Latest news

Izvēlne

Vagonu un konteineru uzskaite

Vagonu un konteineru uzskaite

VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz), ievērojot  Sadraudzības dalībvalstu dzelzceļa transporta padomes dokumentu prasības un ņemot vērā Valsts dzelzceļa administrācijas un VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) noslēgtā administratīvā līguma Nr.L-2150/2019 noteikumus, nodrošina vagonu un konteineru uzskaiti  atbilstoši ar LDz Valdes 31.08.2020. lēmumu Nr.VL-55/339 apstiprinātajiem Vagonu un konteineru uzskaites un lietošanas noteikumiem.

Ar valdes 22.11.2022. lēmumu Nr.VL-1.6/371-2022 tika apstiprināti un stājās spēkā Vagonu un konteineru uzskaites un lietošanas noteikumu grozījumi.

Vagonu un konteineru uzskaites un lietošanas noteikumu  spēkā esošā redakcija

Vagonu un konteineru uzskaites un lietošanas noteikumu  redakcijā līdz 22.11.2022.