti ar 2023.gada 20.marta valdes lēmumu Nr. VL-1.6./126-2023) ir zaudējuši spēku un LDz turpmāk nesniegs pakalpojumu “kravu iekraušanas un nostiprināšanas zināšanu pārbaude”.

 

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar LDz Vilcienu kustības pārvaldes Tehniskās un pārvadājumu plānošanas daļas Galveno speciālistu tehniskajos jautājumos - Juriju Konopeļko, zvanot uz tālruņa numuru 6723 2800, vai sūtot e-pastu uz Jurijs.Konoplenko@ldz.lv