Iepirkumi (Arhīvs) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Iepirkumi (Arhīvs)

Uzņēmums Nosaukums Piedāvājumu atvēršanas datums
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Gultņu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2017.01.25. 11:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Pārmiju pārvedu un pārmiju rezerves daļu piegāde” 2017.01.25. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Gumijas pretsliežu piegāde” 2017.01.18. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss "Motoreļļu M14B2 un M14Г2(цс) piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss vajadzībām”" 2017.01.10. 10:30
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Atklāts konkurss “Tehniskās gāzes piegāde" 2017.01.10. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikācija „Zemes klātnes materiālu – ģeokompozīta un ģeotekstila piegāde” 2017.01.09. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikācija “Pārbrauktuvju dzelzsbetona plātņu DZP piegāde” 2016.12.29. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss „Dīzeļlokomotīvju 2M62UM modernizācijas komplektējošo detaļu piegāde” SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2016.12.29. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju "Dzelzceļa staciju tualešu dzelzceļa līnijā Rīga - Tukums sanitārā uzkopšana" 2016.12.22. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Atklāts konkursu “Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumi 2017.gadā” 2016.12.19. 11:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Atklāts konkurss “Metālizstrādājumu piegāde" 2016.12.15. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Katlumāju un siltummezglu tehniskā apkalpošana 2017. un 2018.gadā” 2016.12.13. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Darba pirkstaiņu un cimdu piegāde” 2016.12.12. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Ražošanas notekūdeņu attīrīšana un to novadīšana pilsētas kanalizācijā Rīgā un Jelgavā 2016.12.08. 11:00
VAS Latvijas dzelzceļš Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā (CPV-45312100-8) 2016.12.05. 11:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “2M62U dīzeļlokomotīvju nesošā rāmja pārbūvei nepieciešamo rezerves daļu izgatavošana un piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2016.12.02. 10:45
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss “Lokomotīvju riteņpāru rezerves daļu piegāde SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām” 2016.12.02. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikācija “Modernizējamo 2M62UM dīzeļlokomotīvju ugunsdzēšanas sistēmas piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2016.12.02. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Modernizējamo 2M62UM dīzeļlokomotīvju elektronisko ātrummērītāju piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2016.11.25. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Darba apavu piegāde” 2016.11.03. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Radiostaciju iegāde” 2016.10.24. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kancelejas preču piegāde” 2016.10.19. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju "Biroja papīra piegāde 2017. un 2018.gada vajadzībām” 2016.10.19. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (Reģ. Nr. 40003788351) izsludina atklātu konkursu „Akmeņoglu piegāde” 2016.10.11. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “ČME3 sērijas lokomotīvju aprīkošana ar KPD tipa ātrummērītājiem” 2016.09.22. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūru ar publikāciju “Kondicionieru iegāde un uzstādīšana” 2016.09.08. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Atklāts konkurss „Dīzeļlokomotīvju un ceļa mašīnu rezerves daļu piegāde vispārīgās vienošanās” 2016.09.06. 10:20
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Darba apģērbu piegāde” 2016.09.05. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, “Lieldatora un tīkla disku masīva noma pieciem gadiem”

 

18.12.2017. papildināts ar Ziņojumu un Līgumu.

 

2016.09.01. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Atklāts konkurss "Kravas vagonu automātisko bremžu un gumijas izstrādājumu rezerves daļu piegāde" 2016.08.30. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss „Arktiskās dīzeļdegvielas piegāde” 2016.08.29. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Sašķidrinātās gāzes piegāde” 2016.08.22. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss “Modernizējamo 2M62UM dīzeļlokomotīvju ugunsdzēšanas sistēmas piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2016.08.22. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, „Mobilo sakaru pakalpojumu sniegšana” 2016.08.18. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Aklāts konkurss "Degvielas iegāde autotransporta vajadzībām" 2016.08.16. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Pacēlāju uzstādīšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Rīgas pasažieru stacijas trepēs” 2016.08.12. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kokskaidu granulu iegāde 2016./2017.gada apkures sezonai” 2016.08.12. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Mēraparātu piegāde” 2016.08.11. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, “Aizdevums investīciju finansēšanai” 2016.08.05. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Marķētās dīzeļdegvielas iegāde 2016., 2017.gada apkures sezonai” 2016.07.29. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Atklāts konkurss “Vilces ritošā sastāva kompresoru, pneimatisko iekārtu un citu rezerves daļu piegāde” 2016.07.28. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju "Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembu piegāde” 2016.07.27. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remontu veikšana” 2016.07.25. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Brocēnu stacijas 118,718 km pārbrauktuves APS atjaunošana” 2016.07.21. 10:30
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Atklāts konkurss „Lokomotīvju dzesēšanas šķidrumu piegāde” 2016.06.30. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss „Lokomotīvju elektroaparātu un to rezerves daļu piegāde” SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2016.06.27. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Gumijas pretsliežu piegāde” 2016.06.20. 10:05
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Pārbrauktuvju dzelzsbetona plātņu piegāde” 2016.06.20. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “VAS “Latvijas dzelzceļš” esošajā vienotas dokumentu pārvaldības sistēmā LiveLink ECM (DPS) ieviesto Personāla vadības un Iepirkumu vadības risinājumu papildināšana” 2016.06.10. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Materiālu un instrumentu iegāde LDz Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa vajadzībām” 2016.06.07. 10:00

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31