Zināšanu pārbaudes pakalpojumi | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Zināšanu pārbaudes pakalpojumi

VAS „Latvijas dzelzceļa” sniedz Latvijas Republikā reģistrētiem komersantiem komerciālo pakalpojumu - komersantu darbinieku normatīvi tehnisko aktu, kuri regulē ritošā sastāva ekspluatāciju, uzturēšanu un remontu, prasību zināšanu pārbaudi.

Ar valdes 27.12.2021. lēmumu Nr.VL - 58/461 tika apstiprināti jaunie Ritošā sastāva ekspluatācijas, uzturēšanas un remonta jautājumu zināšanu pārbaudes noteikumi, kas stājas spēkā ar 2022.gada 1.janvāri un aizvieto Nolikumu par zināšanu pārbaudes pakalpojumu.

Pakalpojums tiek sniegts Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 206.a kab.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar LDz Tehniskās vadības direkcijas Ritošā sastāva daļas vadītāju - Vladimiru Gaidučiku, zvanot uz tālruņa numuru 6723 4517 vai sūtot e-pastu Vladimirs.Gaiduciks@ldz.lv.

 

LDz, sniedzot maksas pakalpojumu, veic zināšanu pārbaudi:

- pārvadātāju un citu komersantu dzelzceļa speciālistiem, kuru darba pienākumos ietilpst speciālo operāciju veikšana (vilcienu sastādīšana un manevru darbu vadīšana) 

- komersanta - kravu nosūtītāja darbiniekiem vai citām kravas nosūtītāja norīkotām (pilnvarotām) vai nolīgtām personām, kuras vadībā tiek veikta kravu (izņemot mājas iedzīves priekšmetus) iekraušana un nostiprināšana segtajos vagonos un vaļējā ritošā sastāvā - saskaņā ar MK noteikumu Nr.485 3.punkta prasībām

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar LDz Vilcienu kustības pārvaldes Tehniskās un pārvadājumu plānošanas daļas Galveno speciālistu tehniskajos jautājumos - Juriju Konopeļko, zvanot uz tālruņa numuru 6723 3860, vai sūtot e-pastu uz Jurijs.Konoplenko@ldz.lv