Latest news

Izvēlne

Pieteikumu formas

Izmantojot zemāk pieejamās veidlapas, pirms sūtīšanas, lūdzam tās parakstīt! 

Pieteikumi/iesniegumi PAR TEHNISKAJIEM JAUTĀJUMIEM:  

Jaunam pieslēgumam, slodzes izmaiņām vai pieslēgumam uz laiku līdz 24 mēnešiem

     Lietotājs aizpilda un iesniedz šo pieteikumu, ja vēlas:

  • ierīkot jaunu pieslēgumu (īpašumā iepriekš nav bijusi elektrība)
  • palielināt vai atjaunot slodzi
  • samazināt slodzi, t.sk. samazināt slodzi uz 9 mēnešiem
  • ierīkot pieslēgumu uz laiku līdz 24 mēnešiem

 

 

 

DOC

Nepieciešamo saskaņojumu un iesniedzamo dokumentu veidlapa DOC
Pieslēgumam uz laiku līdz 14 dienām DOC
Pieslēgumam bez skaitītāja DOC
Plānotajiem tehniskajiem darbiem DOC
Darbiem VAS “Latvijas dzelzceļš” elektroietaisēs  DOC
Brīvas formas iesniegums DOC

 

APLIECINĀJUMS  par objekta gatavību sprieguma saņemšanai                               DOC

 

Iesniegumi PAR LĪGUMIEM:   
Līguma slēgšanai vai objekta/u iekļaušanai līgumā DOC
Elektroapgādes atjaunošanai vai elektroenerģijas lietotāja maiņa DOC

Atteikumam no pieslēguma

Lietotājs aizpilda un iesniedz šo iesniegumu, ja vēlas atteikties no pieslēguma, jo:

  • īpašumā būs cits elektroenerģijas lietotājs
  • īpašumā pieslēgums vairs nebūs nepieciešams
  • īpašumā pieslēgums nebūs nepieciešams uz laiku līdz 9 mēnešiem

Ja Lietotājs vēlas uz laiku pārtraukt elektroapgādi ar garantiju, ka viņam tiek saglabāts pieslēgums un tā jauda, Lietotājam nepieciešams aizpildīt iesniegumu “Elektroapgādes pārtraukšana uz laiku”. 

 

 

 

DOC

 Elektroapgādes pārtraukšanai uz laiku

Lietotājs aizpilda un iesniedziet šo iesniegumu, ja vēlas:

  • atteikties no elektroenerģijas saņemšanas uz laiku, ja īpašumā tiks veikti remontdarbi.

Lai tiktu saglabāts pieslēgums un tā jauda, Lietotājam katru mēnesi būs jāturpina norēķināties par pieslēguma nodrošināšanu.

 

 

 

DOC

Brīvas formas iesniegums DOC